BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 
top
top


ได้ทบทวนความรู้
ท้าทายแถมได้รางวัล

  คดในข้องอในกระดูก
    ใช้แพทย์ทางเลือก

 
ไคโรแพรกติก  
   
ดุลยภาพจากกระดูก
    สันหลังโดยการใช้มือ
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
     ไคโรแพรคติก

   
  About ChiropracticHealth Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 

 
   คดในข้อ  งอในกระดูก ใช้แพทย์ทางเลือก

การแพทย์ทางเลือกกำลังเฟื่องจริงๆด้วยละ และไม่ได้
จำเพาะว่าต้องเป็นศาสตร์เก่าแก่จากซีกโลกเอเชียอย่าง
ที่นิยมๆ กันเท่านั้น  นอกจากฝังเข็มกดจุด  ที่เป็นฝ่าย
การแพทย์ฝ่ายจีน  อายุรเวท ของอินเดีย   หรือแม้แต่
แมคโครไบโอติกส์    ซึ่งมีจุดกำเนิดจากญี่ปุ่นแล้ว
อีกชื่อหนึ่งที่กำลังฮิตสุดๆ ตอนนี้ ขอเป็นทีของแพทย์
ทางเลือกจากตะวันตกเขาบ้าง นั่นคือไคโรแพรกติก
 
(Chiropractic)  ศาสตร์การจัดกระดูก ซึ่งไม่ต้อง
ใช้ยาและการผ่าตัด อีกทางเลือกที่กำลังได้รับความ
 สนใจอย่างกว้างขวาง

 โรคจากวิถีชีวิต  ลูกค้าขาประจำไคโรแพรกติก  
 ที่ไคโรแพรกติกเกิดเฟื่องฟูขึ้นมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่
19 ในอเมริกา ไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่เป็น
 เพราะโรคที่เกิดกับผู้คนในยุคนั้นล้วนเป็นโรคที่สืบเนื่องมาจากวิถีชีวิตผิดๆ  จนเป็นเหตุให้ผู้คนป่วย
 เรื้อรังจนต้องหันมาพึ่งไคโรแพรกติก  อาการป่วยที่มาจากวิถีชีวิตเกิดได้ง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อ  เช่น  
 ปัญหาของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
(นานเกินไป) การบาดเจ็บที่เกิด
 จากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  อุบัติเหตุจากรถยนต์ รวมไปถึงการขาดการออกกำลังกายและ
 มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น  เหล่านี้ล้วนเป็นผลรวมจากวิถีชีวิตสมัยใหม่ทั้งสิ้น

 ดร.มาร์ค  ลีโอนี แพทย์ด้านไคโรแพรกติก ซึ่งเปิดทำการรักษาในเมืองไทยมา 4-5 ปี พูดถึง
 ประสบการณ์ ในการรักษาคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการว่า 
“ส่วนใหญ่คนที่มาด้วยอาการปวดหลัง 
 บางคนเป็นพวกที่ต้องยกของหนักอยู่ตลอด  จึงทำให้มีอาการปวดหลังเรื้อรังเราอาจแนะนำให้เขา
 เปลี่ยนงาน  ไม่ใช่ทำแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่เช่นนั้นก็จะกลับไปใช้วิถีชีวิตเดิมๆ ซึ่งจะทำให้
 กลับมาเป็นอีกหรือบางคนต้องเปลี่ยนเรื่องอาหาร  
 
เพราะว่าในบางกรณีการปรับจัดกระดูกอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
 ร่วมกันด้วย
”

 โรคที่ไม่ใช่โรคหลายประเภทล้วนเกิดจากการปล่อยปละเลยตัวเอง  อาการปวดของระบบกล้ามเนื้อและ
 กระดูกในหลายจุดอาจมาจากวิถีแห่งบริโภค  นิยมที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มเป็นทวีคูณ  
 ดร
.รุจน์  โรจนาศรีรัตน์  ไคโรแพรกเตอร์ไทยอีกคนหนึ่งให้ข้อมูลในเรื่องนี้  “ปัญหาที่ผมเห็น
 ส่วนใหญ่คือโครงสร้างผิดปกติหรือการทำตัวเองให้ผิดปกติ  อย่างเช่นคนไข้ที่มีอาการปวดเข่ามา  
 ลองดูสภาพสิ น้ำหนักเกือบร้อยกิโลกรัม นั่นคือส่วน ที่ทำให้เกิดแรงกดทับมาก  ต้นตอของปัญหามา
 จากการที่คนไข้ไม่ดูแลรักษาตัวเองให้ดีด้วย
” 

