BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   
 AromahealthBoard 
กระดานถามตอบเกี่ยวกับ
เรื่องอโรม่าและสปา

top
Aromatherapy Information
and Resources
 ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
 ด้วยวิธีสุคนธศาสตร์บำบัด

Aroma Message Oils 
   แมสสาจออยล์/การนวดตัว
 - Common questions 
   about the art of making 
   massage oils.

   คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนวดตัว
   ด้วยน้ำมันนวดตัวแบบอโรม่า

 
- Massage Oils blend
   สูตรน้ำมันนวดตัวกับน้ำมันหอม
   ระเหย เพื่อประโยชน์ในการดูแล
   สุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ
 -
5 main essential oil
   types:

   แบบการจัดกลุ่มน้ำมันนวดตัว
   เพื่อการดูแลสุขภาพ 5 กลุ่ม 

 -
Aromatherapy Body 
   Lotions

   โลชั่นสำหรับร่างกายสูตร
   อโรม่าเธอราปี่
  
 
 - The Ayurvedic view
   on massage therapy

   รายละเอียดของการนวดแบบ
   อายุรเวช
 -
The Ayurvedic Self-
   Massage

   การใช้วิธีการนวดแบบอายุรเวช
   ด้วยตนเอง

Essential Oils blend 
  น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม
  ให้คุณสมบัติที่หลากหลาย
Essential Oil and Their
 aromatherapy properties
  Database

  ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหย
  คุณสมบัติและประโยชน์ที่ใช้

Uses for Essential Oils 
   ประโยชน์และการนำน้ำมัน
   มาใช้ในการดูแลสุขภาพ
Essential Oils by 
  Therapeutic Effect

   น้ำมันหอมระเหยกับการรักษา
   สุขภาพตามอาการความผิดปกติ

Essential Oil Price list
   ราคาโดยประมาณของน้ำมัน
   หอมระเหย

History of Aromatherapy 
What are Essential Oils 
Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
Aromatherapy Diffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy products 
   click

Aroma Candle Gel
  เทียนแบบเจล สำหรับทำเทียน
  เจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ
  แนะนำวิธีการทำเทียนแบบเจล
  วัสดุและอุปกรณ์ในการเทียนเจล
 
ชุดสำเร็จรูปสำหรับผู้เริ่มต้นใน
  การทดลองทำด้วยตนเอง
 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 


 Measurement Conversion Table
  25 drops per ml 
  30ml per oz 
  16oz per lb 
  2.2 lbs per kilo 
 
