BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

top

 
เคล็ดความรู้การบริโภคอาหาร
 เพื่อสุขภาพฃและการหลีกเลี่ยง
 พิษภัยจากการทาน

.
 
อาหารกับอาการปวดศีรษะ
   สารพวกเอมีน  
    
(Amime)
  สารประกอบไทรามีน
    (Tyramine)

 
สารไนไตรท์ 
   
(Nitrite)

 
แอสปาร์แทม 
   
(Aspartam)

 
โมโนโซเดียมกลูตาเมต 
   
(Monosodium 
    glutamate) 


 
 Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 

   เคล็ดความรู้การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ/ การหลีกเลี่ยงพิษภัยจากการทานอาหาร  
      
 อาหารกับอาการปวดศีรษะ      

ทุกคนคงเคยหรือมีอาการปวดศีรษะเป็นประจำบ้าง มีปัจจัยมากมายที่ทำให้
เกิดอาการปวดศีรษะ เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ แสงแดดจ้า  การมี
ประจำเดือนของสตรีก็ก่อปัญหาได้เช่นกัน     อีกสาเหตุหนึ่งมาจากเรื่องของ
อาหารที่เราทานแล้วสามารถทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้   อันนี้ถ้าเป็นตัว
สร้างปัญหาปวดศีรษะให้กับเรา สามารถสังเกตุและหลีกเลี่ยงได้โดยไม่ยาก
นัก  นายแพทย์เดวิด บุชโฮลซ์ ผู้อำนวยการคลีนิคให้คำปรึกษาด้านประสาท
วิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา บอกวิธีง่ายๆ
ในการแก้ปัญหาปวดศีรษะที่เกิดจากอาหารง่ายๆก็คือ งด หรือหลีกเลี่ยง
อาหารเหล่านั้นเสีย

สารเคมีในอาหารที่ก่ออาการปวดศีรษะ
เมื่อมองลึกลงไปก็จะพบว่าในอาหารทุกชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีที่ซับซ้อน
มีสารเคมีมากมายในอาหารที่ก่อปัญหาให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ง่ายๆ เช่น 
อาหารที่มีสารเคมีพวก ไทรามีน และ ไนไตรท์ ( Tyramine and Nitrite) ซึ่ง
จะมีผลโดยตรงต่อสมอง      โดยสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นสมองจนทำให้เกิด
อาการปวดศีรษะ โดยสารเคมีจากอาหารจะไปกระตุ้นเส้นประสาทและเส้น
โลหิตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ   ในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อ
สมองจนเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมาได้
สารเคมีบางอย่างอาจไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารบางชนิด   เช่นสารกึ่ง
ฮอร์โมนพวกพรอสทาแกลนดิน (prostaglandin) ขึ้นมา สุดท้ายสารตัวนี้ก็
จะส่งผลกระทบต่อสมองก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้น  อาการปวดศีรษะจะ
มากหรือน้อยขึ้นกับความไวต่อสารเคมีของแต่ละคน

บ่อยครั้งที่สารเคมีไปทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการหดตัว ทำให้
เลือดที่ไปเลี้ยงสมองติดขัดจนกระทั่งเกิดอาการปวดศีรษะขึ้น บางรายอาจ
มีอาการตาพร่ามัวร่วมด้วย การจะแก้ไขปัญหาปวดศีรษะในกรณีเช่นนี้จะ
ต้องทราบต้นเหตุเสียก่อนว่าสารเคมีตัวไหนที่เป็นต้นเหตุให้เราเกิดอาการ
ปวดศีรษะ และพบมากในอาหารชนิดใด เพื่อที่เราจะได้งด หรือหลีกเลี่ยง
ในการทานอาหารประเภทนั้นๆเสีย

นายแพทย์เจนส์ เบรนแมน อดีตประธานคณะกรรมการแพ้อาหารของ
วิทยาลัยภูมิแพ้อเมริกัน (American Collage og Allergy) กล่าวว่า
ประมาณ 3/4 ของสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะข้างเดียวหรือไมเกรน
(จัดเป็นการปวดศีรษะที่ทุกข์ทรมานมากโรคหนึ่ง) มีสาเหตุมาจากอาหาร
ดังนั้นการงด ลด หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นสาเหตุได้ อาการปวดศีรษะไมเกรน
ก็จะสามารถลดลงได้   ดร.ซินเทียร์ ราดนิตซ์ นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย
แฟร์ลี ดิกกินสัน สหรัฐอเมริกา   ทำการวิจัยให้ผลยืนยันว่าผู้ป่วยด้วยโรค
ไมเกรนร้อยละ 80  มีอาการทุเลาลงได้เพียงแค่ลดหรืองดอาหารที่ก่อให้
เกิดปัญหาเท่านั้น เรามาลองดูกันว่าสารเคมีตัวไหนในอาหารประเภทใด
ที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้บ่อย เพื่อที่พวกเราจะได้ลองสังเกตุและงด
หรือหลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารเหล่านี้เสีย