 และถึงแม้แพทย์จะอธิบายถึงสาเหตุแห่งปัญหา  รวมทั้งแนะนำการรักษาตัวเองแบบผสมผสานในหลาย
 ด้านไปด้วยกัยวิกัย  แต่คนไข้บางคนก็ยังเพิกเฉย  ดร
.มาร์ค ยกตัวอย่างกรณีเหล่านี้ว่า  “คนไข้บางกลุ่มก็
 ต้องการคำแนะนำอื่นๆ  แต่บางกลุ่มไม่ต้องการเลย  เขาเพียงแต่ต้องการมาทำ  
manipulate  (การจัด
 ปรับกระดูก
) เท่านั้นเพราะบางทีเราเพียงแต่ปรับจัดกระดูกให้เขาก็ดีขึ้น เพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนใจ
 เรื่องอาหารหรือออกกำลังกาย  แต่เราต้องบอกเขาทุกครั้ง  บางคนต้องเปลี่ยนแปลงอาหาร  บางคนต้อง
 ลดการทำงานลง  หรือบางคนต้องเปลี่ยนงานไปเลยก็มี
”

 นอกจากโรคที่เกิดจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโดยตรวจแล้ว บางโรคที่เป็นโรคยอดฮิตในยุคนี้ เช่น  
 ภูมิแพ้  อาการปวดศรีษะเรื้อรัง ไซนัส หรือการชาตามมือตามเท้า ทางประธานสมาคมแพทย์ไคโรแพรกติก
 แห่งประเทศไทยได้ออกมารับรองว่า  หากได้รับการรักษาแนวไคโรแพรกติกควบคู่ไปกับการดูแลตัวเอง
 แบบองค์รวม จะสามารถบรรเทาอาการปวดเรื้อรังเหล่านั้นได้

 
 

 

 

 

 

  ไคโรแพรกติก  ดุลยภาพจากกระดูกสันหลังโดยการใช้มือ

รากศัพท์ “ไคโรแพรกติก” มาจากภาษากรีก แปลว่า การ
รักษาโดยการใช้มือซึ่งเป็นการแพทย์ของกรีกที่มีประวัติ
ยาวนานร่วมสองพันปี  ยืนอยู่บนรากฐานความเชื่อที่ว่า  
สุขภาพดีมาจากการไม่มีสิ่งใดกีดขวางเส้นทางของ
สัญญาณประสาท  ที่เริ่มต้นจากสมองและไขมันสันหลัง
แล้วเดินทางไปทั่ว

ร่างกายแพทย์ด้านไคโรแพรกติกจะเริ่มจากการตรวจกระดูก
สันหลังว่ามีการเรียงตัวผิดปกติตรงไหนอย่างไร  แล้วจึง
 แก้ไขด้วยการกัยวิกัยกระดูก เพื่อให้สัญญาณประสาทเดินทางได้ตามปกติ  แต่ใช่ว่าเฉพาะการบำบัดแนว
 นี้จะทำให้คนป่วยหายขาดจากโรคนั้นๆ ได้แพทย์ยังต้องแนะนำให้ดูแลตัวเองในด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย 
ซึ่งล้วนแต่เป็นการเยียวยาด้วยตัวเองตามธรรมชาติทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการควบคู่ด้านโภชนาการหรือออก
 กำลังกาย  เพราะนอกจากจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อกระดูกสันหลังซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของดุลยภาพ
 ในการเคลื่อนไหวในร่างกายแล้ว ไคโรแพรกติกยังเน้นความสมดุลของระบบประสาท โครงสร้างของร่าง
 กาย  และโภชนาการด้านอาหารไปพร้อมๆกัน 

