BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ


Google
Search WWW Search thailabonline.com

สมองอักเสบtop
Encephalitis

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
Meningitis

ไขสันหลังอักเสบ
Acute Transverse Myelitis

 โรคอัลไซเมอร์
Alzheimer's disease

โรคพาร์กินสัน
Parkinson's Disease
โรคระบบประสาท/สมอง-อาการสั่น 
เนื้องอกในสมอง
Brain Tumor
อัมพาตครึ่งซีก/อัมพาตจาก
หลอดเลือดสมองพิการ
อัมพาตปากเบี้ยว
   Facial Palsy
อัมพาตแบบครั้งคราว    
Hypokalemia
ปลายประสาทอักเสบ 
 Polyneuritis /

 Peripheral neuropathy
 โรคเอ๋อ
ภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนเนื่องจาก
ขาดสารไอโอดีนเป็นเวลานานในเด็กเล็ก
โรคลมชัก ลมบ้าหมู
Epilepsy 
อาการปวดศีรษะไมเกรน 
   Migrain

   การรักษาไมเกรน/การดูแลป้องกัน
   
Creutzfeldt-Jakob Disease
(CJD) fatal brain disorder 
Bovine Spongiform 
Encephalopathy ("BSE")

 known as "Mad cow disease
 Multiple Sclerosis (MS)
Most common diseases of the central nervous system in young adults

bar5.jpg (6486 bytes)

 

 

 

 

 

 

สมองอักเสบ   Encephalitis

ลักษณะทั่วไป
สมองอักเสบ หมายถึง การอักเสบของเนื้อสมอง ถือเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรงชนิดหนึ่ง พบได้ทั้งใน
เด็กและผู้ใหญ่


สาเหตุ
เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น เชื้อเริม (Herpes simplex), เชื้อพิษสุนัขบ้า
(Rabies), เชื้อโปลิโอ เป็นต้น
ในบ้านเรามีเชื้อไวรัสชื่อ เจแพนีสบี (Japanese B virus) ซึ่งปกติอาศัยอยู่ในสัตว์ (เช่น หมู
ม้า แพะ หนู นก) ติดต่อถึงคนโดยมียุงประเภทคิวเล็กซ์ (Culex) และเอดีส (Aedes) บางชนิด 
ซึ่งเป็นยุงรำคาญที่อยู่ตามบ้านเป็นพาหะนำโรค ทำให้เกิดโรคสมองอักเสบ ซึ่งบางครั้งอาจพบ
ระบาดในช่วงฤดูฝน ในแทบทุกภาคของประเทศ แต่พบระบาดบ่อยทางภาคเหนือ (เช่น เชียงใหม่
ลำปาง) มักพบในเด็กต่ำกว่า 15 ปี และในคนแก่ ระยะฟักตัวของโรคนี้ 5-14 วัน
นอกจากนี้ยังอาจพบเป็นโรคแทรกซ้อนตามหลังหัด , หัดเยอรมัน , อีสุกอีใส , คางทูม


อาการ
มักเกิดอย่างเฉียบพลันด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ที่สำคัญ คือ ผู้ป่วย
จะซึมลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งไม่รู้สึกตัว ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายใน 24-72 ชั่วโมงหลังมีอาการ บางคนอาจ
มีอาการชักร่วมด้วยในเด็กเล็กอาจมีอาการไข้สูง ซึม ไม่ดูดนม อาเจียน กระหม่อมโป่งตึง


สิ่งตรวจพบ
ไข้สูง ซึม หรือหมดสติ รีเฟลกซ์ของข้อ (deep tendon reflex) ไวกว่าปกติ อาจมีอาการอัมพาต
ของแขนขา มือสั่น อาการคอแข็ง อาจพบได้ในรายที่เยื่อหุ้มสมองอักเสบร่วมด้วย