 หน่วยการวัดปริมาณที่นิยมใช้
  จำนวน 25 หยด เท่ากับ 1 ซีซี
  จำนวน 30 ซีซี เท่ากับ 1 ออนซ์
  จำนวน 16 ออนซ์ เท่ากับ 1 ปอนด์
  จำนวน 2.2 ปอนด์ เท่ากับ 1 กิโล
Massage Products
สูตรการเตรียมน้ำมันนวดตัวกับน้ำมันหอมระเหยเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
 ช่วยดูแลสุขภาพของร่างกายในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม และ
 ความจำเป็นต่อระบบต่างๆของร่างกายโดยจะเป็นการผสมระหว่างน้ำมัน
 พื้นฐาน (base oil) สำหรับนวดตัวโดยส่วนมากที่นิยมจะเป็น 
 น้ำมันสวีท อัลมอนท์ / เกร็ปซีด / โจโจ้บา / น้ำมันงา / น้ำมันมะกอก / 
 น้ำมันดอกทานตะวัน / น้ำมันดอกคำฝอย และนำมาผสมกับน้ำมันหอมระเหยในแต่ละชนิด
 หรือหลายที่มีคุณสมบัติและให้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตามระบบต่างๆ เช่น
 Aphrodisiac - Female Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยเสริมสร้างอารมณ์โรแมนติคสำหรับสตรี ช่วยเพิ่มความประทับใจให้คนรู้ใจ
Aphrodisiac Blend in Massage Base. Premixed - Ready to use. A deeply feminine blend laced with the exotic aromas of rose, jasmine & sandalwood. These exquisite oils help to boost confidence, stimulate hormonal responses and encourage and deepen sensuality and responsiveness in both partners. A blend of 100% pure Essential Oils: Clary Sage, Jasmine, Sandalwood, Rose, Tangerine and Ylang Ylang diluted to just the right proportions in our Massage Base Oil (a combination of Sweet Almond, Grapeseed and Jojoba Oils).  
 Aphrodisiac - Male Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยเสริมสร้างอารมณ์โรแมนติคสำหรับชาย ช่วยเพิ่มความประทับใจให้คนรู้ใจ
Aphrodisiac Essential Oil Blend diluted in Massage Base (ready to apply). An earthy, masculine blend including costly essential oils that have been used historically to increase male potency while deepening sexual interest and responsiveness in both partners. Ready to use - premixed with our Massage Base Oil. / A blend of 100% pure Essential Oils: Cedarwood, Clary Sage, Frankincense, Jasmine, Rosewood, Sandalwood, Vetiver and Ylang Ylang in our Massage Base (a combination of Sweet Almond, Grapeseed and Jojoba Oils).
  Arthritis Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยดูแลและบรรเทาปัญหาการปวดตามข้อ/ข้ออักเสบ/บรรเทาอาการปวด
Arthritis Essential Oil Blend diluted in Massage Base (ready to apply). Compounded with essential oils that were historically associated with pain relief and elimination of toxins, this essential oil blend is premixed in our massage base and can be used to massage into painful joints without further dilution or a cap full can be added to a warm bath. / A blend of 100% pure Essential Oils: White Birch, Ginger, Juniper, Marjoram and Rosemary in our Massage Base (a combination of Sweet Almond, Grapeseed and Jojoba oils). 
  Cold & Flu Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการไม่พึ่งประสงค์อันเนื่องจากหวัด/ไข้หวัด
Cold & Flu Essential Oil Blend diluted in Massage Base (ready to apply). Made from Essential Oils that have been historically reported to ease aches and pains and combat viral and baterial infections, this helpful blend can be used as a preventative; for relief of uncomfortable symptoms; and to support the body's healing response. This essential oil blend is premixed in our massage base and can be used for soothing massage without further dilution or a cap full can be added to a warm bath. / A blend of 100% pure Essential Oils: Eucalyptus, Lavender, Marjoram and Ravensara in our Massage Base (a combination of Sweet Almond, Grapeseed and Jojoba oils).
 Headache Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะทั้งจากความเครียด/ไมเกรน
Headache Essential Oil Blend diluted in Massage Base (ready to apply). Many headache suffers report relief with this simple blend. We have tested many more complicated blends but like this one best. This essential oil blend is premixed in our massage base and can be used without further dilution. Rub lightly into temples and base of skull at the neck or add a cap full to a warm bath. / A blend of 100% pure Essential Oils: Lavender and Peppermint in our Massage Base (a combination of Sweet Almond, Grapeseed and Jojoba oils). 
 Insomnia Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ ช่วยผ่อนคลายทำให้รู้สึกหลับได้ดีขึ้น/ง่ายขึ้น
Insomnia Essential Oil Blend diluted in Massage Base (ready to apply). Compounded with nature's most relaxing and soothing essential oils, this blend helps you find restful sleep and sweet dreams. Premixed in our Massage Base. Use directly from from bottle for soothing massage or, add a cap full to a warm bath. A blend of 100% pure Essential Oils: Roman Chamomile, Lavender, Marjoram, Sweet Orange, Tangerine and Ylang Ylang in our Massage Base (a combination of Sweet Almond, Grapeseed & Jojoba oils). 
  Muscle Pain Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายอาการเมื่อยล้า
Muscle Pain Essential Oil Blend diluted in Massage Base (ready to apply). In traditional herbalism, the oils of this blend were used to ease muscle pain and promote the elimination of toxins. Similar to our Arthritis Blend, which targets joint pain, this blend has been designed to ease the discomforts of muscular pain. Premixed in our Massage Base oil. Can be applied directly to painful muscles or add a cap full to a warm bath. / A blend of 100% pure Essential Oils: White Birch, Cajeput, Ginger, Juniper and Rosemary in our Massage Base oil (a combination of Sweet Almond, Grapeseed and Jojoba oils). 
