BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   

top
Aromatherapy Information
and Resources
 ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
 ด้วยวิธีสุคนธศาสตร์บำบัด

รู้จักประโยชน์Coconut Oil กันเถอะ / น้ำมันมะพร้าวกับความงาม

Essential Oils blend 
  น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม
  ให้คุณสมบัติที่หลากหลาย
Essential Oil and Their
 aromatherapy properties
  Database

  ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหย
  คุณสมบัติและประโยชน์ที่ใช้

Uses for Essential Oils 
   ประโยชน์และการนำน้ำมัน
   มาใช้ในการดูแลสุขภาพ
Essential Oils by 
  Therapeutic Effect

   น้ำมันหอมระเหยกับการรักษา
   สุขภาพตามอาการความผิดปกติ
Essential Oil Price list
   ราคาโดยประมาณของน้ำมัน
   หอมระเหย

History of Aromatherapy 
What are Essential Oils? 
Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
Aromatherapy Diffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy products 
   click
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 


  รู้จักประโยชน์Coconut Oil กันเถอะ / น้ำมันมะพร้าวกับความงาม
Is coconut oil the healthiest oil on earth? Read the research here and decide for yourself. Purchase organic Virgin Coconut Oil made from fresh coconuts and cold pressed in the Philippines.

Known as the "tree of life," the coconut palm is one of the most important agricultural crops of the Philippines. It yields timber; food; fermented and unfermented drink; alcohol; vinegar; thatching material; splints; strips and fiber for making baskets, mates, rope, hats, brushes, brooms, and other articles; fuel; caulking material; utensils for household use, such as cups, bowls, spoons, and the like; oil for food, cooking, illumination, for making soap, substitutes for butter and lard, ointments; and oil for cake for feeding domestic animals and for fertilizer.

น้ำมันมะพร้าว กลิ่นหอมของไทย ผลิตภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทย ด้วยทรัพยากรในประเทศ ใช้ได้ดีในชีวิตประจำวัน ไม่มีสารพิษในส่วนผสม ใช้ง่ายให้
คุณประหยัด อย่างได้ประโยชน์ 
1. ทาบำรุงผิวกายหลังอาบน้ำ ทามือและเล็บทุกครั้งหลังล้างมือ หรือซักผ้า ถนอมนิ้วมือ 
    ฝ่ามือให้นิ่มนวล น่าสัมผัส ถนอมผิวพรรณให้นุ่ม ชุ่มชื่น ลดความหยาบกร้าน เหมาะกับ
    ผิวพรรณทั่วเรือนกาย ใช้ได้ทุกคน ทุกฤดูกาล
2. เคลือบบำรุงเส้นผมหลังสระ เพิ่มน้ำหนักผม เส้นผมเรียบ ลื่น ไม่พันกัน ลดปัญหาผมแห้ง 
    แตกปลาย พอง ฟุ้งกระจาย
3. ถนอมเส้นผมเสียจากการดัด โกรก ย้อม ยืด ทำสี บำรุงและปกป้องอันตรายจากรังสี UV 
    ในแสงแดด หรือมลภาวะในอากาศ
4. ทำให้เส้นผมมีน้ำหนัก สุขภาพดี หวีลื่น สปริงตัว ผมดำ เป็นเงา ดูดี มีชีวิตชีวา สวยงาม
    ตามธรรมชาติ
5. ดีสำหรับทุกคนในครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลา น้ำ และครีมนวดผม
6. เหมาะในการนำมาใช้ในการนวดตัวแนวอโรม่าเธอราปี่ ผสมกับน้ำมันหอมระเหยในแนว
   ที่ท่านชอบเป็นการช่วยผ่อนคลายและบำรุงผิวในคราวเดียวกัน

วิธีใช้
- ใช้ทุกครั้งหลังสระ เช็ดแห้งพอหมาดแล้วใช้ทันที ได้ผลดีเมื่อใช้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
  ทั้งผมสั้นและผมยาว
- หยดใส่ฝ่ามือเล็กน้อย ถูสองมือให้น้ำมันเคลือบบางๆ ลูบไล้ให้ทั่ว โดยเฉพาะปลายเส้นผมและช่วงที่ผมเสีย
- ใช้เคลือบภายนอกเส้นผมเท่านั้น จึงไม่ควรนวด หรือทาที่หนังศีรษะ
- น้ำมันมะพร้าวเป็นสิ่งที่ดีต่อผิวพรรณ ภูมิปัญญาไทยใช้น้ำมันมะพร้าวบำรุงผิวทั่วกาย แขน ขา ในหน้าหนาว
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทานวดมือและเล็บหลังล้างมือ ซักผ้า อาบน้ำ บำรุงผิวพรรณให้
  นุ่มนวลชุ่มชื่นไม่แห้งกร้าน
- ใช้นำมาเช็ดเพื่อขจัดและล้างเครื่องสำอางค์บนใบหน้าได้สะอาดหมดจด และบำรุงผิวหน้า
   ในคราวเดียวกัน
- ผสมกับน้ำมันหอมระเหยแท้ในสัดส่วย 1-3% นำมานวดแนวอโรม่าหรือ ใช้ทาผิวหลังการ
  อาบน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นบำรุงผิวให้อ่อนนุ่ม