อาการแทรกซ้อน
อาจทำให้เป็นโรคลมชัก , ความจำเสื่อม, แขนขาเป็นอัมพาต, สมองพิการ


การรักษา
หากสงสัยให้ส่งโรงพยาบาลด่วน ถ้ามีอาการชัก ใหัยาแก้ชัก เช่น ไดอะซีแพม  ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
หรือเหน็บทางทวารหนัก ถ้ามีภาวะขาดน้ำให้น้ำเกลือมาระหว่างทางด้วยมักจะต้องทำการ
ตรวจวินิจฉัย โดยการเจาะหลัง (lumbar puncture) เพื่อตรวจน้ำไขสันหลัง และอาจทำการตรวจ
คลื่นสมอง การรักษา ในปัจจุบัน ยังไม่มียาที่ใช้รักษาโดยเฉพาะ มักจะให้การรักษาตามอาการ เช่น
ให้ยาลดไข้, ให้น้ำเกลือ, เจาะคอ (ถ้าหมดสติหรือมีเสมหะมาก), ให้อาหารทางสายยางที่ต่อเข้า
กระเพาะ, ให้ยากันชัก   และยาสเตอรอยด์ ผลการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรค ถ้ารุนแรง (โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กและคนแก่) อาจตายได้ ถ้าเกิดจากเชื้อเจแพนีสบี อาจตายถึงประมาณ
25% ถ้าไม่ตายก็อาจพิการ ส่วนในรายที่ไม่รุนแรง อาจหายขาดเป็นปกติได้


ข้อแนะนำ
โรคนี้อาจมีอาการคล้ายมาลาเรียขึ้นสมอง   ถ้าพบอาการสมองอักเสบในคนที่อยู่ในเขตป่าหรือเคย
เดินทางไปเที่ยวเขตป่าเขา ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา ควรเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย และให้
การรักษาแบบมาลาเรียขึ้นสมอง


การป้องกัน
การป้องกัน สำหรับสมองอักเสบบางชนิด อาจป้องกันได้โดย
1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
2. สำหรับสมองอักเสบจากเชื้อเจแพนีสบี ควรหาทางกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และระวังอย่าให้ถูก
ยุงกัด ส่วนวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคนี้ แนะนำเริ่มฉีดในเด็ก อายุ 1-1 1/2 ปี ควรฉีด 3 เข็ม 2 เข็มแรก
ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ (นานกว่านี้ก็ได้ถ้าไม่มาตามกำหนดนัด) อีก 1 ปี ฉีดเข็มที่ 3 กระตุ้น


รายละเอียด
คนที่มีไข้สูง หมดสติ หรือชักรุนแรง อาจเป็นสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือมาลาเรียขึ้นสมอง

bar5.jpg (6486 bytes)

 

 

 

 

 

 

ไขสันหลังอักเสบ   Acute Transverse Myelitis

ลักษณะทั่วไป
ไขสันหลังอักเสบ หมายถึง การอักเสบของประสาทไขสันหลัง ทำให้เกิดการอัมพาตของขาทั้งสองข้าง
 (อัมพาตครึ่งล่าง) หรือแขนขาทั้ง 4 ข้าง (อัมพาตหมดทั้งแขนขา)
เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่อาจเป็นรุนแรงถึงตาย หรือพิการตลอดชีวิตได้ อาจพบได้ทั้งในเด็ก
และผู้ใหญ่

สาเหตุ
1. ถ้ามีอาการอักเสบของไขสันหลังเพียงอย่างเดียว มักมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสบางชนิด
2. ถ้ามีการอักเสบของสมองร่วมด้วย อาจเกิดจากการติดเชื้อหัด, หัดเยอรมัน, อีสุกอีใส, คางทูม,
เริม , งูสวัด , โปลิโอ , โรคพิษสุนัขบ้า

อาการ
เริ่มแรกมีอาการขาชา และไม่มีแรงทั้งสองข้าง ในบางรายอาจมีอาการปวดหลังร่วมด้วย หลังจากนั้น
ขาจะอ่อนแรงลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็นอัมพาต เดินไม่ได้ ถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระไม่ได้ถ้าเป็นมาก 
อาจมีอาการอัมพาตของแขนทั้งสองข้างร่วมด้วย และถ้าการอักเสบลุกลามถึงไขสันหลังส่วนคอตอน
บน ซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่ช่วยหายใจ ก็จะทำให้ผู้ป่วยหายใจไม่ได้ ถึงตายได้

ในบางรายอาจมีอาการไข้และไอคล้ายไข้หวัด หรือเป็นโรคเยื่อตาขวาอักเสบจากเชื้อไวรัส นำมาก่อน
สัก 2-3 วัน ในรายที่มีการอักเสบของสมองร่วมด้วย มักมีอาการไข้สูง ปวดศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน ซึม
ชัก หรือหมดสติซึ่งเป็นอาการของสมองอักเสบ   ร่วมด้วย

สิ่งตรวจพบ
แขนขาเป็นอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก ไม่มีความรู้สึกเจ็บ (เข็มแทงไม่เจ็บ) รีเฟลกซ์ของข้อ
(tendon reflex) ไม่มี

