BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   

top
Aromatherapy Information
and Resources
  Aroma Candle Gel
  เทียนแบบเจล สำหรับทำเทียน
  เจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ

รายละเอียด Versagel สำหรับใช้
    ทำเทียนเจลอโรม่า

   Gel Wax for Candle gelรายละเอียดของไส้เทียนสำหรับใช้กับ
   เทียนแบบเจล

   Wick - metal Core - Zinc รายละเอียดการใช้น้ำมันหอมระเหย
   ที่จะใช้กับเทียนเจลอโรม่า

   Essential  oil fragranceรายละเอียดอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับ
    เทียนเจลแบบแฟนซี

   Embed / Fantasy Gel
ปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับเทียนเจล
  
Gel Candle FAQ
เริ่มต้นในการทำเทียนแบบเจลกัน
   Start making Candle gel

  เทียนแบบเจล สำหรับทำเทียน
  เจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ
  แนะนำวิธีการทำเทียนแบบเจล
  วัสดุและอุปกรณ์ในการเทียนเจล
 
ชุดสำเร็จรูปสำหรับผู้เริ่มต้นใน
  การทดลองทำด้วยตนเอง
 


History of Aromatherapy
 
What are Essential Oils?
Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
Aromatherapy Diffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy products 
   click
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 


 Making Aroma Candle Gel  วิธีการทำเทียนแบบเจลสำหรับทำเทียนเจลหอมอโรม่า

 
*Candle Gel Instructions*

1. Cut gel out of drum with a sharp knife.
    ตัดแบ่งเจลออกเป็นชิ้นเล็กๆ จะช่วยให้การละลายของเจลได้ดีมากขึ้น
2. Place into an electric melting pot, with a temperature control.
    นำเจลใส่ลงในภาชนะทนไฟที่สามารถตั้งไฟได้ เช่น beaker or flask ที่ใช้ในห้องแล็ปวิทยาศาสตร์
    หรือ หม้อ กาต้มน้ำใบเล็กๆ ที่จะเทได้ง่ายเมื่อเจลละลายดีแล้ว หรืออาจเป็นแบบหม้อไฟฟ้าที่สามารถตั้ง
    ควบคุมอุณหภูมิได้ตามด้องการ
3. Heat to 250 F and keep it at this temperature until the gel appears clear.
    ตั้งไฟอ่อน ค่อยๆคนเป็นระยะจะช่วยให้ละลายได้ดีขึ้น เจลจะเริ่มละลายได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 110 C
    คงไว้ที่อุณหภูมินี้จนเทียนใสเหมือนน้ำ 
4. Allow the gel to cool to 200 F and add your color and fragrance.
    ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับผสมน้ำมันหอมระเหย(90-99 degree C)
NOTE: You must use a liquid candle dye. You cannot use 
             powdered or wax dye chips.
5. Pour your candle between 180 F and 200 F.
   ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับเทลงในภาชนะแบบพิมพ์(85-90 degreeC)
NOTE: If you pour it in layers a few minutes apart, you can avoid 
             a well in the top.
6. If you are going to embed items in the gel. They have to be clean of all residue. This is especially true of sea shells. If you wash the items to be embedded in warm mineral oil (baby oil) it will not only keep the gel clearer, 
but it will help reduce the bubbles in your candle.
ในกรณีที่ต้องการจัดวางเป็นรูปแฟนซีต่างๆ ให้ทำความสะอาดชิ้นงานและตากให้แห้งเรียบร้อยเสียก่อน
และตัวตกแต่งที่นำมาใช้ไม่ควรติดไฟได้ ควรเลือกใช้พวกแก้ว เซรามิค ทราย เป็นต้น ก่อนจัดชิ้นงานลง
ในภาชนะให้แช่ชิ้นงานลงใน carrier oil เสียก่อนโดยเฉพาะวัสดุที่มีรูพรุน เพื่อลดโอกาสการเกิดฟอง
และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความขุ่นของเจล
7. Wax, paraffin wax, or beeswax will make your gel cloudy and sticky. Make sure your wick is not wax coated.
หลีกเลี่ยงการใช้ เทียนแบบพาราฟิน หรือเทียนขี้ผึ้ง เพราะจะทำให้เทียนเจลเกิดความขุ่นได้ ดังนั้นให้แน่
ใจว่าไส้เทียนของเราไม่ได้ชุบด้วยพาราฟินหรือขึ้ผึ้งมาก่อน 
8. Wick should have a core. Cotton or metal is okay. You should use a wick one size large than you would for a comparable wax candle.
สำหรับเทียนแบบเจล แนะนำให้ใช้ใส้เทียนแบบมีไส้แกน อาจจะเป็นไส้แกนกระดาษ หรือเป็นแกนซิ้งค์
ในกรณีที่เป็นแกนแบบซิงค์ ให้ยึดไส้เทียนกับแผ่นฐานและยึดติดกับฐานของภาชนะที่จะใช้เทเทียนให้
เรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยเทเทียนลงไป
9. C Lp gel is the easiest to use and it holds 3 to 5% scent.
     เทียนแบบความหนาแน่นต่ำ สามารถรับน้ำมันหอมระเหยได้ประมาณ 3-5%
    C Mp is slightly harder to use as it is more viscous (thicker syrup) when 
    melted it, but it holds 5 to 7% scent.
    เทียนแบบความหนาแน่นต่ำ สามารถรับน้ำมันหอมระเหยได้ประมาณ 5 - 7 %
   C Hp is much harder to use as it is very viscous when hot. It holds 7 to 10% 
   scent. C Hp was designed for embedding particles.
   เทียนแบบความหนาแน่นต่ำ สามารถรับน้ำมันหอมระเหยได้ประมาณ 7 - 10 %
10. ตั้งรอไว้ทิ้งไว้ให้เย็น หากยังมีฟองอยู่บางสามารถแก้ไขโดยง่ายๆโดยการนำไปผึ่งแดดสักพักหรือ
     ที่เป่าผมหรือเครื่องเป่าลมร้อนเป่าที่ผิวหน้าของงาน ฟองที่ผิวหน้าก็จะลดลง      
 