Fractionated Coconut Oil

A favorite of massage therapists. Can be used as 100% of the blend. For a richer blend, mix with jojoba or almond. Absorbs readily into the skin. Ideal for facial massage due to its non greasy nature. Mixed with essential oils for treating bed sores and other ulcers have achieved encouraging results. Fractionated Coconut is chemically clean & contains few contaminants likely to interfere with healing. Is odorless & does not go rancid making it suitable for blending essential oils for bath, skin & massage products. Long shelf life.

Characteristics of Our Virgin Coconut Oil
This  Tropical Traditions Virgin Coconut oil is a truly unrefined coconut oil. This coconut oil is made from organic coconuts. Coconuts are used fresh (within 24 hours of harvest) coconut .Testing done in independent laboratories reveals a 50% - 53% content of lauric acid. The fresh coconut meat is shredded (wet milled), and then cold-pressed to make coconut milk. The milk is then fermented for 24-36 hours, and the oil is then separated and filtered from the curds. No chemical or high-heat treatment is used, and this oil contains no trans fatty acids. We do NOT mass produce this oil. It is made by families who are coconut farmers using old-fashioned traditional methods that have been used here for hundreds of years.  This high-grade virgin coconut oil has a long shelf life due to coconut oil's natural anti-oxidant properties. It has the longest shelf life of any plant oil!

 

Coconut Oil is the Healthiest Oil on Earth!

"Coconut oil is the healthiest oil on earth"says Dr. Bruce Fife, a naturopathic doctor and the author of the book The Healing Miracles of Coconut Oil. Modern research seems to back up this bold statement. Once wrongly accused of increasing cholesterol levels, coconut oil is now actually being used by doctors in the treatment of a variety of disorders. Clinical studies have shown that coconut oil has anti-microbial and anti-viral properties, and is now even being used in treating AIDS patients. Studies conducted in the Philippines last year showed that coconut oil does indeed reduce the viral load in AIDS patients.

Lauric Acid a Key Component to Health

Lauric acid is a medium chain fatty acid which is abundant in coconut oil, and considered responsible for many of its health benefits. Coconut oil is about 50% lauric acid. The only other abundant source found in nature is in human breast milk. Dr. Jon J. Kabara, PhD and Professor Emeritus of Michigan State University says, “Never before in the history of man is it so important to emphasize the value of Lauric Oils. The medium-chain fats in coconut oil are similar to fats in mother's milk and have similar nutriceutical effects." See: HEALTH OILS FROM THE TREE OF LIFE (NUTRITIONAL AND HEALTH ASPECTS OF COCONUT OIL) at http://www.apcc.org.sg/John.PDF

Dr. Mary Enig, a Ph.D. nutritionist/biochemist and one of the world’s leading authorities on fats and oils, goes on to say, “Approximately 50% of the fatty acids in coconut fat are lauric acid. Lauric acid is a medium chain fatty acid, which has the additional beneficial function of being formed into monolaurin in the human or animal body. Monolaurin is the antiviral, antibacterial, and antiprotozoal monoglyceride used by the human or animal to destroy lipid coated viruses such as HIV, herpes, cytomegalovirus, influenza, various pathogenic bacteria including listeria monocytogenes and heliobacter pylori, and protozoa such as giardia lamblia. Some studies have also shown some antimicrobial effects of the free lauric acid." See Coconut: In Support of Good Health in the 21st Century at http://www.apcc.org.sg/special.htm

The Politics of Tropical Oils
So why has coconut oil gotten such a bad rap in the recent past? After all, much of the research supporting coconut oil as a healthy fat has been around for some time. The answer is politics and economics. Coconut oil was heavily used in the US at one time, being used for baking, pastries, frying, and theater popcorn. Starting in the 1980s, according to Bruce Fife in his book "The Healing Miracles of Coconut Oil," some very powerful groups in the US, including the American Soybean Association (ASA), the Corn Products Company (CPC International) and the Center for Science in the Public Interest (CSPI), began to categorically condemn all saturated oils. Faulty science was used to convince the public that ALL saturated fats were unhealthy, when in fact saturated fats rich in the medium chain fatty acids, like lauric acid, are very healthy. These organizations were aided by the United States Food and Drug Administration (FDA), many of whose key personnel are recruited from and return to the vegetable oil industry, according to Fife. The result was that most people switched to vegetable oils, and the main source of lauric acid from tropical oils in the American diet was lost. The countries that these tropical oils came from, mainly the Philippines and Malaysia, were too poor to counter these untrue claims with advertising investments for the truth. It is only recently that the health benefits of these tropical oils are starting to become rediscovered. Much of the research can be found on the www.coconut-info.com website.