การรักษา
หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาลด่วน
อาจต้องเอกซเรย์ เจาะหลัง หรือตรวจพิเศษอื่น ๆ และอาจให้การรักษาด้วยสเตอรอยด์ ทำกายภาพ
บำบัด ถ้าหายใจไม่ได้อาจต้องเจาะคอ และใช้เครื่องช่วยหายใจ ผลการรักษาไม่แน่นอน บางรายอาจ
หายได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ บางรายอาจดีขึ้นบ้างแต่ไม่หายขาด และบางรายอาจไม่ดีขึ้นเลย และกลาย
เป็นอัมพาตอย่างถาวร ถ้าจะหายผู้ป่วยมักจะเริ่มมีอาการดีขึ้นให้เห็นภายใน 2-6 สัปดาห์ ในรายที่ไม่ดี
ขึ้นเลยภายหลัง 6 เดือน มักจะเป็นอัมพาตตลอดไป

bar5.jpg (6486 bytes)

 

 

 

 

 

 

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ   Meningitis

ลักษณะทั่วไป
เยื่อหุ้มสมอง (Meninges) หมายถึง แผ่นเยื่อบาง ๆ ที่ห่อหุ้มเนื้อสมอง และไขสันหลังไว้ ถ้าเยื่อนี้
เกิดการติดเชื้ออักเสบ เราเรียกว่า เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรคนี้นับว่าเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง ซึ่งยังพบได้บ่อยในบ้านเราในคนทุกวัย หากไม่ได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที อาจตายหรือพิการได้

สาเหตุ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบแบ่งออกได้หลายชนิด ซึ่งมีสาเหตุและความรุนแรงแตกต่างกันไป เช่น
1.
เยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันชนิดมีหนอง (Acute purulent meningitis) อาจเกิดจากเชื้อ
นิวโมค็อกคัส (Pneumococcus), สเตรปโตค็อกคัส (Streptococcus), อีโคไล (E.Coli), เมนิงโก
ค็อกคัส (Meningococcus) เป็นต้น ซึ่งมักจะมีอาการเกิดขึ้นฉับพลันทันที และมีความรุนแรง อาจเป็น
อันตรายในเวลาอันรวดเร็ว
เชื้อโรคอาจแพร่กระจายจากแหล่งติดเชื้อที่ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (เช่น ปอดอักเสบ, เยื่อกระดูก
อักเสบ, คออักเสบ) ผ่านกระแสเลือดมาที่เยื่อหุ้มสมอง หรือไม่ก็อาจลุกลามโดยตรง เช่น ผู้ป่วย
หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง   อาจมีเชื้อโรคจากหูชั้นกลางลุกลามมาถึงเยื้อหุ้มสมองโดยตรง, หรือผู้ป่วย
ที่มีกะโหลกศีรษะแตกอาจมีเชื้อโรคลุกลามจากภายนอก เป็นต้น
2.
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากวัณโรค (Tuberculous meningitis) เกิดจากเชื้อวัณโรค ซึ่งมักจะแพร่
กระจายจากปอด หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมาที่เยื่อหุ้มสมองโดยผ่านทางกระแสเลือด โรคนี้มัก
จะมีอาการค่อย ๆ เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ อาจกินเวลาเป็นสัปดาห์ แต่ผู้ป่วยมักจะมาหาหมอเมื่อมี
อาการรุนแรง จึงทำให้มีอัตราตาย หรือพิการค่อนข้างสูง พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ พบมากใน
เด็กอายุ 1-5 ปี
3.
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัส (Viral meningitis) อาจเกิดจากเชื้อคางทูม, เชื้อเอนเทอโรไวรัส
(Enterovirus), เชื้อค็อกแซกคี (Coxsackie) เป็นต้น เชื้อโรคมักแพร่กระจายผ่านทางกระแสเลือด
มักจะทำให้มีการอักเสบของสมองร่วมกับเยื่อหุ้มสมอง
4.
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา ที่พบบ่อยในบ้านเรามีสาเหตุจากเชื้อคริปโตค็อกคัส
(Cryptococcus) ซึ่งพบในอุจจาระของนกพิราบ ไก่ และตามดิน เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการ
หายใจเข้าทางปอด ผ่านกระแสเลือดไปที่เยื่อหุ้มสมอง จะมีอาการค่อย ๆ เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เช่นเดียว
กับเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากวัณโรค มักพบในคนสูงอายุและคนที่มีร่างกายอ่อนแอ เนื่องจากเป็น
โรคเอดส์ มะเร็ง หรือโรคเรื้อรัง ส่วนในเด็กพบได้น้อยมาก เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรงชนิดหนึ่ง 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดนี้ มีชื่อเรียกว่า "เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตค็อกคัส" 
(Cryptococcal meningitis)
5.
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ (Eosinophilic meningitis) ที่พบบ่อยในบ้านเรา ได้แก่ ตัวจี๊ด
และพยาธิแองจิโอ (Angiostrongylus canthonensis) โรคนี้อาจมีความรุนแรงมากน้อย แล้วแต่
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมอง ถ้ามีเลือดคั่งในสมองหรือสมองส่วนสำคัญถูกทำลาย ก็อาจทำให้
ตายหรือพิการได้ ถ้าเป็นไม่รุนแรงก็จะหายได้เอง พยาธิแองจิโอ พบมากทางภาคกลางและภาคอีสาน 
เป็นพยาธิที่มีอยู่ในหอยโข่ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีประวัติกินหอยโข่งดิบ ก่อนมีอาการประมาณ 1-2 
เดือน พยาธิเข้าไปในกระเพาะลำไส้และไชเข้าสู่กระแสเลือดแล้วขึ้นไปที่สมอง โรคนี้มักพบในตอน
ปลายฤดูฝน เพราะเป็นช่วงที่หอยโข่งตัวโตเต็มที่ ซึ่งชาวบ้านจะจับกิน

