I Health News I Health 2nd Hand I Group Diseases I Health Community I Headline News I Contact us

     

  Update Data : 14/9/2019  

  Date/Time :  17/9/2019 1:39:03

สอบถามปัญหาทางออนไลน์

Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat
Free - ฟรี
Member
รับข่าวสุขภาพ


 การตรวจวินิจฉัยโรคทาง
 ห้องปฏิบัติการ ( แล็ป)
 Laboratory test 

 ท่านคิดว่าโรคใดต้องการ
 การความเข้าใจ การดูแล
 เอาใจใส่มากที่สุด ?


A โรคเอดส์
B โรคมะเร็ง
C โรคถุงลมโป่งพอง
D โรคความจำเสื่อม

 

 ปัญหาอ้วน/น้ำหนักเกิน


  โรคอ้วน Fat กับปัญหา
 
โรคความผิดปกติการกิน
  Anorexia
  Bulemia nervosa 
- Aromatherapy
 
แนวทางการดูแลสุขภาพแบบ
 ธรรมชาติบำบัด น้ำมันหอม
- AromaEssence Shop
 ผลิตภัณฑ์ สุคนธศาสตร์บำบัด

Natural Supplement 
อาหารเสริมจากธรรมชาติ
1. L-Glutathione
    เพิ่มความขาวให้กับผิวเอเซีย
2. L - Carnitine
    ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดไขมัน
    อย่างธรรมชาติ
3. Coenzyme Q10
    ริ้วรอย ความอ่อนเยาว์ผิว
    ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจ
4. Vitamines
     วิตามิน เสริมสุขภาพ
5. Minerals
    เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย

 
 Copper Peptides
ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องผิวที่มี
ปัญหา ริ้วรอย จุดด่างดำและ
แผลเป็นจากสิว หลุมสิว ช่วย
เสริมสร้างคอลลาเจน อีลาสติน
ให้กับผิว

Skin and Acne
,มารู้เรื่องผิวของเรากัน รู้จัก
ผิวหนังของแบบรายละเอียด
ทั้งผิวของคนปกติและผิวที่
เป็นปัญหา เรื่องของ Aging
กับผิวของเราเกิดจากอะไร

ผิวที่มีปัญหาเรื่องสิว อักเสบ
จากสิว ทิ้งรอยของแผลเป็น
ให้เราได้อย่างไร การแก้ไขที่
ถูกต้อง การลบรอยแผลสิว

 น้ำยาช่วยผลัดเซลผิวหนัง
 Exfoliating Serum
 ( AHA / BHA )

 Derma Roller 
  ลูกกลิ้งเข็ม กระตุ้นระบบผิว
  ให้มีการสร้างคอลลาเจนและ
  อีลาสติน แก้ริ้วรอย แผลเป็น

Facial Mesotherapy
การใช้เทคนิคผสมในการช่วย
ลดใบหน้าหมองคล้ำ ริ้วรอย

ลดรอยแผลขรุขระบนใบหน้า
แผลหลุมสิว ด้วยตนเองที่บ้าน
 

พบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

ในสวนลุมไนท์บาซาร์
อยุธยาโฃน 7 ห้อง C90

พบกับสินค้าสุขภาพที่มีแสดง
ในเว็ปไทยแล็ปออนไลน์นี้ โดย
เฉพาะ Aromatherapy

 


แถบตรวจวัดสารเคมีในสัตว์
วัดสุขภาพของสัตว์  เช่น
เบาหวาน / คีโตน / BUN/BHB

อัลบัมภาพพืชเมืองหนาว
ภาพ ผัก ผลไม้ ดอกไม้และ
พืชสมุนไพร

 

ภาพรวมของโรคและกลุ่ม
ความผิดปกติของโรคที่เกิด
ต่อเนื่อง หากไม่ได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างถูกต้องและ
ทันท่วงที Dermatlas : dermatology digital image resource 
แหล่งภาพความผิดปกติทาง
ผิวหนังพร้อมคำอธิบาย  
By Johns Hopkins University School of Medicine 