Population Studies
While some clinical studies have been conducted recently, like the study on AIDS patients in the Philippines (1999 – 2000), much of the studies have been done on tropical populations where coconut products are a main part of the diet. One such study was done in the South Pacific islands of Pukapuka and Tokelau near New Zealand. The studies were started in the 1960s before either island was exposed to Western refined food. These populations ate only natural foods, and coconut foods were the most prevalent, being consumed at each meal in one form or another. While most people in western countries get 30-40 percent of their calories from fats, the people in these islands averaged between 50 and 60 percent of their calories from fat, most of that being saturated fat from coconuts. So what kind of health did these studies find among the populations in these two islands? Bruce Fife reports in his book: “The overall health of both groups was extremely good compared to Western standards. There were no signs of kidney disease or hypothyroidism that might influence fat levels. There was no hypercholesterolemia (high blood cholesterol). All inhabitants were lean and healthy despite a very high saturated-fat diet. In fact, the populations as a whole had ideal weight-to-height ratios as compared to the Body Mass Index figures used by nutritionists. Digestive problems are rare. Constipation is uncommon. They average two or more bowel movements a day. Atherosclerosis, heart disease, colitis, colon cancer, hemorrhoids ulcers, diverticulosis, and appendicitis are conditions with which they are generally unfamiliar.” (The Healing Miracles of Coconut Oil)

A fat that causes weight loss??
Another incredible fact about coconut oil is that even though it is a fat, it actually promotes weight loss!! The reason is again because of the healthy medium chain fatty acids. These fatty acids do not circulate in the bloodstream like other fats, but are sent directly to the liver where they are immediately converted into energy, just like carbohydrates. So the body uses the fat in coconut oil to produce energy, rather than be stored as body fat. Medium chain fatty acids found in coconut oil also speed up the body’s metabolism burning more calories and promoting weight loss. The weight-loss effects of coconut oil have clearly been demonstrated by many researchers. (There are a list of references in Bruce Fife’s book The Healing Miracles of Coconut Oil.)

Therapeutic Dosage
So how much coconut oil should one consume? A good therapeutic dosage is 3 to 4 tablespoons a day. This provides enough lauric acid to build the immune system. Also, look for unrefined coconut oil. Stay away from all hydrogenated oils, whether it is coconut oil or vegetable oils. Hydrogenated oils are oils with trans fatty acids, which have been altered from their original chemical composition, and have been shown to raise serum cholesterol levels that can lead to heart disease. Also look for unrefined coconut oils, like Virgin Coconut Oil. Most commercial coconut oils are RBD (refined, bleached, and deodorized). While these RBD oils do maintain the beneficial chemical structures of the medium chain fatty acids, they also contain chemicals used in processing.

Summary
If you are interested in learning about all the other wonderful health benefits of coconut oil, go to the www.coconut-info.com website and read the research. There is also a discussion list you can join and interact with some of the world’s best authorities on coconut oil, including Dr. Mary Enig, Dr. Bruce Fife, and many others who have done research or experienced first hand the wonderful healing properties of coconut oil so that we can say, “Coconut oil is the healthiest oil on earth!”

 

How is This Oil Used?*
This grade of coconut oil can be applied directly to the 
skin for conditioning
. It is great in the hair for eliminating dandruff. As a cooking oil, its chemical structure is kept in tact and therefore is resistant to mutations of fatty acid chains even when used in higher cooking temperatures, unlike most vegetable oils. 

For those looking to lose weight naturally, switching to Virgin Coconut Oil can burn off unwanted pounds. 

Virgin Coconut Oil is also great for digestive disorders such as Crohn's disease, IBS, and Colits

It is a powerful agent in killing intestinal parasites
Thyroid sufferers
are finding that Virgin Coconut oil boosts the metabolism and raises body temperatures. 

And there is exciting research showing that the MCTs (medium chain triglycerides) in coconut oil act to kill Candida Albicans

These MCTs are also responsible for revving up metabolism and giving energy, which holds promise for Chronic Fatigue Syndrome sufferers.

As well as others who need to boost their energy. It is also great as a carrier for massage oils, and is highly valued as an ingredient in natural soaps and skin care products.

Virgin Coconut oil is rich in lauric acid, a proven antiviral and antibacterial agent.  It is currently being used in treating AIDS.  Monolaurin is a monoglyceride of lauric acid.   Lauric acid is also found in human mother's milk.  Dr. Mary Enig suggests the average adult include about 3.5 Tbsp. of coconut oil per day in their diet.

