BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top

 Body Mass Index BMI
 ค่าดัชนีมวลกาย

 ดัชนีช่วยแสดงสภาพของ
 ร่างกายระหว่างส่วนสูง/
 กับน้ำหนักตัว
 จะช่วยแสดงให้เห็นว่าเรามี
 สภาพอ้วนเกินไปหรือผอม
 มากเกินไปหรือไม่ จะได้หา
 สาเหตุของการกินเมื่อปรับ
 ให้เข้าสู่สภาพร่างกายปกติ
 มาตรฐานต่อไป
 
 
ความผิดปกติเนื่องจากเบื่อ
   อาหาร หรือกินมากเกินไป

 
มินิซีรีส์แสดงเรื่องโรคของ
   การกินอาหารที่ผิดปกติ
   Anorexia Nervosa
   Bulemia NervosaHealth Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 

ตารางช่วยในการคำนวนค่าดัชนีมวลกาย เพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาว่าเรามีสภาพร่างกายอย่างไร

Your Weight (kg)
ใส่ค่าน้ำหนักตัว 
หน่วย กก.
Your Height (cm)
ใส่ค่าส่วนสูง 
หน่วย ซม.
Your BMI
ผลค่า
ดัชนีมวลกาย

My Comment
ข้อแนะนำ
เกี่ยวกับสุขภาพ

   เติมค่าน้ำหนักตัว/ค่าส่วนสูง  ลงในช่อง
 


ค่าดัชนีมวลกาย เป็นดัชนีอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนสูง และน้ำหนักตัว มาเป็นตัวช่วย
บ่งชี้สภาวะร่างกายของแต่ละคน ( ดีกว่าการอาศัยหนักตัวอย่างเดียวเพราะคนที่มีน้ำหนักตัว
เท่ากันเช่นที่ 70 กิโลกรัม สำหรับผู้ที่สูงประมาณ 175-180 ซม. ถือว่าปกติหุ่นกำลังดี  แต่
กับผู้ที่สูงประมาณ 150-160 ซม. คุณจะดูอ้วนแล้ว) ตัวดัชนีจะช่วยบ่งบอกให้ทราบว่าเรามี
สภาพที่อ้วนมากเกินไป (ตัวเลขดัชนีสูงกว่าค่ามาตรฐาน ยิ่งสูงมากก็ยิ่งอ้วนมาก) หรืออยู่ใน
เกณฑืปกติ แสดงว่ามีความสมดุลย์ที่ดีระหว่างการทานอาหารและการออกกำลังกายจึงได้ดัชนี
ในเกณฑ์มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพที่ผอมหรือผอมมากเกินไป (ค่าดัชนีจะต่ำกว่าค่ามาตรฐาน
ยิ่งต่ำมากแสดงว่ายิ่งผอมมาก)
เหตุที่เราควรกังวลและสำรวจสภาพร่างกายของเราเป็นระยะๆเพราะว่า ไม่ว่าจะอ้วนหรือมี
น้ำหนักตัวมากเกินไปก็เป็นบ่อเกิดที่จะมีโรคตามมาได้มากมายเช่น ไขมันในเลือดสูง เส้นเลือด
หัวใจตีบตัน ความดันโลหิตสูง อัมพฤต อัมพาต โรคกระดูกและไขข้อ โรคเบาหวาน จะเห็นว่า
ความอ้วนก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้อีกมากมายที่จะบันทอนสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของ
เรา เราอาจเดินทางไปไหนมาไหนไม่สดวก มีโรคคอยก่อกวน มียาที่ต้องคอยทานอยู่ตลอดเวลา