ตลาดช็อปปิ้งสุขภาพ มี
 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัด
 สรรจากทีมงานของ
 iHEALTHSITE จัด
 หาและตรวจคุณภาพให้
 กับท่านที่รักสุขภาพ
 ทีมงานจะดูแลตรวจสอบ
 ก่อนการจัดส่งถึงมือท่าน
 เพื่ออำนวยความสดวก
 และประหยัดการเดินทาง
 เพียงส่งรายการสั่งซื้อมา
 ทีมงานจะจัดส่งโดยทาง
 ไปรษีย์ด่วนให้ถึงท่าน  
 โดยทันที
 ให้ทีมงานได้บริการท่าน
 ความสะดวกสบายและได้
 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  หากไม่พอใจผลิตภัณฑ์
  สามารถส่งคืนกลับได

 


 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ
 อาการของโรค  แยกตามระบบต่างๆของ
 ร่างกาย/ การใช้ยาให้ถูกต้องถูกวิธี คลิก!!!

 
Disease & Condition by system
 Disease/Conditions
 ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ
 กับร่างกายเรา ราย
 ละเอียดของโรคและ
 การดูแลรักษาขั้นต้น
 ช่วยผ่อนหนักเป็น
 เบา ช่วยให้สามารถ
 สื่อสารและเข้าใจที่
 แพทย์อธิบายได้ดีมากขึ้น

 เป็นหัวข้อที่ได้รวบรวมชนิด ลักษณะอาการ 
 ของโรคที่เกิดกับระบบต่างๆของร่างกาย เช่น 
 ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร   
 ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนโลหิต มี 
 ข้อมูลให้ทราบโดยละเอียด ตัวต้นเหตุของการ
 เกิดโรค อาการของการเจ็บป่วยที่ปรากฏ การ
 ดูแลรักษาพยาบาลขั้นต้น โรคต่างๆมากมาย
 ที่ท่านต้องการทราบเช่นโรคเอดส์ โรคฉี่หนู 
 กามโรค โรคเก๊าต์ โรคเบาหวาน SLE โรค
 ความดันโลหิตสูง   อาการปวดประจำเดือน 
 สาเหตุการตกขาวจากเชื้อแบคทีเรียจากเชื้อรา  
 หรือ พาราไซต์ เชิญเลือกอ่าน ศึกษาทำความ
 เข้าใจเพื่อการดูแลป้องกันตัวของเราเอง บริการ
 รับฝากค้นหาหัวข้อโรคที่ต้องการทราบ เพื่อ
 บรรจุในฐานข้อมูลของโรคเพื่อเป็นประโยชน์
 ต่อผู้ที่สนใจอื่นๆ เพื่อการค้นหาให้ท่านต่อไป   

 รู้จักโรคจะได้รู้จักการดูแลตนเองได้ดีขึ้น
 เข้าสู่หน้ารวมโรคของระบบต่างๆ
คลิก

.
 Health Community

หน้ากระดานสุขภาพ
สำหรับผู้สนใจปัญหา
เฉพาะกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และข้อ
สงสัยในกลุ่มโดยตรง

ข่าวสารความรู้สุขภาพใหม่ๆที่เกี่ยวกับกลุ่มความ
ผิดปกติต่างๆเพื่อนำมาช่วยในการดูแลตนเองได้ดี
มากยิ่งขึ้น  ท่านสามารถและเปลี่ยนความคิดเห็น  
หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีปัญหา
ในลักษณะเดียวกัน มาเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การดูแลสุขภาพที่ใช้ได้ผล กลุ่ม
อาการและการเจ็บป่วยแบบเรื้อรัง
ท่านสามารถประกาศ / อ่านปัญหาของกลุ่ม / 
แจ้งวิธีการดูแลที่ได้ผล  คุณไม่ได้มีปัญหาหรือ
ผิดปกติเพียงลำพัง การช่วยกันดูแลแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในกลุ่มก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วย
เสริมกำลังใจ ความเข้าใจในโรคที่เราเป็นอยู่ได้
ดีขึ้น มีความเข้าใจและสามารถสื่อสารกับแพทย์
ผู้ทำการรักษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ผลให้คุณภาพ
ชีวิตโดยรวมดีขึ้นได้ด้วย ติดตามกลุ่มต่างๆเช่น 
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน / กลุ่มโรคข้อ-กระดูก /
กลุ่มโรคผู้สูงอายุ / กลุ่มผู้มีปัญหาเรื่องการนอน