สารพวกเอมีน (Amime) / อินทผาลัมกับชข็อคโกแลต
ในผลอินทผาลัมสดที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดศีรษะนั้นมีโปรตีนที่
มีสารเอมีน เป็นองค์ประกอบสารกลุ่มนี้กระตุ้นสมอง ทำให้เกิดอาการ
ปวดศีรษะได้ สำหรับในช็อคโกแลตของโปรดของคนบางคนมีสารเอมีน
ในรูปของเฟนิลเอทิลเอมีน (Phenylethylamine) เป็นองค์ประกอบอยู่ 
มีรายงานว่าผู้ป่วยหลายรายรับประทานช็อคโกแลตแล้วจะเกิดอาการ
ปวดตุบๆคล้ายเป็นไมเกรน จากการทดลองประมาณ 5/8 รายสามารถ
เกิดอาการกำเริบขึ้นภายใน 22 ชั่วโมงหลังการทานข็อคโกแลตเข้าไป

สารประกอบของไทรามีน(Tyramine) มะนาว ไวน์ และเนยแข็ง
ในผลไม้ประเภทมะนาวมีสารออกโทพามีน (octopamine) ทำให้บาง
คนเกิดอาการปวดศีรษะได้เช่นกัน สำหรับเครื่องดื่มมึนเมาไวน์แดง ทำ
ให้เกิดอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนได้บ่อยที่สุดเพราะในเปลือกองุ่นมี
สารเคมีอยู่หลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการปวด
ได้ในระดับที่แตกต่างกันและมีสารไทรามีนที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวด
ศีรษะอยู่ด้วย
อาหารอีกพวกก็คือเนยแข็งที่มีสารไทรามีนค่อนข้างมาก เนยแข็ง
ประเภทอิงลิช สติลตัน มีสารไทรามีนมากที่สุด 17.3 มก./เนยแข็ง 15 
กรัม รองลงมาได้แก่บลูชีส (Blue cheese) รองลงไปก็เป็นแมตซัวร์
เซดดาร์ แม้กระทั่งนมเปรี้ยวก็อาจพบสารเอมีนเหล่านี้ได้มากน้อยแล้ว
แต่ชนิด
ผลไม้พวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆก็พบสารเอมีนได้บ้าง ผลไม้ตากแห้งเช่น
ลูกเกต อินทผาลัมแห้ง

ดังนั้นควรลองสังเกตุตัวเองบ้างว่าทุกครั้งที่เกิดอาการปวดศีรษะเราได้
ทานอาหารชนิดใดเข้าไปบ้างเมื่อหายจากอาการปวดแล้วให้ลองทาน
อาหารที่สงสัยอีกครั้งเพื่อทดสอบดูให้แน่ใจว่าเป็นต้นเหตุของเราหรือ
เปล่า ซึ่งถ้าปรากฏว่าใช้เราจะได้หลีกเลี่ยงอาหารนั้นๆเสีย จัดเป็นการ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งจะง่ายกว่ากว่าพยายามทานยาเพราะการใช้ยานั้น
เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับ

ไนไตรท์ (Nitrite) /ไส้กรอก เนื้อปรุง
สารไนไตรท์ที่นิยมใข้ในกระบวนการปรุงอาหารเนื้อ หากหยุดหรืองดไส้
กรอก แฮม แหนม เบคอน ได้เมื่อไร อาการปวดศีรษะก็สามารถลดหาย
ไปได้ ฝรั่งเรียกอาการปวดศีรษะที่เกิดจากเนื้อปรุงว่าโรคปวดศีรษะแบบ
ฮอทดอก (Hot dog headache) ผู้ที่มึนศีรษะหรือปวดศีรษะเพราะการ
ทานพวกเนื้อปรุงเหล่านี้ หากไม่ต้องการทรมานต่อไปก็คงต้องเลิกหรือ
งดทานพวกเนื้อปรุงเหล่านี้

แอสปาร์แทม (Aspartam) / น้ำตาลเทียม
ในผู้ที่ต้องการลดความอ้วน จำกัดอาหาร หรือผู้ป่วยเบาหวาน จะรู้จักเจ้า
น้ำตาลเทียมนี้กันดี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาการปวดศีรษะบอกว่าคนบางคน
อาจแพ้น้ำตาลเทียม และทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้         นพ.ลิปตัน 
แพทย์ทางประสาทวิทยาแห่งหน่วยปวดศีรษะ (Headache unit) ศูนย์
การแพทย์มอนเตฟิออเร นิวยอร์ค ได้ทำการศึกษาคนไข้ที่มีอาการปวด
ศีรษะมากๆจำนวน 117 คน ได้ผลสรุปว่าผู้มีอาการปวดศีรษะเป็นประจำ
จำนวนไม่น้อยมีปัญหามาจากน้ำตาลเทียมแอสปาร์แทม