นำค่าที่คำนวณได้ มาเปรียบเทียบค่ามาครฐาน ได้คร่าวๆ ดังนี้

 ภาวะ

ค่าดัชนีความหนาที่คำนวณได้

 ผอม ระดับ 4

 < 16.0

 ผอม ระดับ 3

 16.0-16.9

 ผอม ระดับ 2

 17.0-18.4

 ผอม ระดับ 1

 18.5-19.9

 ปกติ

 20.0-24.9

 อ้วน ระดับ1

 25.0-29.9

 อ้วน ระดับ 2

 30.0-39.9

 อ้วน ระดับ 3

 > 40.0

แพทย์ที่ควบคุมการลดน้ำหนักส่วนใหญ่ ถ้าเพื่อความสวยงาม ในแง่สรีระ มักจะลดน้ำหนักให้คนไข้ 
อยู่ประมาณ ค่าต่ำสุดของค่าปกติ คือ ประมาณ BMI ให้อยู่ที่ 18.0-19.0

เราเพียงควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์แล้วโรคต่างๆก็จะห่างไกลจากเรา สำหรับคนอ้วนที่
ยังไม่มีอาการของโรคข้างต้น ถือเป็นโอกาสดีที่ท่านยังมีเวลาแก้ตัว รีบควบคุมสภาพของเรา
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้กับปกติให้มากที่สุดก่อนที่จะมีการแสดงอาการของโรคเกิดขึ้น

การตามใจปากของเราแล้วทำให้มีค่าดัชนีมวลกายสูงๆ เราจะต้องมาเสียโอกาส และต้องคอย
จ่ายยาเพื่อรักษาอาการของโรคที่ตามมา ค่ายาที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศปีหนึ่งๆเป็น
มูลค่ามหาศาล  เราสามารถช่วยตัวเรา ครอบครัวและประเทศชาติในการลดการนำเข้า
โดยเพียงเราสนใจดูแลสุขภาพเราเอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายเหมือนการรักษา ยังได้
สุขภาพที่สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบันปลายอีกด้วย   คุณไม่คิดจะให้รางวัลกับชีวิต
บ้างเชียวหรือ มาเริ่มการสนใจดูแลสุขภาพกันดีกว่า.......

สำหรับท่านที่มีเกณฑ์ดัชนีมวลกายต่ำกว่ามาตรฐาน คงต้องมาลองสำรวจหาความผิดปกติของ
ระบบอาหารและการทานอาหารของเรา เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เราเบื่ออาหาร ทานไม่ได้ หรือ
ว่าเราเป็นโรคกลัวอาหาร หรือ เบื่ออาหารหรือไม่ การปล่อยสภาพร่างกายให้ผอมมากและนาน
เกินไปก็มีผลร้ายต่อร่างกายเราเช่นกัน รีบหาสาเหตุและแก้ไขที่ต้นเหตุ แล้วสภาพร่างกายที่ดี
ก๊จะกลับมาเป็นของคุณครับ 

The easiest way to determine whether you're too fat is to figure out your body mass index, or BMI. More accurate measures of body fatness exist -- total body water, for example, or total body potassium -- but they're expensive and not readily available. Your BMI is a better measure of fatness than just body weight and can help identify your risk of developing certain health problems, such as coronary heart disease, type 2 diabetes, and high blood pressure.

Your BMI is calculated with this formula:

Metric:
Multiply your weight (in kilograms) by 10,000.
Multiply your height (in centimeters) by your height (in centimeters).
Divide the first result by the second.

Example: If you're 165 centimeters and weigh 63.6 kilograms: 63.6 x 10,000 =636,000
165 x 165 = 27,225
636,000 divided by 27,225 = 23.4
U.S.:
Multiply your weight (in pounds) by 704.5.
Multiply your height (in inches) by your height (in inches).
Divide the first result by the second. 
Example: If you're 5'5" and weigh 140:
140 x 704.5 = 98,630
65 x 65 = 4,225
98,630 divided by 4,225 = 23


The higher your BMI, the greater your risk. The BMI categories -- underweight, healthy weight, overweight, obese, and extremely obese -- are based on the government's 1998 Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults


 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.