 

TYPES OF COCONUT OIL
Before discussing the various types of coconut oil, I would like to address a common question of terminology. Many people have inquired about the difference between coconut butter and coconut oil. They are one and the same thing. We generally think of oil as being liquid and since the liquid-solid transition temperature of coconut oil is approximately 76°F, it is often solid at room temperature and is therefore frequently referred to as coconut butter (since we think of butter as being solid at room temperature).

The most commonly available oil and the oil you are most likely to find (if you can find it) is RBD oil. Refined, Bleached & Deodorized. This oil is produced from copra (dried coconut meat). Due to the drying process (often air or sun drying) the resulting oil must be refined, bleached and deodorized in order to make it suitable for use. The final product is yellowish-white in color with a thick texture and no taste or odor. This was the oil which for many years was used in commercial baked goods and for popping corn. Although coconut palms do grow in some states in the United States, this RBD oil is generally the only oil which might be familiar to those of us living in the U.S.A. Although it has been exposed to bleach, solvents, high temperatures, etc. this oil is referred to as "natural" in the Western World, in essence meaning only that it has not been hydrogenated and melts at around 76° F.

Cold Pressed coconut oil. This category can be further subdivided to reflect differences in the starting materials used to produce the oil and the methods of production. Although the term "cold pressed" is commonly used to describe "virgin" coconut oils, it really doesn't mean much in the overall scheme of things. One aspect of the production of "virgin" oil which is constant regardless of the method used is the need to reduce the final moisture content of the oil to 0.1% or less. This is necessary to prevent the oil from becoming rancid. The manner in which this requirement is met depends on the extraction method used as described below.

  • DME (Direct Micro Expeller). This oil is extracted from freshly grated coconut meat which is first dried and then pressed. Since there is still moisture in the coconut meat the liquid produced is about 90% oil and 10% water. This mixture is allowed to stand so that the oil will separate from the water. Some heat is then generally used to remove any water that remains. This oil has a light to medium texture.
  • Traditional Hand Pressed/Home Made. In this process, fresh coconut meat is grated and pressed to produce a coconut milk which is a mixture of oil, water, proteins, etc. This mixture is allowed to ferment for approximately 48 hours which causes the solids and water content to separate from the oil. The oil is then heated to remove the remaining moisture. The oil must be heated at a high enough temperature and for a long enough time to reduce the moisture content to a point which will prevent rancidity. The fact that this oil is produced in small batches by many different individuals may result in considerable variation from one batch to another.The texture of this oil is medium to thick.
  • Premium Virgin Oil. This process produces oil with the least amount of processing so that the natural vitamin E, antioxidants and fresh coconut "essence" are retained. Fresh coconut meat is grated and expeller pressed to produce coconut milk (like the process above). The coconut milk is then centrifuged to separate the mixture into solid components, water and oil. Since each of the components has a different density, they separate into 3 layers. This oil has a very light texture and since no heat at all is applied it retains all the flavor and scent of fresh coconut. This premium oil is available in the U.S.A. under the trade name Coconut Oil Supreme. Among the "virgin" coconut oils, this is the only oil which is produced under strict hygienic conditions. The facility producing this oil is ISO certified, HACCP certified and the oil is certified Kosher. (Lauric acid content and fatty acid composition.) This oil has such a light and delicate flavor and aroma that you can literally eat it by the spoonful.

Assuming that you decide to incorporate coconut oil in your diet, which oil is right for you? I think it depends on the purpose. If you simply want to replace fats which you know are bad for your health (i.e. hydrogenated oils) with the least expensive more healthful alternative then it is my personal opinion that even RBD oil may be suitable for this purpose (see note below)*. Even though it has been processed with heat, chemicals, etc. the final product is still going to be a lot better for you than many of the alternatives. If, on the other hand, you are looking to add coconut oil to your diet specifically for all of the benefits which it offers, for skin care or for the delicious flavor which it can add to your food, I don't think you can go wrong by choosing the best oil available. In the overall scheme of things, a slight difference in price is insignificant when compared to the pleasure and benefit of using the best product. When I am cooking or baking, whether for family or friends, I like to use the best quality ingredients I can find and I think the difference is apparent in the finished product. I also find myself in agreement with the statement that if you think it is expensive to maintain good health, take a look at the cost of sickness. (I am sure that is a paraphrased version of the original but it conveys the thought. Sorry I don't recall whom to credit for that statement but it is certainly true.)

 

Coconut Oil for Aromatherapy : 
The ideal choice for massage if you are concerned about soiled sheets, as Coconut Oil washes out easily. Solid at room temperature, it liquefies to the touch or can be gently warmed by placing bottle in warm water for a few minutes.


 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click