ติดตามรายละเอียด เข้ากลุ่ม คลิก

a
 Group of Diseases

กลุ่มอาการความผิดปกติ
ที่มีโอกาสพบได้จากการ
ป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่ง
อาจมีโอกาสเกิดอย่างใด
อย่างหนึ่งก่อนหรือหลัง
ก็ได้ ช่วยให้ทราบการต่อ
เนื่องของโรคที่เป็นอยู่ได้

หมวดนี้จะเป็นการช่วยรวบรวมอาการผิดปกติ
ต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการป่วยด้วยโรค
หนึ่งๆ เช่น

โรคเอส แอล อี เป็นโรคแพ้ภูมิต้านทานตัวเอง 
ชนิดหนึ่ง ในรายที่เป็นรุนแรง อาจมีอาการบวม
ทั้งตัว (จากไตอักเสบ), หายใจหอบ (จากปอดอัก
เสบหรือหัวใจวาย) ชีพจรเต้นเร็วหรือไม่เป็น
จังหวะ (หัวใจอักเสบ) ในรายที่มีการอักเสบของ
หลอดเลือดในสมองอาจทำให้มีอาการทาง
ประสาท เช่น เสียสติ ซึม เพ้อ ประสาทหลอน
โรคที่ตามมากับวัยสูงอายุร่างกายที่ใช้งาน
มานานย่อมมีการเสื่อมของระบบต่างได้ตามเวลา 
ความผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้กับระบบที่ถูกละ
เลยหรือใช้งานอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา
โรคที่ตามมาจากการสูบบุหรี่เป็นที่ทราบกัน
เป็นอย่างดีแล้วว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อ
ร่างกายโดยสารนิโคตินในควันบุหรี่ บุหรี่บั่นทอน
สุขภาพทำให้เกิดโรคต่างๆได้เช่น โรคถุงลมโป่ง
พอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน  โรคความดัน
โลหิตสูง เป็นต้น
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง 
ความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดตีบตัน 
และอีกหลายโรคที่มีความสัมพันธ์กันมัก
มีโอกาสเกิดติดตามมากันเป็นชุดได้ ใน
ทางกลับกันการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจะ
สามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้ในคราว
เดียวกัน

เลือกติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ

aคลิก    คลิก    คลิก  
 ็Heart/Cardiovascular Dis.

ความผิดปกติของระบบไหล
เวียนโลหิต มีองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องเช่น หลอดเลือด 
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
ส่วนที่สำคัญที่ก็คือหัวใจ

โรคหัวใจขาดเลือด
หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 (Ischemic heart disease/IHD) หรือโรค
หลอดเลือดโคโรนารี(Coronary artery 
disease/CAD) หมายถึง โรคหัวใจที่เกิดจาก
การตีบแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยง กล้าม
เนื้อหัวใจ
ความดันโลหิตสูงหมายถึงแรงดันของกระแส
เลือดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการสูบ
ฉีดของหัวใจ  ซึ่งสามารถวัดโดยใช้เครื่องวัดความ
ดัน มีค่าที่วัดได้ 2 ค่าคือ
1ความดันช่วงบน /ความดันซิสโตลิค (Systolic)  
  แรงดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว 
2ความดันช่วงล่าง ความดันไดแอสโตลีค
  Diastolic  หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจ
  คลายตัว
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคนี้พบเป็น
สาเหตุส่วนใหญ่ ของภาวะโลหิตจางในบ้านเรา พบ
ได้ในคนทุกวัย โดยเฉพาะพบมากในชาวชนบท 
ทาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งที่มีความผิด
ปกติทางกรรมพันธุ์ ทำให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือด
แดงที่มีลักษณะผิดปกติ จึงมีการแตกสลายเร็วกว่า
ที่ควรทำให้มีอาการซีดเหลืองเรื้อรัง

    เลือกติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ

คลิก   a   คลิก   คลิก  
 HIV / AIDS

โรคเอดส์ (AIDS) 
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เกิดจากไวรัส HIV


ย่อมาจากคำว่า Aquired immunodeficiency syndrome ซึ่งแปลว่า “กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง” เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี 
(HIV : Human immunodeficiency virus) เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ทำ
ให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อม หรือบกพร่อง
ลง เป็นผลทำให้เป็นโรคติดเชื้อ หรือเป็นมะเร็ง
บางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการมักจะรุนแรง 
และเรื้อรัง 

สำหรับผู้ติดเชื้อโดยไม่มีอาการ กลุ่มนี้ยังมีสุขภาพ
แข็งแรงเช่นคนทั่วไป และสามารถดำเนินชีวิตไป
ตามปกติ บางคนอาจใช้เวลา 5-10 ปีกว่าจะป่วย
เป็นเอดส์ บางคนยังแข็งแรงดีแม้ติดเชื้อเกิน
10 - 15 ปีขึ้นไป
การตรวจเลือดเพื่อบ่งบอกการติดเชื้อเอชไอวี มี 
2 วิธีใหญ่ ๆ คือ
ก. ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีโดยวิธีอีไลซ่า 
(ELISA) จะตรวจพบแอนติบอดี (เลือดบวก)หลัง
ติดเชื้อ 3-12 สัปดาห์ (ส่วนใหญ่เฉลี่ย 8 สัปดาห์ 
ข. การตรวจหาแอนติเจน (ส่วนประกอบของตัว
เชื้อเอชไอวี) จะตรวจพบแอนติเจน (เลือดบวก) 
หลังติดเชื้อ 2 - 6 สัปดาห์
   เลือกติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ

aคลิก   คลิก   คลิก  
 Infectious Diseases

โรคติดเชื้อจากเชื้อโรค
ต่างๆที่สำคัญ ที่มีผลทำ
ให้เกิดการเจ็บป่วย เช่น

 
โรคไข้เลือดออก
เกิดจากเชื้อไข้เลือดออก เป็น
ไวรัส มีอยู่ 2 ชนิดได้แก่ เด็งกี (Dengue) กับ
ชิกุนคุนยา (Chigunkunya) ประมาณ 90%
ของผู้ป่วยไข้เลือดออก จะมีสาเหตุจากเชื้อเด็งกี 
ซึ่งยังแบ่งออกเป็นพันธุ์ย่อย ๆ ได้อีก 4 ชนิดได้แก่ 
ชนิด 1,2, 3 และ 4 
มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ก็เรียก) 
ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา เชื้อที่ทำให้
เป็นไข้มาลาเรียมีอยู่หลายชนิด ที่สำคัญในบ้านเรา
มี 2 ชนิด คือ พลาสโมเดียมฟาลซิพารัม (Plasmodium falciparum) กับพลาสโมเดียม
ไวแวกซ์ (Plasmodium vivax) 
เล็ปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดเชื้อที่ พบมากใน
คนที่มีอาชีพที่ต้องย่ำน้ำเช่น ทำนา ทำสวน เก็บขยะ 
ขุดท่อ เลี้ยงสัตว์ ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ เกิดจากการ
ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่าเชื้อเล็ปโตสไปร่า 
(Leptospira) เชื้อนี้จะมีอยู่ในไตของสัตว์แทะ
เช่น หนูท่อ หนูนา หนูพุก ยังพบใน สุนัข หมู วัว
ควาย เป็นต้น

    เลือกติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ

aคลิก  คลิก   คลิก  
 Drug / Side  Effect

ข้อควรรู้ในการใช้ยา
การจำแนกยาตามกลุ่ม
อาการของโรค
อันตรายจากการใช้ยายาทุกตัว ย่อมมีทั้งคุณและโทษควบคู่อยู่ด้วยเสมอ 
ในการใช้ยาจึงต้องใช้อย่างรู้เท่าทันว่ายาแต่ละตัว
ออกฤทธิ์อย่างไร, ใช้ขนาดเท่าไหร่, นานเท่าไหร่ 
และอาจมีโทษอะไรได้บ้าง ถ้าหากไม่จำเป็นจริง ๆ 
ก็ไม่ควรใช้ยาอย่างพร่ำเพรือ

อันตรายของยาอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การใช้ยาเกินขนาด (Overdosage toxicity) 
2. ผลข้างเคียงของยา (Side effect) ยาทุกตัว
    จะมีผลที่ไม่เป็นคุณหรือเป็นโทษ อยู่ควบคู่กับ
   ประโยชน์ของมันเสมอ 
3. การแพ้ยา (Drug allergy หรือ Drug  
   hypersensitivity) 
4. การดื้อยา (Drug resistance) มักจะเกิดกับ
   ยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอย่างผิด ๆ 
5. การใช้ยาในทางที่ผิดและการติดยา (Drug
   abuse และ Drug dependence) เช่นยา
   กระตุ้นประสาท-แอมฟีตามีน (ยาม้า, ยาขยัน) 
6. ปฏิกิริยาต่อกันของยา (Drug interaction) 
   จะเกิดขึ้นเมื่อให้ยาเข้าไปในร่างกายมากกว่า 
   2 ตัวขึ้นไปพร้อมกัน ซึ่งอาจจะเสริมฤทธิ์กัน  
   หรือต้านฤทธิ์กัน มีผลต่อการรักษาเปลี่ยนไปได้
7. การตอบสนองต่อยาในคนที่มีความผิดปกติทาง
   กรรมพันธุ์ 

ติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ คลิก

a
Digestive/Hepatic Disease

โรคที่ทำให้เกิดความ
ผิดปกติกับระบบทาง
เดินอาหารและตับ


โรคตับแข็ง เซลล์ตับถูกทำลาย มักมีสาเหตุจาก
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี    การดื่ม
เหล้าจัด (มากกว่าวันละ 80 กรัม นาน 5-10 ปีขึ้น
ไป) หรือการใช้ยาเกินขนาด (เช่น พาราเซตามอล 
เตตราไซคลีน ยารักษาวัณโรคบางชนิด) หรือสาร
เคมีบางชนิด (เช่น คลอโรฟอร์ม, คาร์บอนเตตรา
คลอไรด์, สารโลหะหนัก)
โรคกระเพาะ ตามความหมายของแพทย์ หมาย
ถึงแผลที่เกิดบนเยื่อบุกระเพาะอาหาร หรือลำไส้
เล็กส่วนต้นหรือดูโอดีนัม (duodenum) ตรงกับ
แผลเพ็ปติก(Peptic ulcer)
ไส้ติ่งอักเสบ เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วย
ที่มีอาการปวดท้องรุนแรง ปวดเจ็บตรงท้องน้อย
ข้างขวา ควรนึกถึงโรคนี้ไว้ก่อนเสมอ  เป็นโรคที่
พบได้บ่อยที่ต้องผ่าตัด
    เลือกติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ  

a คลิก  

  คลิก  

คลิก  

 Joint & Bone Disease

ความผิดปกติเกี่ยวกับ
ข้อและกระดูกและมัก
จะสัมพันธิ์กับความผิด
ปกติของกล้ามเนื้อด้วย