 การวินิจฉัยของไคโรแพรกเตอร์มาจากหลักการที่ว่า ไขสันหลังมีเส้นประสาทแยกออกมา 31 คู่ เป็นตัวนำ
 ข้อมูลไปยังสมองและออกจากสมองไปสู่ทุกส่วนของร่างเส้นประสาทไขสันหลังเหล่านี้ผ่านออกทางช่อง
 เปิดของกระดูกสันหลัง หากมีการบาดเจ็บ  หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือแตก ข้อสันหลังอักเสบ
 หรือมีความผิดปกติของรูปร่าง จะเป็นผลให้ทางเดินของเส้นประสาทถูกขัดขวาง  ทำให้เกิดอาการเจ็บ
 แปลบปวดขึ้นได้  ไคโรแพรกเตอร์สามารถวินิจฉัยได้ว่าส่วนไหนที่ต้องจัดปรับ  โดยดูจากฟิล์มเอกซเรย์
 และคลำบริเวณกระดูกสันหลัง  การจับกระดูกจะได้ประโยขน์สูงสุด ในรายที่สามารถทำให้ข้อเคลื่อนไหว
 เป็นปกติอย่างเดิม  โดยปรับการทำงานร่วมกันทางกายภาพของสรีระให้ดีขึ้น

 ในการรักษาแนวไคโรแพรกติกระยะแรกๆ  แพทย์ด้านนี้ยังคงถือธรรมเนียมปฏิบัติในการรักษาแบบเคร่ง
 ครัด คือการจัดปรับกระดูกเพื่อการรักษาโรคโดยตรงและยังมีความเชื่อว่า   อาศัยเพียงการบำบัดแนวนี้
 จะสามารถรักษาได้ครอบคลุมทุกโรค  แต่เมื่อผ่านพัฒนาการมาหลายศตวรรษจึงได้เรียนรู้ว่า 
 
ไคโรแพรกติกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแพทย์แบบองค์รวมเท่านั้น  คือต้องอาศัยส่วนผลนขเลขาการ
 ออกกำลังกายการดำเนินชีวิต  และโภชนาการที่ถูกต้องผสมผสานรวมกันไป  จึงจะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 แนวคิดสำคัญอีกหลายอย่างของไคโรแพรกติกยังเน้นที่การป้องกันก่อนการรักษาที่ปลายเหตุโดยเฉพาะ
 การปวดที่เกิดจากระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งมักเป็นที่คอหรือหลัง  เพราะการรักษาอาการปวดที่
 เพิ่งเริ่มเป็นจะเป็นประโยชน์มากกว่าการมารักษาเมื่อเป็นเรื้อรังแล้ว  เหตุผลคือ  อาการปวดที่ทิ้งไว้
 เนิ่นนานจะทำให้ร่างกายสูญเสีย ความสามารถในการผลิตเอนดอร์ฟิน  ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นตัวแก้ปวด
 ตามธรรมชาติ  เช่นเดียวกับการเกิดความผิดปกติของกระดูก   ควรรีบรักษาตั้งแต่ในวัยเด็ก หรือรักษา
 ตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพื่อจะได้แก้ไขและป้องกันไม่ให้อาการลุกลามไปมากว่านั้นได้เร็วที่สุด

 ดร.มาร์คให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันว่า     “คนไข้ที่มารักษาบ่อยที่สุดคือกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
 กล้ามเนื้อ ประสาทและกระดูก  ซึ่งจะมีอาการปวดหลัง  ปวดคอ  ปวดศรีษะจากการที่กล้ามเนื้อคอทำงาน
 ผิดปกติ หรือมีการชาตามแขนตามขา  แต่ในการรักษาไคโรแพรกติก  เราอยากให้เป็นการป้องกันมากกว่า
 กลุ่มที่ผมแนะนำให้มา ควรจะเป็นกลุ่มคนไข้เด็กและวัยรุ่นเพราะถ้ามีอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใดๆ  ตั้ง
 แต่วัยเด็กแล้วเราปล่อยจนโต  อาจจะเริ่มมีอาการปวดหลังตอนวัย
30-40 ก็ได้ถึงตอนนั้นก็สายไปแล้ว”

 นอกจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่ทำให้ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเกิดอาการปวดแล้ว ท่าของร่างกายที่จัดวางผิดๆ
 ก็ทำให้ เกิดอาการปวดได้   
 
ดร
.มาร์คอธิบายว่า “อาการปวดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับคนไข้มักมาจากท่าที่ผิดของร่างกาย  ไม่ว่าจะเป็นท่า
 ยืน ท่านั่ง ท่าเดิน  โดยที่ตัวเขาเองอาจจะไม่รู้ตัวว่าท่านั้นๆ เป็นท่าที่ผิด  ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาเรื้อรังได้ เช่น 
 
คนไข้บางคนมาด้วยอาการปวดหลังส่วนบนแถวสะบัก  เมื่อให้เขาลองยืนดู  จะเห็นว่าเขาเป็นคนไหล่งองุ้ม
 ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการตึงตัวของกล้ามเนื้อหลังท่อนบน  ถ้าสามารถทำให้ไหล่ยืดตรงได้การปวดหลังจะหาย
 ไป
”

 ในการรักษาแนวไคโรแพรกติก  ขั้นตอนการตรวจต่างๆ ขมองได้แตกต่างออกไปจากแพทย์แผนปัจจุบัน
 มากมาย ยังคงมีการซักประวัติการเจ็บป่วย  เพียงแต่เน้นที่ความเครียดหรืออาการบาดเจ็บ ที่ได้รับจาก
 ชีวิตประจำวัน  ในการตรวจก็เช่นกัน  จะเน้นที่การตรวจกระดูกและรูปร่างท่าทางการเคลื่อนไหวของ
 กระดูกสันหลัง  ซึ่งจะดูดจากการเอกซเรย์ประกอบด้วย  สิ่งที่ค่อนข้างพิเศษคือ การที่คนไข้จะได้รับการ
 ตรวจบนเตียงที่ออกแบบพิเศษและ แพทย์อาจต้องนวดกล้ามเนื้ออย่างแรงก่อนการเริ่มใช้เทคนิคจับกระดูก
 ซึ่งมักทำให้เกิดเสียงดังกรอบเหมือนเสียงหักข้อนิ้วมือ  หรือบางครั้งอาจมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อช่วยให้กล้าม
 เนื้อที่หดเกร็งคลายตัว มีการใช้ไอร้อนช่วย ด้วยในรายที่กล้ามเนื้อเกร็งหรือหากจำเป็นอาจต้องใช้ปลอกคอ
 
เสื้อพยุงตัวหรือสลิงแขวนระหว่างการบำบัด

 ถึงที่สุดแล้วไคโรแพรกติกเป็นเพียงศาสตร์อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับฟื้นฟูร่างกาย  และหันมาทบทวนวิถี
 ชีวิตที่อาจ ไม่ถูกต้องของตัวเองอีกครั้ง  ดร
.รุจน์อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนว่า
 “หลักการของไคโรแพรกติก
 จริงๆก็คือเราไม่รักษา โรคอะไรเลย  ที่เราทำคือ  เราวิเคราะห์ดูกระดูกสันหลัง  ดูว่าตรงไหนผิดปกติ  เรา
 ก็จัดปรับให้มันถูกต้อง  แล้วร่างกายก็จะดีขึ้นเอง  เราไม่ใช้ยาและไม่ผ่าตัด  แต่เราใช้การจัดปรับกระดูก  
 
ให้ออกกำลัง และแนะนำเรื่องอาหาร บางทีคนไข้อาจจะมาหาเราเพราะเขาเบื่อกินยาแล้วที่พูดไม่ได้หมาย
 ความว่ายาไม่ดี แต่บางครั้งก็มากเกินไป
“  คนเขาเลยต้องการทางเลือกใหม่บ้าง”

 
 

               

 

 A little about Chiropractic / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไคโรแพรคติก

Welcome to the most popular natural, drugless
health care system in the world

There must be a good reason why 25 million Americans 
and several million people worldwide have sought the services of Chiropractors. Given the vast array of choices one has regarding health care and the many options available, the question has to be asked, " Why are so 
many people going to Chiropractors?" 