 Overcoming Sadness & Negativity Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยผ่อนคลายอารมณ์และจิตใจจากความเศร้า หดหู่จิตใจ
Overcoming Sadness & Negativity Essential Oil Blend diluted in Massage Base (ready to apply). Be good to yourself and let this heavenly blend work it's holistic magic on body, mind & spirit. Premixed in our Massage Base so you can use it directly from the bottle for a soothing and spiritually uplifting massage or add a cap full to a warm bath. / A blend of 100% pure Essential Oils: Bergamot, Geranium, Jasmine, Petitgrain, Rose, Rosewood, Sandalwood and Ylang Ylang in our Massage Base (a combination of Sweet Almond, Grapeseed & Jojoba oils).
  Patchouli Body / Massage Oil
Pure Patchouli Essential Oil (ready to use) mixed in our Massage Base oil. Can be applied directly for light massage or used as fragrance. Our Massage Base oil is a combination of Sweet Almond, Grapeseed and Jojoba oils. 
  Peace of Mind Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยผ่อนคลายจิตใจให้สงบเยือกเย็นลง บรรเทาอารมณ์โกรธและความเครียด
Peace of Mind Essential Oil Blend diluted in Massage Base (ready to apply). Soothing and calming, this everyday healing blend helps overcome ordinary nervousness and stress. Premixed in our Massage Base and ready to use for a soothing massage or add a cap full to a warm bath. / A blend of 100% pure Essential Oils: Geranium, Lavender, Marjoram, Melissa, Neroli, Tangerine and Ylang Ylang in our Massage Base (a combination of Sweet Almond, Grapeseed & Jojoba oils). 
 Relaxing Massage / Body / Bath Oill
 ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสบายจากการทำงาน
Essential Oils of Lavender, Petitgrain and Frankincense essential oils in our Massage Base Oil (Almond, Grapeseed and Jojoba). Use straight from bottle for soothing massage or rub on after bath or shower to moisturize skin or add capfull to warm bath to relax before bedtime. 4 oz. and 8 oz. come in a Cobalt Blue bottle. 
 Scar Blend - in Massage Oil - Ready to Use
 ช่วยดูแลผิวพรรณและช่วยขจัดเซลที่ตายแล้ว ให้ผิวพรรณมีชีวิตชีวาขึ้น
Scar Tissue Essential Oil Blend diluted in Carrier Oils (ready to use). This blend is made with a combination of healing essential oils in a special combination of carrier oils with healing properties. Use a little twice daily for maximum benefit. Essential Oils include: Benzoin, Frankincense, Geranium, Neroli, Palmarosa, Patchouli & Rosewood. Carrier Oils include: Camellia Oil, Rosehip Oil, Flaxseed Oil & Vitamin E Oil.
  Serenity Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยให้รู้สึกโล่งปลอดโปร่งและจิตใจที่สงบ ช่วยบรรเทาความเครียดและกังวล
Serenity Essential Oil Blend diluted in Massage Base (ready to apply). This blend is made with beautifully fragrant and deeply comforing oils that help the mind, body and spirit to cope with times of unusual stress and tension. Premixed in our own Massage Base. Use directly from bottle for soothing and totally relaxing massage or, add a cap full to a warm bath. / A blend of 100% pure Essential Oils: Clary Sage, Lavender, Marjoram, Petitgrain and Ylang Ylang in our Massage Base (a combination of Sweet Almond, Grapeseed & Jojoba oils). 
 Sinusitis Massage Blend - Ready to Use
 ช่วยระบบทางเดินหายใจให้โล่งสบาย บรรเทาอาการจากไซนัส 
Sinusitis Essential Oil Blend diluted in Massage Base (ready to apply). Historically, these oils have been reported to relieve pain, open the sinuses, and aid the body in overcoming both bacterial and viral infections. This blend is mildly stimulating and may keep poor sleepers awake if used before going to bed. If this is the case, we suggest using this blend during the day and lavender oil by itself at night. Premixed in our Massage Base oil, this blend may be applied directly for a soothing massage or add a cap full to a warm bath. A blend of 100% pure Essential Oils: Eucalyptus, Lavender and Peppermint in our Massage Base oil (a combination of Sweet Almond, Grapeseed & Jojoba oils). 
 Sports Massage / Body / Bath Oil
 น้ำมันนวดสำหรับนักกีฬาช่วยความความเหนื่อยล้ากล้ามเนื่อ อาการปวดเกร็ง
Essential Oils of Rosemary, Juniper and Lavender essential oils in our Massage Base Oil (Almond, Grapeseed and Jojoba). Use straight from bottle for soothing massage for tired or fatigued muscles or rub on after bath or shower to moisturize skin or add capfull to warm bath to ease aching muscles. 
 Uplifting Massage / Body / Bath Oil
 ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายรุ้สึกสดชื่น มีพลังงานให้คลายจากความเหนื่อยล้า
Essential Oils of Petitgrain, Rosemary and Ylang Ylang essential oils in our Massage Base Oil (Almond, Grapeseed and Jojoba). Use straight from bottle for energizing & invigorating massage or rub on after bath or shower to moisturize skin or add capfull to warm bath to uplift and energize spirit. 
   Asthma Ease
  ช่วยบรรเทาอาการหอบหืด
Strengthen and protect the respiratory system. This blend has an anti-viral effect 
on respiration, clearing the lungs and easing shortness of breath. Helps strengthen the body’s immune system. 