อักเสบของข้อต่อกระดูกสันหลังแบบเรื้อรัง  
และค่อย ๆรุนแรงขึ้นจนมีการเชื่อมต่อกันของข้อต่อ
กระดูก พบได้ประปราย พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
โรคปวดกล้ามเนื้อหลังเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่
สุดของอาการปวดหลัง พบตั้งแต่วัยหนุ่มสาวขึ้นไป 
โรคข้อเสื่อม พบเป็นสาเหตุอันดับแรกของอาการ
ปวดข้อในคนอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือหลังวัย
หมดประจำเดือน พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
ประมาณ 3 เท่า ถือเป็นโรคเรื้อรัง
โรคปวดข้อรูมาตอยด์ เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง
พบได้ประมาณ 1-3 % ของคนทั่วไปพบในผู้หญิง
มากกว่าผู้ชายประมาณ 4-5 เท่า และพบมากในช่วง
อายุ 20-50 ปี
หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนโรคนี้พบได้
บ่อยในคนอายุ16-60 ปี พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ประมาณ 2 เท่า มักพบในคนที่แบกของหนัก หรือ
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลัง / ในคนสูงอายุที่มี
หมอนรองกระดูกเสื่อม
     เลือกติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ  

คลิก    a   คลิก    คลิก  
 Urology/Kidney Disease

ไตและระบบการขับถ่ายปัสสาวะ
ในการผิดปกติต่างๆทำให้การ
ทำงานลดลงจนถึงการต้องทำ
การฟอกล้างไต สุดท้ายต้องรอ
บริจาครับการผ่าตัดเปลี่ยนไต


ภาวะไตวาย (ไตล้ม ไตไม่ทำงาน ก็เรียก) หมาย
ถึง ภาวะที่ไตทำงานไม่ได้ หรือ ทำงานได้น้อยกว่า
ปกติทำให้มีการคั่งของน้ำและของเสียในร่างกาย
สามารถแบ่งเป็น ชนิดเฉียบพลัน และ ชนิดเรื้อรัง
กรวยไตอักเสบ หมายถึง การติดเชื้อแบคทีเรียที่
เกิดขึ้นในบริเวณกรวยไต แบ่งเป็น ชนิดเฉียบพลัน 
ซึ่งมีอาการแสดงชัดเจน กับชนิดเรื้อรัง ซึ่งไม่มี
อาการแสดงชัดเจนพบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ส่วนมากเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียชนิดเดียวกับที่อยู่ในลำไส้ของคนเรา โดย
เข้าไปทางท่อปัสสาวะ โรคนี้พบในผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชายหลายเท่า
หน่วยไตอักเสบ (glomerulunephritis) เมื่อ
มีการอักเสบขึ้นที่หน่วยไต ทำให้ร่างกายขับ
ปัสสาวะออกได้น้อย มีของเสียคั่งอยู่ในเลือดมาก
กว่าปกติ รวมทั้งมีเม็ดเลือดแดง และสารไข่ขาว
รั่วออกมาในปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการบวม และ
ปัสสาวะออกมาเป็นสีแดง

    เลือกติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ

คลิก   คลิก   คลิก  
 STDS/Sexual Transmitted


โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
ติดโดยการมีเพศสัมพันธุ์
กับผู้ที่ป่วยอยู่ก่อนแล้ว

ซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ทำให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้มากกว่า โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ชนิดอื่น ๆ และมีระยะแฝงตัวของโรค
ที่ค่อนข้างยาวนาน ซึ่งสามารถแพร่ให้คู่สมรสบุตร
ได้พบได้ประมาณ 10-15% ของโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ทั้งหมด
หนองใน (Gonorrhea) เป็นโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ (กามโรค) ที่พบได้มากเป็นอันดับแรกสุด 
คือพบได้ประมาณ 40%-50% ของโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พบมากในหญิงโสเภณี และผู้ชายที่
ชอบเที่ยว
เชื้อคลามีเดียทราโคมาติส(ฝีมะม่วง) ติดต่อ
โดยการร่วมเพศหรือ สัมผัสถูกหนองของฝีมะม่วง
โดยตรง ระยะฟักตัว 3-30 วัน (เฉลี่ย 1-2 สัปดาห์) 
เลือกติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ

คลิก   คลิก   คลิก  
 Baby /Child Disease
โรคของเด็ก เรื่องไม่
เล็กเหมือนวัย

วัยเด็กเล็กเป็นวัยที่คุณพ่อ
คุณแม่เป็นห่วงและทะนุถนอม
มากที่สุด

 เล็กๆน้อยกับเจ้าตัวเล็กก็ทำให้คุณแม่เป็นกังวลถึง
 กับกินไม่ได้นอนไม่หลับ  เดือดร้อนไปถึง คุณพ่อ
 ด้วย เป็นไม่ได้นอนกันทั้งบ้าน สำหรับคุณที่จะ
 เตรียมตัวเป็นแม่ แม่มือหนึ่ง จะได้เข้าใจว่าเจ้าตัว
 เล็กทำไมร้องเอาร้องเอา 
 เรียนรู้จะได้เข้าใจในสิ่งที่ตัวเล็กพยายามจะบอก
 เรา ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและอาการที่แสดง
 ออกพื้นฐานที่มักพบ   คลิก
     เลือกติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ

aคลิก   คลิก   คลิก  
 Elder Healthcare
 

การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
เรื้อรัง เป็นกลุ่มที่
ต้องการ การดูแล
เรื่อง
สุขภาพ การอำนวยความสดวกเพื่อให้สามารถ
ช่วย
เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ สังคม
ผู้ดูแลควรจะได้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆของ
ผู้สูงอายุ เพื่อความเข้าใจและจะได้ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
หรือผู้ป่วยเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม  การเจ็บป่วย
เล็กๆ น้อยๆ หากละเลยไม่ดูแลเอาใจใส่จะทำให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้และยุ่งยากต่อการดูแลรักษา
ยิ่งขึ้น การช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น จึงมีความสำคัญ 
 สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหา   คลิก
     เลือกติดตามรายละเอียดของโรคในระบบ

ประชุมสัมมนา สุขภาพ/การแพทย์

The purpose of this DERMATLAS is 
to enable health care professionals, parents, and patients to access high quality dermatology images for teaching purposes.
The images provided in this site are not intended for the diagnosis of specific patients. Consequently, the information contained in this web site should not be used as a substitute for the medical care and advice of your health care provider. Please do not email us for advice on your medical problems.
This website was designed by Bernard A. Cohen, M.D., Division of Pediatric Dermatology and Christoph U. Lehmann, M.D., Division of Neonatology, Johns Hopkins University School of Medicine, with technical assistance of Michael Cohen, for educational use by health care professionals


การบรรยายพร้อมภาพประกอบ ให้เห็นถึงอันตรายจาก
ต่อกระดูกต้นคอ เนื่องจากการปรับที่นั่งไม่ถูกต้อง การ
รัดเข็มขัดนิราภัยไมาถูกต้อง ขณะเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน

 
 พบคำแนะนำ และสาระ
 ความรู้เรื่องสุขภาพการ
 ตรวจวินิจฉัยโรคทาง
 ห้องแล็ปแบบออนไลน์
 ด้วยตนเองได้แบบง่ายๆ 
 จากปลายนิ้ว แค่คลิกก็ได้
 คำตอบตลอดเวลาเหมือน
 ได้ผู้ชำนาญคอยให้คำ
 แนะนำ บริการพิเศษจาก
 ไทยแล็ปออนไลน
 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ  โรคภัยไข้เจ็บตามระบบ
ต่างๆของร่างกาย
การ
ใช้ยาให้ถูกต้องถูกวิธี

โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ปัญหาของระบบสืบพันธุ์

เรื่องอันตรายของยาเสพติด

Holistic-ธรรมชาติบำบัด 
Send mail to 
  ThaiLabOnLine 
  Webmaster :

 
info@thailabonline.com
 
with questions or 
comments about
 this Healthsite.