พญ.เซอลีย์ เคลเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฟลอลิดา สหรัฐอเมริกา ทดลองพบ
ว่าเมื่อทานสารน้ำตาลเทียมพวกแอสปาร์เทมแล้วจะพบว่ามีอาการปวด
ศีรษะชนิดไมเกรนเกิดถี่ขึ้น นานขึ้น บางรายเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน
ตัวสั่น ตาพร่าร่วมด้วย สาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีใครตอบได้ เชื่อกันส่าอาจ
เนื่องจากปัญหาทางด้านพันธุกรรมบางอย่าง การรักษาคงยาก หนทางที่
ง่ายกว่าก็คือค้นหาสารที่ผู้ป่วยแพ้ให้ได้แล้วหลีกเลี่ยงเสีย

โมโนโซเดียม กลูตาเมต (Monosodium glutamate) / ผงชูรส 
กับกาแฟ

อาการปวดศีรษะเนื่องจากผงชูรสพบได้ไม่มาก มีเพียงบางคนเท่านั้นที่
ทานแล้วเกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ หน้าแดง คอแดง อกแดง  เรียก
อาการเหล่านี้ว่าอาการป่วยร้านอาหารจีน (Chiness restaurant
syndrom) บรรดาผู้เชี่ยวชาญอาการปวดศีรษะ ให้การแนะนำว่าใครก็
ตามที่มีปัญหาปวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุให้ลองงดทานผงชูรสดูบ้าง 
แม้กระทั่งอาหารสำเร็จรูปอาจจะมีใส่ผงชูรสกันเกลื่อน บะหมี่ซองก็เป็น
แหล่งใส่ผงชูรสมากที่สุด ของขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายแผ่นก็มีไม่น้อย 
แม้แต่ขนมซองต่างๆ ซึ่งอาจเลี่ยงโดยใช้เพียงระบุว่าสารปรุงรสเท่านั้น

กาแฟก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของอาการปวดศีรษะและช่วยแก้ปัญหาปวด
ศีรษะได้เช่นกัน เคยมีรายงานทางการแพทย์ ว่าสารคาเฟอีนที่มีอยู่ใน
กาแฟ หรือชาสามารถลดอาการปวดศีรษะได้ในบางคน แต่แพทย์อีก
หลายรายยืนยันว่าใครก็ตามที่คิดจะใช้กาแฟเพื่อลดอาการปวดศีรษะ
ย่อมมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากดื่มมากไปอาการปวดศีรษะ
อาจกำเริบมากกว่าเก่า
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาการปวดศีรษะระบุว่า กาแฟ นับเป็นศัตรู ตัวร้าย
อันดับต้นๆสำหรับผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดศีรษะมากขึ้น ใน
ผู้ป่วยที่ปวดศีรษะโดยไมทราบสาเหตุ หากเป็นดื่มกาแฟอยู่ด้วยให้ลอง
งดดื่มดู หากงดแล้วมีอาการดีขึ้นก็แสดงให้เห็นชัดว่า คาเฟอีนในกาแฟ
ไปทำให้ระบบไหลเวียนของเลือด ทำให้เพิ่มอาการปวดศีรษะ ผู้ที่ติด
กาแฟอยู่แล้วหากจะเลิกเลยคงจะยากหน่อยวิธีที่เหมาะสมคือค่อยๆลด
ปริมาณลง จนเลิกไปในที่สุด

ในผู้ที่ติดกาแฟอยู่แล้วหากให้เลิกทานกาแฟอาจกลับเกิดอาการปวดศีรษะ
อาการปวดศีรษะเพราะขาดกาแฟมักเกิดขึ้นในตอนเช้าตรู่เนื่องจากท้อง
ว่างมาตลอดทั้งคืน หรืออาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดที่ไม่ได้ทำงาน  เพราะ
ทานน้อยหรือไม่ได้ทาน  อาการปวดศีรษะในลักษณะนี้เรียกว่าอาการติด
กาแฟ เพราะเมื่อได้ดื่มกาแฟเข้าไปซักพักอาการก็จะหายไป 
หากเราปวดศีรษะเนื่องจากการติดกาแฟ      ขอแนะนำว่าไม่ควรเลิกโดย
ทันทีเพราะจะเกิดอาการปวดมากขึ้น ควรค่อยลดความต้องการลงที่ละช้า
จนเลิกไปในที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดศีรษะจากการขาดคาเฟอีนใน
กาแฟ สุขภาพและชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้น 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.