Gently massage a little into the chest, neck, back, temples, palms and soles. Contents – Pure Lavender, Clary Sage, Frankincense, Cajuput and Eucalyptus Essential Oils blended with premium cold-pressed Sweet Almond, Apricot and Macadamia Nut Oils. 
   Acne Ease 
  นวดช่วนดูแลสุขภาพผิวหนัง / ช่วยลดการเกิดสิว
Improve your complexion and the condition of your skin. This effective blend helps open pores, balance oil production and eliminate scar tissue. Gives good tone to skin. 

Gently massage a little into clean skin twice a day, in circular movements. Contents - Pure Geranium, Juniper Berry and Lemongrass Essential Oils blended with premium cold-pressed Sweet Almond, Apricot and Macadamia Nut Oils 
  Breathe Easy
  นวดช่วยเสริมระบบทางเดินหายใจ / ช่วยให้หายใจได้โล่งสบาย 
Relieve head congestion. This effective blend breaks down congestion, easing the lungs and breathing. 

Massage a little into your temples, neck, chest, palms and soles. Can also be applied just before relaxing in a warm bath. Or inhale from a handkerchief. Apply every 4 hours, as needed. Contents - Pure Peppermint, Ti Tree, Eucalyptus and Cajuput Essential Oils blended with premium cold-pressed Sweet Almond, Apricot and Macadamia Nut Oils 
  Cellulite Disperser  
  การนวดช่วยขจัดเซลไขมัน / ลดการสะสมไขมัน
Helps disperse cellulite. This effective blend stimulates bile secretion, so helping with the digestion of fats. Its diuretic properties have a balancing action over body fluids. 

Massage well into the affected area. Can be applied just before relaxing in a warm bath. Apply daily. Contents - Pure Grapefruit, Cypress, Juniper Berry and Lemon Essential Oils blended with premium cold-pressed Sweet Almond, Apricot and Macadamia Nut Oils. 
  Chest rub for Colds,
  การถูนวดหน้าอกเพื่อช่วยบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์จากหวัด
Ease chest congestion from colds or flu. This effective blend helps the immune system fight off infections. 

Massage a little into the chest, neck, palms and soles. Can also be used by massaging well into the skin just before relaxing in a warm bath. Apply every 4 hours, as needed Contents - Pure Ti Tree, Eucalyptus, Pine and Lemon Essential Oils blended with premium cold-pressed Sweet Almond, Apricot and Macadamia Nut Oils. 
  Constipation Relief
 การนวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการท้องผูก
Ease the discomfort of constipation. This effective blend stimulates the bowel and restores tone to the colon muscles. It also helps expel toxins. 

