BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   

top
Aromatherapy Information
and Resources
 ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
 ด้วยวิธีสุคนธศาสตร์บำบัด

Essential Oils blend 
  น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม
  ให้คุณสมบัติที่หลากหลาย
Essential Oil and Their
 aromatherapy properties
  Database

  ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหย
  คุณสมบัติและประโยชน์ที่ใช้

Uses for Essential Oils 
   ประโยชน์และการนำน้ำมัน
   มาใช้ในการดูแลสุขภาพ
Essential Oils by 
  Therapeutic Effect

   น้ำมันหอมระเหยกับการรักษา
   สุขภาพตามอาการความผิดปกติ
Essential Oil Price list
   ราคาโดยประมาณของน้ำมัน
   หอมระเหย

History of Aromatherapy 
What are Essential Oils? 
Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
Aromatherapy Diffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy products 
   click
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 


  รู้จัก Tea Tree Oil กันเภอะ

อิสริยา เตชะธนะวัฒน์   วิจัยมาตรฐานสมุนไพร 


ในปัจจุบันนี้ ประชาชนเริ่มหันมาใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง
และคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
หลายคน เริ่มสนใจใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแทนสารสังเคราะห์
ต่าง ๆ หนึ่งในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยม และมีการแพร่ภาพโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์อย่างแพร่หลาย 
คือ Tea Tree Oil หลายคนอาจสงสัยว่า Tea Tree Oil 
คืออะไร และมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง

Tea Tree Oil คือ น้ำมันที่ได้จากการกลั่นส่วนใบของต้น 
เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย มักพบในบริเวณชายฝั่ง
ทางเหนือของ New South Wales ประเทศออส เตรเลีย เป็นแหล่งผลิต Tea Tree Oil ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
(ประมาณ 
99% ของ Tea Tree Oil ผลิตจากประเทศออสเตรเลีย) 
โดยมีปริมาณการผลิตถึง 400 ตันต่อปีและมีมูลค่าการส่งออก
สูงถึง 18 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อปี Tea Tree 
Oil ส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป แต่ในปัจจุบันหลายประเทศต้องการ
มีส่วนแบ่งทางการตลาดจากประเทศออสเตรเลีย โดยเริ่มมีโครงการผลิต Tea Tree Oil จากประเทศ
ต่าง ๆ เช่น จีน อินเดีย เวียตนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น

Tea Tree Oil มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Melaleuca alternifolia เป็นพืชในวงศ์ Myrtaceae
ชอบอาศัยอยู่บริเวณที่มีความชุ่มชื้น เพราะฉะนั้นการปลูกต้น Tea Tree ให้ได้ oil ที่มีทั้งคุณภาพ
และปริมาณที่ดีนั้น จะต้องปลูกบนพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีระบบการชลประทานที่ดี
ปริมาณ oil ที่พบในใบจะแตกต่างกันตามฤดูกาล โดยในช่วงฤดูร้อน (เดือนกันยายนถึงตุลาคม)
จะเป็นช่วงที่ใบมีปริมาณ oil มากที่สุด ส่วนในฤดูหนาวพบว่าปริมาณ oil จะลดลง

ในสมัยก่อนชาว Aborigines ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย ใช้ใบของ Tea Tree
เพื่อลดไข้บรรเทาอาการปวดศีรษะและอาการปวด อื่น ๆ รวมทั้งยังมีสรรพคุณในการไล่แมลงอีกด้วย

ในปัจจุบัน มีการนำ Tea Tree Oil มาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 
เช่น เป็นส่วนผสมในแชมพู ครีมนวดผม สบู่ ครีม และโฟมล้างหน้า เป็นต้น

สารประกอบใน Tea Tree Oil มีมากกว่า 100 ชนิด ซึ่ง 50-60% ของ Tea Tree Oil จะเป็นสาร
พวก Terpenes (pinenes, terpinene และ cymene) และ Sesquiterpenes โดยพบ 
Terpinen-4-ol ซึ่งเป็นสารสำคัญ มีฤทธิ์ antimicrobial activity Tea tree Oil ที่มีคุณภาพ
ดีจะต้องมีปริมาณ Terpinen-4-ol ไม่ต่ำกว่า 30%


ผลทางด้านความปลอดภัย 
นักวิจัยที่ University of Western Autralia พบว่า การใช้ Tea Tree Oil ทาบริเวณ ผิวหนัง
เป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดอุบัติการณ์การแพ้ทางผิวหนังน้อยมาก แต่ Tea Tree Oil สามารถเกิด
ขบวนการ oxidation ซึ่งก่อให้เกิด peroxides ซึ่งสามารถทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้ แต่ขบวนการ
oxidation จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเก็บที่ไม่เหมาะสม ฉะนั้นควรเก็บไว้ในที่เย็น ไม่สัมผัสแสง อุณหภูมิ
ไม่ร้อนจนเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงขบวนการ oxidation


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

1. Broad Spectrum Antimicrobial

 Gram Positive Bacteria 

MIC* 

Bacillus subtilis 

0.4% 

Propionibacterium acnes

 0.5% 

Staphylococcus aureus

 0.2% 

M.R.S.A.

 0.5% 

Staphylococcus epidermis

 0.5% 

Gram Negative Bacteria

 MIC 

Escherichia coli

 0.2% 

Klebsiella pneumonia 

0.3% 

Proteus vulgaris

 0.3% 

Pseudomonas aeruginosa 

>0.1% 

 

 Fungi and Yeasts MIC 

Aspergillus niger

 0.4% 

Candida albicans

 0.2% 

Pityrosporum ovales

 0.2% 

Trichophyton mentagrophytes

 0.4% 

* Minimum inhibitory concentration for pharmaceutical grade Tea Tree oil


2. Mild Anti-inflammatory Action

มีงานวิจัยที่แสดงว่า Tea Tree Oil ความเข้มข้น 0.05% สามารถยับยั้งการหลั่ง
superoxide จาก neutrophils ในเซลล์เพาะเลี้ยงได้ จากกลไกนี้สามารถช่วยบรรเทาอาการผื่นคัน
ผื่นแดง การระคายเคืองทางผิวหนังได้

3. Antifungal

นักวิจัยแห่ง University of Western Australia พบว่า Tea Tree Oil ความเข้มข้น
0.06-0.5% สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, 
Saccharomyces และ Trichospron ได้

สำหรับเชื้อราพวก Dermatophytes เช่น Epidermophyton, Microsporum และ Trichophyton
ซึ่งก่อให้เกิดโรคกลาก เกลื้อน น้ำกัดเท้า พบว่า Tea Tree Oil ความเข้ม 0.004-0.06% 
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อเหล่านี้ได้ 

เอกสารอ้างอิง
1. http://www.rirdc.gov.au
2. http://www.drwellness.net
3. http://www.uq.net.au
4. http://www.positivehealth.com


 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click

 

 

BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