อาการ
อาการที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้ ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนมาก และคอแข็ง
(คอแอ่นไปข้างหลัง และก้มไม่ลง) ผู้ป่วยส่วนมากจะบ่นปวดทั่วศรีษะ       โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เวลามีการเคลื่อนไหวของศีรษะ (เช่น ก้มศรีษะ) มักจะปวดติดต่อกันหลายวัน และอาจรู้สึก
ปวดคล้ายศีรษะจะระเบิด กินยาแก้ปวดก็ไม่ช่วยให้ทุเลาส่วนอาการไข้ อาจมีไข้สูงตลอดเวลา
หรือไข้ต่ำ ๆ ก็ได้ แล้วแต่สาเหตุ ถ้ามีสาเหตุจากพยาธิอาจมีไข้ต่ำๆ หรือไม่มีไข้ก็ได้
ถ้าหากไม่ได้รับการรักษา ต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่าย สับสน ซึมเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
หมดสติ นอกจากนี้ยังอาจมีอาการกลัวแสง เห็นภาพซ้อน กลืนลำบาก แขนขาเป็นอัมพาตหรือ
ชักติด ๆ กันนาน ๆ ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ อาการอาจไม่ค่อยชัดเจน อาจมีไข้สูง กระสับ
กระส่าย ร้องไห้เสียงแหลม อาเจียน ชัก และกระหม่อมโป่งตึง อาจตรวจไม่พบอาการคอแข็ง
ในผู้ป่วยที่เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันชนิดเป็นหนอง อาจมีอาการคล้ายไข้หวัด หรือ
เจ็บคอนำมาก่อนสัก 12-14 ชั่วโมง แล้วจึงเกิดอาการปวดศีรษะ อาเจียน คอแข็ง
ในรายที่เป็นเยื่อหุ่มสมองอักเสบจากเชื้อเมนิงโกค็อกคัส (Meningococcal meningitis) อาจมี
ผื่นแดงจ้ำเขียวขึ้นตามผิวหนังร่วมด้วย และอาจเกิดภาวะช็อกอย่างรวดเร็ว  โรคนี้อาจพบระบาด
ได้ สามารถติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ชาวบ้านเรียกว่า ไข้กาฬหลังแอ่น (แปลว่า ไข้ออกผื่น 
ร่วมกับอาการหลังแอ่น หรือ คอแอ่น คอแข็ง)

ในรายที่เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัส มักมีอาการเกิดขึ้นเฉียบพลันด้วย อาการไข้ ปวดศีรษะ
อาเจียน คอแข็ง ซึม หรือ ชัก      ส่วนมากจะมีอาการอยู่ประมาณ 2 วันถึง 2 สัปดาห์ แล้วจะค่อย ๆ
หายจนเป็นปกติ ส่วนน้อยอาจมีโรคแทรกซ้อน ถ้ามีสาเหตุจากเชื้อวัณโรคหรือเชื้อรา มักจะมีอาการ
เป็นไข้ต่ำ ๆ   อ่อนเพลีย   เบื่ออาหาร   คลื่นไส้อาเจียน    นำมาก่อนประมาณ 2-3 สัปดาห์ ต่อมาจึงมี
อาการคอแข็ง ปวดศรีษะรุนแรง หรือชัก ถ้ามีสาเหตุจากพยาธิ มักมีอาการปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน
คอแข็ง         บางคนอาจมีอาการอัมพาตของใบหน้าหรือแขนขา ถ้ามีสาเหตุจากตัวจี๊ด อาจมีประวัต
ิ อาการของโรคพยาธิตัวจี๊ด   นำมาก่อน