Massage into your abdomen every day in a clockwise, circular movement for 5 minutes. Apply every 4 hours, as needed. Contents - Pure Black Pepper and Rosemary Essential Oils blended with premium cold-pressed Sweet Almond, Apricot and Macadamia Nut Oils. 
   Cramp Ease
  การนวดช่วยผ่อนคลายอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อ
Gently ease away the discomfort of muscular cramps. This effective analgesic helps ease tight and cramping muscles by improving circulation. 

Massage well into the cramped area in circular movements. If prone to night cramps, massage into problem area before sleep. Apply every 4 hours, as needed. Contents - Pure Lavender, Black Pepper, Rosemary and Fennel Essential Oils blended with premium cold-pressed Sweet Almond, Apricot and Macadamia Nut Oils. 
  Depression Relief 
  การนวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า รู้สึกเก็บกด
Revive low spirits and strengthen the mind. This comforting blend balances the central nervous system, elevating and soothing the emotions. Gives strength and assurance when feeling low and overburdened. Instills feelings of peace. 

Massage well into the skin, especially the temples, palms and soles. Can be applied just before relaxing in a warm bath. Apply every 4 hours, as needed. Contents – Pure Petitgrain, Frankincense, Brazilian Rosewood, and Thyme Essential Oils blended with premium cold-pressed Sweet Almond, Apricot and Macadamia Nut Oils 
  Dermatitis Relief 
 การนวดเพื่อบรรเทาอาการโรคทางผิวหนัง
Nourish and regenerate your skin. This effective blend helps heal scars, improve elasticity and balance the oil and moisture contents of your skin. 

Massage a little into your skin twice a day. Can also be applied just before relaxing in a warm bath. Contents - Pure Everlasting, Patchouli, Blue Chamomile and Lavender Essential Oils blended with premium cold-pressed Sweet Almond, Apricot and Macadamia Nut Oils 
  Dry Scalp Relief 
  การนวดเพื่อช่วยบรรเทาผิวแห้ง และตกสะเก็ด
Rid your scalp of itching, flaky skin. This effective blend nourishes, moisturises, tones and stimulates the scalp. 

Pure Rosemary, Cedarwood, Ylang Ylang and Patchouli Essential Oils blended with premium cold-pressed Sweet Almond, Apricot and Macadamia Nut Oils 
The following recipes are from a variety of sources. They will give you some idea of the many possibilities!
For Headaches
5 parts Lavender 
3 part Peppermint 
1 part Roman Chamomile 
For Meditation
5 parts Sandalwood 
3 parts Frankincense 
2 parts Myrrh 
 PMS Relief
5 parts Geranium 
3 parts Clary Sage 
2 parts YlangYlang 
Stress Relief
3 parts Bergamot 
2 parts Lavender 
1 part Sandalwood 
Pain Relief
5 parts Camphor 
3 parts Cinnamon 
2 parts Black Pepper 
1 part Clove Bud 
Sensual Blend
5 parts Jasmine 
3 parts YlangYlang 
1 part Clary Sage 
 Mental Clarity
5 parts Lemon 
3 parts Rosemary 
1 part Basil (optional) 
For Hair and Scalp
3 parts Lavender 2 parts Rosemary 1 parts Lemon in Jojoba 
Acne Blend  
1 ounce light cold-pressed
vegetable carrier oil (such as apricot kernel). 
10 drops lavender essential oil 
7 drops tea tree or New Zealand tea tree (Manuka) essential oil 
2 drops bergamot essential oil* 
1 drops geranium essential oil 
or without bergamot:
*Avoid exposure to the sun for at
least 12 hours after applying this oil since bergamot is a phototoxic oil.
Arthritic Joints Aromatherapy Blend 
2 ounces carrier oil such as sweet almond 
20 drops Roman Chamomile 
5 drops Black Pepper 
Directions: Blend all oils together
well and store in an airtight dark-
colored glass container. Gently 
massage into arthritic joints using 
a small amount of oil. 
 Calming/Relaxing Aromatherapy  
 Blend 