Link exchange 
for your member
health welcome.

First established
     Jan 5, 2000 
  สนใจลงโฆษณา   หรือ
  แลกเปลี่ยน link  เพื่อ
  เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
  สมาชิกผู้รักสุขภาพของ
  ท่านกรุณาติดต่อทีมงาน
  โทร 803-6704 ฝ่าย :
   E-Commerce

 มุมสนทนาแลกเปลี่ยนปัญหา
 เรื่องสุขภาพทั่วๆไปในแบบ
 ออนไลน์ ใช้นามแฝงและคุย
 ด้วยคำพูดแบบสุภาพชน


อัลบัมภาพแสดงสรีระกาย
ของมนุษย์แยกตามระบบ

 
แหล่งรวมเว็ปไซด์สุขภาพ
ทั้งในและต่างประเทศ

 
Sign to Thailabonline Guest book/Member
แวะมาเยี่ยมเพื่อนๆสมาชิก
ชมรมรักสุขภาพกัน

 

วิดีโอทางการแพทย์
โรคและอาการต่างๆ
Kids' Epilepsy Under Control
Daily Video
Kids' Epilepsy Under Control

 By :  ABC News   
          Webcasts

Understanding the Link Between Hypertension and Diabetes

 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation


คุณไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่คน
เดียวกับปัญหาสุขภาพอีก
ต่อไป   ปัญหาสุขภาพที่
ท่านอยากปรึกษาใครซัก
คน แลกเปลี่ยนความเห็น
กับเพื่อนๆ ที่รักสุขภาพ
เช่นกัน เชิญ..ได้ทุกเวลา
เพียงฝากคำถามข้อสงสัย
หากต้องการให้ทีมงาน
รักสุขภาพช่วยตอบให

คลิกที่นี่
หากต้องการฝากหรือให้
ข้อความที่ต้องการแลก
เปลี่ยน/สอบถามความรู้
เรื่องสุขภาพกับเพื่อนๆ
ทั่วไปได้ที่

กระดานสุขภาพ
 


รวมเรื่องราว ข่าวสารใหม่
ทางด้านสุขภาพกลุ่มต่างๆ
เทคนิคการดูแลตัวเองของ
ผู้ป่วย/ผู้มีประสบการณ์

 


อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสจาก
คนสู่คน
หน้ากากอนามัย
เจลล้างมือแบบพกพา
แผ่นผ้าอัลกอฮอลสำเร็จรูป

 

 

 


Host By Nineweb

 ดูหัวข้อข่าวที่น่าสนใจทั้งหมด- All Head Line News
หัวข่าวการดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัด  / หัวข่าวการตรวจวินิจฉัยโรคทางแล็ป
 


สาระความรู้เรื่องสุขภาพ
เทคนิคการดูแล/ยาใหม่ๆ
จากต่างประเทศ

สมาคมรูมาติสซั่ม
แห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโรคข้อ
สำหรับประชาชน ครั้งที่ 23
"เก๊าท์ ภัยเงียบที่ทุกคนต้องรู้"

อาทิตย์ที่  11 ตุลาคม 2552
ห้องประชุมมกุฎราชกุมาร 
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
50 ปี แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย (ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่) 
สอบถามและสำรองที่นั่งได้
ในเวลาราชการ
โทร 0-2716-6524  (สายตรง)
0-2716-6661-4 ต่อ 9002
08-1658-1524
โทรสาร  0-2716-6525
web :
www.thairheumatology.org

ลงทะเบียน
8.30 - 9.45 น.
ปิดการสัมนา
13.30-14.30 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Write Health problem / ฝากคำถามปัญหาสุขภาพ

  View Health board / อ่านกระดานสุขภาพ    

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.