BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

top

10 ท่าพื้นฐาน  ยืดเหยียด
    ร่างกายก่อนออกกำลัง

 

 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     10 ท่าพื้นฐาน  ยืดเหยียดร่างกายก่อนออกกำลัง

การยืดเหยียดร่างกาย ( Stretching) เป็นสิ่งที่ดีและจำเป็น  เพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุ่นและความผ่อนเคล่าคล่องแก่กล้ามเนื้อ  แฟนๆที่ติดตาม
คงจำได้ว่าควรมีการยืดเหยียดร่างก่อนออกกำลังกายเพื่อเตรียมความ
พร้อมแก่กล้ามเนื้อ    ท่าบริหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกส่วน
ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้เป็นประจำทุกวัน
(หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า
สัปดาห์ละ
3 ครั้ง)

ไม่ควรออกกำลังกายอย่างเร็ว  แรง  และกระแทกกระทั้น แต่ควรค้าง
ไว้ในแต่ละท่าประมาณ
10-30 วินาที  ทำอย่างช้าๆ ผ่อนคลาย  และ
หายใจออกระหว่างเหยียดร่างกาย  จากนั้นจึงหายใจปกติ

 

หลังส่วนล่าง
-  สอดมือไว้หลังต้นขา
-  ดึงเข่ามาใกล้อก
- 
กดหลังส่วนล่างให้ลงไปติดพื้น

เอ็นหลังเข่า
- เหยียดเข่าให้ตรงมือจับปลาย
  เท้า
- กดเอวไปแตะต้นขาแขนขา
  เหยียดตรง
- สายตามองที่ปลายเท้า

ต้นขาด้านใน
- นั่งหลังตรง  ท่าขัดสมาธิ  
  เท้าประกบกัน
- สายตามองที่ปลายเท้า
- กดเข่าลงไปติดพื้น

น่อง
- หลังตรง
- ขาที่ก้าวไปด้านหลังต้อง
  เหยียดตรง
- ค่อยๆ ดันสะโพกไปด้านหน้า  
 
รู้สึกตึงที่น่อง

ต้นขา
- ยืนหันหน้าเข้าหากำแพง
- มือข้างหนึ่งคว้าข้อเท้า
  อีกข้าง

- ดึงขาขึ้นไปทางด้านหลัง  
 
ค้างไว้ จะรู้สึกตึงที่หน้าขา

ลำตัว
- ยืนแยกขา
- ยกข้อศอกไปไขว้กันด้าน
  หลังศรีษะ
- โน้มลำตัวตั้งแต่สะโพกไป
  ทางด้านข้างทีละข้าง

หลังส่วนบน
- ประสานนิ้วมือยื่นไป
  ด้านหน้าระดับหัวไหล่
- หันฝ่ามือออกด้านนอก
- ยืดแขนตึง

เอว
- ประสานนิ้วไปด้านหลัง
- ค่อยๆ ยกแขนขึ้นค้างไว้  
  แล้วปล่อยลง

ต้นแขน
- งอแขนข้ามศรีษะ
- มือข้างหนึ่งจับข้อศอก
  อีกข้าง
- ค่อยๆดึงข้อศอกลงจนรู้สึก
  ตึงที่ต้นแขน

คอ
- ตามองไปข้างหน้า
- เอียงศรีษะไปด้านหน้า
-
พยายามให้หูแตะไหล่

  

 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.