1 ounce carrier oil such as sweet
    almond 
10 drops Roman Chamomile 
5 drops Lavender 
Directions: Mix the oils well and add to a clean, air-tight dark glass container. Massage gently into the feet of the individual who requires increased calm. Giving yourself a foot massage with this relaxing oil is also delightful. Roman Chamomile has a strong sedative effect, so do not plan to drive or concentrate after using this blend.
High Stress Aromatherapy Blend 
1 ounce carrier oil such as sweet 
    almond 
15 drops Clary Sage 
10 drops Lemon 
5 drops Lavender 
Directions: Mix the oils well and store in an air-tight, dark glass container. Massage gently into the feet. As the feet have the most pores in the body, I like to give myself a foot and leg massage with this synergy. As a foot massage can also aid stress relief in and of itself, this seems to be a great combination.
 Insomnia Aromatherapy Blend 
10 drops Roman Chamomile 
5 drops Clary Sage 
5 drops Bergamot 
Directions: Blend the oils well in a clean dark-colored glass bottle. Add 1-2 drops to a tissue and place inside your pillow to aid you in falling asleep. 
Menstrual Cramps Aromatherapy Blend 
1 ounce carrier oil such as sweet 
    almond 
15 drops Peppermint 
10 drops Cypress 
5 drops Lavender 
Directions: Mix oils well in a clean, dark-colored glass container. Gently message a small amount into the abdominal area.
   

 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click
 

 

 

 

Floral, Spicy, Woody, Citrus, Green
Quick fact:
Essential oils are distilled from herbs, fruits, petals, bark, rind, sap, flowers, roots, seeds, leaves, grasses.

 

 Massage Oil Recipes- สูตรผสมของน้ำมันหอมระเหยในรูปแบบของการแบ่ง
 ประเภทของน้ำมันหอมระเหยออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ หอมของดอกไม้ / ฤทธิ์ร้อน
 แรง / กลิ่นยางไม้ธรรมชาติ / กลุ่มส้มและมะนาว / กลุ่มพืชเขียวธรรมชาติ

 Basic Massage Oil Recipe
 สูตรสำหรับน้ำมันนวดแบบพื้นฐานทั่วไป
 Green Massage Oil Recipes
 สูตรน้ำมันนวดจากกลุ่ม กลุ่มพืชเขียวธรรมชาติ
 Citrus Massage Oil Recipes
 สูตรน้ำมันนวดจากกลุ่มกลุ่มส้มและมะนาว
 Woody Massage Oil Recipes
 สูตรน้ำมันนวดจากกลุ่มกลิ่นยางไม้ธรรมชาต
 Spicy Massage Oil Recipes
 สูตรน้ำมันนวดจากกลุ่ม ที่ให้ความรู้สึกร้อน
 Floral Massage Oil Recipes
 
สูตรน้ำมันนวดจากกลุ่ม ที่ความรู้สึกหอมของดอกไม้


แมสสาจออยล์ และส่วนผสม
สรรพคุณ
ราคา
100 ml.
 Vegetable carrier
 Massage oil
 
sweet almond oil 
น้ำมันเบสสำหรับใช้นวดตัว
สวีท อัลมอนด์ ออย
150 .-
 Vegetable carrier
 Massage oil
 
sweet almond oil and jojoba 
 (a liquid wax) 
 
น้ำมันเบสสำหรับใช้นวดตัว
สวีท อัลมอนด์ ออย ผสมกับ
น้ำมันโจโจ้บา ออย
สูตรผสม 2 ชนิด
200 .-
     
Relaxation
(Sweet Orange, Lavender, Ylang Ylang)
ผ่อนคลาย 350 .-
Muscle
(Peppermint, Rosemary, Lavender)
กระตุ้นให้สดชื่น 350 .-
Invigorating
(Lemon, Eucalyptus, Rosemary)
บรรเทาการปวดเมื่อย คลายกล้ามเนื้อ 350 .-
Anti-cellulite
(Sweet Orange, Rosemary, Geranium)
ลดไขมันส่วนเกิน 350 .-