Gel Candle Kit:

Kit Includes:
 • 2 kgs" CMP Clear Candle Gel 
  เทียนเจลแบบ Medium density จำนวน 2 กิโลกรัม
  สามารถเติมน้ำมันหอมระเหยได้ 5-6%
 • Carrier oil อัตราส่วนเทียนเจล 1 กิโล ต่อ 200 ซีซี
  เป็นตัวช่วยละลายสีที่จะใช้ผสมในเจลและช่วยให้เทียน
  ติดไฟง่าย เก็บรักษาได้นาน
 • 1 pack (12 pcs of 12 ") Gelwicks (pre-tabbed Zinc wicks)
   ไส้เทียนแบบแกนซิงค์ สำหรับเทียนแบบเจล ช่วยลดควัน 
   ไส้เทียนยาว 12 " จำนวน 10 เส้น 
 • 1 pack (50) Wick Stickums
  แผ่นสติกเกอร์ช่วยติดไส้เทียนกับภาชนะบบรจุเทียน
 • 1 roll (50) Small Gel Candle Caution Labels
  แผ่นบอกข้อควรระวังในการใช้เทียนแบบเจล 
 • 2 x 1oz. AromaEssence GelAroma essential Oil (180 Flash point)
  น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์เพื่อทำเทียนหอมอโรม่า จำนวน
  2 ขวด สามารถเลือกชนิดได้
 • 1oz. Blue/Sky Shades™ Liquid Dye
  สีสำหรับเพิ่มสีสรรให้กับเทียนแบบเจล
 • กากเพชรช่วยเพิ่มสีสรรตามจินตนาการ  

Yields approximately 40  - 50 candles 
(additional jars needed)

Regular price 
จากราคาชุดปกติ    1085.00 บาท
ส่วนประหยัดพิเศษ - 105.00 บาท
Kit price......980.00 บาท..

Save over 10%!

เป็นราคารวมค่าจัดส่งในเขตพื้นที่
กรุงเทพและไปรษณย์ต่างจังหวัด


 
This second article of the series will discuss how to work with 
gel wax safely. 


As always, safety is our primary concern and you should know these safety rules 
before making any gel candles. 

The Rules
Candle making is dangerous if you don't follow basic safety precautions, and 
working with candle gel even more so due to higher temperatures. TAKE THIS 
SERIOUSLY, failure to follow the safety rules may result in serious injury or 
damage to your home. If basic safety precautions are taken fire should not be a 
common problem, but be prepared anyway.
 NEVER leave melting gel wax unattended.
 NEVER overheat gel wax. Know the flash point of your gel (usually about 440   
 degrees F.). It will spontaneously combust when it reaches the flash point. 
 Always remember that most scent oils will lower the flash point, so leave a 
 wide margin for this. I try to avoid temperatures over 300 degrees F.

 ALWAYS keep the gel away from open flames.
 ALWAYS use a thermometer. It is essential for both safety and good results 
 that you always be aware of the gel wax temperature.
 Gel wax will usually require heating directly on the heat source. Be vigilant, and 
 do not allow the temperature to go above 300 degrees F. Do not let your 
 attention wander. Do not leave the heating gel unattended for a moment.
 Avoid all distractions such as kids, pets, phones, and doorbells when heating 
 gel wax.
 NEVER put water on a wax fire.
 ALWAYS keep a pot lid, baking soda, and a dry chemical fire extinguisher 
 (ABC type) handy when heating gel wax. Use the pot lid to smother fires in the 
 melting container. Baking soda will smother small fires. A fire extinguisher is 
 useful if you set the curtains on fire, or have some other major accident. These 
 items should be kept outside of any area that may be affected by fire but still 
 within easy access.
 ALWAYS use pot holders or pliers when handling hot pots or cans.
 If hot gel wax gets on your skin it will adhere, and be quite painful. Run it under  
 cold water immediately- then peel off the gel. If your work area does not have 
 running water, then keep a bucket of water handy for this.
 Wear baggy clothes. A gel wax spill on tight fitting clothes will be much more 
 painful as they will hold the hot gel against your skin. Baggy clothes will allow 
 you to pull the affected area away from the skin.
 Don't pour gel wax down the drain unless you like frequent visits from your  
 plumber.
 NEVER let candle making get so routine that you get careless.


Summary
By strictly observing these basic safety rules, you can enjoy your gel candle 
making much more. Due to the use of direct heat, working with gel wax is a bit 
more dangerous than paraffin. I know many candle makers are a bit careless 
when working with paraffin, but the direct heat involved here is much less forgiving 
than a double boiler.

 


 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click