สิ่งตรวจพบ
ไข้สูง ซึม คอแข็ง แขนขาเป็นอัมพาต ชัก

อาการแทรกซ้อน
มักพบในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง หรือได้รับการรักษาช้าไป มักพบในผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากเชื้อ
แบคทีเรีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อวัณโรค, เชื้อเมนิงโกค็อกคัส) เชื้อราและพยาธิ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ เช่น แขนขาเป็นอัมพาต หูหนวก ตาเหล่ ปากเบี้ยว โรคลมชัก
สมองพิการ , ปัญญาอ่อน, น้ำคั่งในสมองหรือไฮโดรเซฟาลัส (hydrocephalus), ฝีในสมอง
เป็นต้น

การรักษา
หากสงสัยให้ส่งโรงพยาบาลด่วน ถ้ามีอาการชักควรฉีดไดอะซีแพม เข้าหลอดเลือดดำ หรือทางทวาร
หนักเพื่อลดอาการชักเกร็ง ถ้ามีภาวะขาดน้ำหรือช็อก ให้น้ำเกลือไประหว่างทางด้วย    มักจะต้องทำ
การวินิจฉัยโดยการเจาะหลัง (lumbar puncture) ซึ่งจะพบว่าน้ำไขสันหลังขุ่น และวัดดูความดันน้ำ
ไขสันหลังจะพบว่าสูงกว่าปกตินอกจากนี้ ควรนำน้ำไขสันหลังไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพาะเชื้อ
และหาสารเคมี เพื่อแยกแยะสาเหตุ   ถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จะให้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของเชื้อที่
พบถ้าเกิดจากเชื้อวัณโรคจะให้ยารักษาวัณโรค  นาน 6-9 เดือน ถ้าเกิดจากเชื้อรา จะให้ยาฆ่าเชื้อรา
 ได้แก่ แอมโฟเทอริซิน บี (Amphotericin B) ถ้าเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ    จะให้
การรักษาตามอาการ ซึ่งอาการมักจะดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ ถ้าเกิดจากพยาธิ ไม่มียาโดยเฉพาะ จะ
ให้การรักษาตามอาการและทำการเจาะหลังซ้ำบ่อย ๆ เพื่อลดความดันน้ำไขสันหลังให้กลับลงสู่ปกติ 
หลังเจาะผู้ป่วยจะรู้สึกอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว 


ข้อแนะนำ
โรคนี้จัดเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่ง ถ้าหากให้การรักษายิ่งช้าก็ยิ่งมีอันตราย ดังนั้น ถ้าพบคนที่มีอาการ
ปวดศรีษะ หรืออาเจียนอย่างรุนแรงที่ชวนให้สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ ควรส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที

การป้องกัน
โรคนี้อาจป้องกันได้โดย
1. การป้องกันมิให้เป็นวัณโรค โดยการฉีดวัคซีนบีซีจีตั้งแต่แรกเกิด และถ้าเป็นวัณโรค
ควรรักษาให้หายขาด เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคแทรกซ้อน หรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่น
2. ป้องกันมิให้เป็นโรคพยาธิตัวจี๊ด และโรคพยาธิแองจิโอ โดยการไม่กิน กุ้ง ปลา หรือหอยโข่งดิบ
3. ถ้าเป็นโรคหูน้ำหนวก หรือหูชั้นกลางอักเสบ ควรรีบรักษา อย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรังจนเข้าสมอง
4. ในกรณีที่เป็นผู้สัมผัส (ใกล้ชิด) ผู้ป่วยไข้กาฬหลังแอ่น ควรให้ยาปฏิชีวนะ ไรแฟมพิซิน


รายละเอียด
ถ้าพบคนที่มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนรุนแรง อย่าลืมตรวจอาการคอแข็ง

bar5.jpg (6486 bytes)

 

 

wpe5.jpg (2158 bytes)
ThaiL@bOnline - Crystal Diagnostics
Email : info@thailabonline.com

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.