 
 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click

 

 

Basic Massage Oil Recipe
สูตรส่วนผสมขั้นพื้นฐาน
ในการเตรียมน้ำมันสำหรับ
นวดแบบอโรม่า
Ingredients:
 • 6 teaspoons carrier oil of your choice
 • 8 drops of essential oil of your choice

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

Wild Fields
Ingredients:
 • 6-8 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of chamomile
 • 2 drops rose
 • 2 drops rosemary
Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.
Cresent Moon
Ingredients:
 • 10 teaspoons wheat germ oil
 • 6 drops of chamomile
 • 4 drops neroli
 • 2 drops rose
 • 1 drop basil

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

Minty Fresh
Ingredients:
 • 10 teaspoons Grapeseed oil
 • 3 drops of Eucalpytus
 • 4 drops Rosemary
 • 2 drops Peppermint
Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Oriental Innocence
Ingredients:
 • 8 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of orange blossom
 • 2 drops rosemary
 • 2 drops sandalwood
 • 1 drop jasmine

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Fall Harvest
Ingredients:
 • 12 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of bergamot
 • 2 drops cardamom
 • 2 drops jasmine
 • 1 drop orange blossom

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Geranium Potluck
Ingredients:
 • 10 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of geranium
 • 4 drops coriander
 • 2 drops rose
 • 1 drop lemongrass

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Echoes Of The Wild
Ingredients:
 • 10 teaspoons safflower oil
 • 5 drops of orange blossoms
 • 2 drops sandalwood
 • 2 drops jasmine

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Blossom Groves
Ingredients:
 • 8 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of orange blossom
 • 2 drops lemongrass
 • 2 drops neroli
Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Exquisite Sandalwood
Ingredients:
 • 8-10 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of sandalwood
 • 2 drops lavender
 • 2 drops rosewood
 • 2 drops rose

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Exotic Patchouli Ingredients:
 • 10 teaspoons grapeseed oil
 • 7 drops of patchouli
 • 4 drops jasmine
 • 2 drops rose

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Forest Nights Ingredients:
 • 10 teaspoons Grapeseed oil
 • 5 drops of Rosewood essential oil
 • 2 drops Cedarwood essential oil
 • 2 drops Chamomile essential oil

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Enchanting Days Ingredients:
 • 8 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of sandalwood essential oil
 • 2 drops rosemary oil
 • 2 drops neroli essential oil
 • 1 drop lavender essential oil

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Songs Of The Orient
Ingredients:
 • 6-8 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of sandalwood essential oil
 • 2 drops myrrh essential oil
 • 2 drops jasmine essential oil
Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Spice Of Life
Ingredients:
 • 10 teaspoons olive oil
 • 6 drops of ginger
 • 4 drops jasmine essential oil
 • 2 drops orange essence

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Passage Of India
Ingredients:
 • 10 teaspoons grapeseed oil
 • 7 drops of sandalwood essential oil
 • 2 drops orange
 • 2 drops rose
 • 1 drop cinnamon

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Tea Tree Temptations
Ingredients:
 • 8 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of jasmine essential oil
 • 2 drops tea tree oil
 • 2 drops neroli essential oil

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.

 

Summer Rain Ingredients:
 • 6-8 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of lavender essential oil
 • 2 drops rose
 • 2 drops jasmine essential oil

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips

 

Night Dreams Ingredients:
 • 10 teaspoons grapeseed oil
 • 6 drops of chamomile
 • 4 drops jasmine
 • 2 drops rose
 • 1 drop lavender

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.  

 

Soothing Sensations Ingredients:
 • 10 teaspoons safflower oil
 • 5 drops of Lavender essential oil
 • 2 drops Violet
 • 2 drops Chamomile
 • 2 drop Frankincense

Directions:

Blend ingredients well, warm up oil before doing any massage including your fingertips.