Chiropractic makes sense to those who hear and are 
open to its message. Chiropractic health care is usually chosen by those who are educated about chiropractic, and therefore, understand it enough to make 
a rational health care choice. Chiropractic is a blend of both modern and 
ancient healing, and its message is a simple yet profound one. 

Our bodies are born with a healing potential chiropractors call "Innate Intelligence." This is the operating system of the body, and unlike the popular operating system on computers, the body's operating system never gives you "error" messages. Innate Intelligence functions at 100% all the time. Innate Intelligence generates messages transmitted by the brain through the spinal cord (nervous system), which eventually communicate with every organ, muscle, tissue, and cell of your body. What do you think would happen if these important life giving and monitoring messages got interrupted? Have you ever been on a portable phone and gone too far away from the base or into the "wrong" room and then could no longer understand the person to whom you were speaking? Imagine that interruption happening in your body. Do you think a body can function at 100% if the messages from your operating system aren't getting through? It cannot! 

Chiropractors call the interference with the nervous system the "vertebral subluxation complex or VSC". Only chiropractors are trained to detect and remove vertebral subluxation. It may be detected during a very thorough orthopedic, neurological and chiropractic examination. VSC has some or all of the following components. Each one of the components of VSC is followed by some of the things patients notice and tell me, {and don't tell me,} which might indicate that they have some of them.

Abnormal joint movement (Kinesiopathology) 
"Doc, I have a stiff neck (or back.)" 
"I have a hard time turning around in the car." 
"I don't feel as flexible." 
"I feel like I'm getting old. I don't feel as limber as I used to." 
"I have headaches often." 
{"Doc, I kind of move like that robot on Lost in Space in the original show, not the movie."} 
Nerve damage (Neuropathology) 
"I have numbness/tingling in my (body part)." 
"My (body part) just doesn't feel right." 
"My (body part) feels heavy." 
"My muscles feel weak." 
{"Doc, I don't have to use potholders anymore."} 
Tissue damage (Histopathology)
"It hurts when I press here." 
"I fell sore in my (body part.)" 
{"Doc, when I was conducting Beethoven's 9th Symphony the other night, I got to a very brisk part and my index finger went flying into the violin section.}

Muscle damage (Myopathology)
"I feel like I have a muscle pull." 
"I have a muscle spasm." 
"My muscles feel weak." 
"It's real sore when I turn my head." 
{"Doc, I really love these muscle spasms. It kind of makes me look like Arnold Schwarzenegger, don't you think?"} 
Health/Spinal damage from possible arthritic growth of spine. (Pathophysiology)

Spinal damage can often be visualized on X-rays in asymptomatic patients and include such things as discogenic spondylosis, osteophytic growth and other bony growth and degeneration. 
{"Doc, I thought the neck had 7 bones, not one big long one."} 
The vertebral subluxation is not always associated with "back pain" or any type of pain for that matter. It is detected through examination. Occasionally a patient will know when a chiropractor has found a problem, either because of perceived pain/discomfort or the sensation that something just doesn't feel right. Maybe something feels stuck or stiff. They might very well have numbness or tingling or other neurological signs as well, but again, often people have no symptoms at all.

Unfortunately, most of us have been erroneously taught that we are sick or unhealthy only when we have symptoms. But take, for instance, the person who is diagnosed with adult onset diabetes. This person undoubtedly started to have damage to his or her capillaries and organs long (months or years) before the symptoms were such that a problem was recognized. You do not need symptoms to be unhealthy.

Chiropractic is much, much more than a fix for back and neck pain. It relieves spine and nerve stress, freeing the body to restore flexibility, life, vitality, and improve your overall natural healing ability, adding life to your years. Chiropractic works, plain and simple. 

 

 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.