BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

สอบถามปัญหาแบบออนไลน
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat

top

Healthcare Diagnostics 
Products
ชุดทดสอบสารเคมีตกค้าง
ในพืชผลทางการเกษตร
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
สารฟอกขาว บอแร็กซ์
ฟอร์มาลีน สารกันรา


คนไทยเสี่ยงบริโภคสารปนเปื้อน
ในอาหารสูง อัตราการเจ็บป่วย
 ปีละประมาณ 2 ล้านราย


รายการชุดตรวจสารเคมีตกค้าง
ชุดตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างใน
อาหาร พืช ผัก ผลไม้

 

    

Skin and Acne 
    ศึกษาเรื่องของสิว


Skin and Acne 
    ศึกษาเรื่องของผิวหนัง

1.
AHA (Alpha hydroxy
    acid) 
    Glycolic acid


2. BHA (Beta hydroxy 
    acid)
    Salicylic acid

3. Derma&Skin Roller
   
ลูกกลิ้งเข็มเพื่อใช้ในการ
    กระตุ้นและปรับสภาพผิว


4. Copper peptide 
    คอปเปอร์ เปปไทด์

5. Skin needling & 
    Facial Mesotherapy
    การใช้เทคนิค ลดริ้วรอย
    หน้าหมองคล้ำ จุดด่างดำ
    ลดปัญหาแผลหลุมสิว
    ด้วยตนเองที่บ้าน

 

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
Web Manager

 

 
Custom Search
ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้และธัญพืช
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไป ใช้ใน
การตรวจสารตกค้างได้ด้วยตนเอง
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ชุดทดสอบสารพิษตกค้าง ( Pesticides Residue Test Kit ,PR)

ชุดทดสอบสารพิษตกค้าง PR ใช้สำหรับทดสอบสารพิษตกค้าง (ยาฆ่าแมลง) ในพืช ผัก 
ผลไม้ โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบไม่นาน สะดวก สามารถพกพาไปใช้ในภาคสนามได้ ไม่จำเป็น 
ต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น 

ผลกระทบต่อสุขภาพ

บริโภคอาหารที่มีสารพิษตกค้างเป็นประจำ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ขาดความต้านทานโรค
ส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนในร่างกาย ทำให้ต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติไป เช่นทำให้เป็นหมัน การผลิตอสุจิ มีจำนวนน้อยลงในเพศผู้
หากได้รับสารฆ่าแมลงเข้าสู้ระบบร่างกายทำให้เกิดอาการ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน หายใจขัด และหัใจ
อาจหยุดเต้นได้
และอาจก่อให้เกิดมะเ
ร็หลักการของชุดทดสอบ PR

ชุดทดสอบ PR ทุกชุดใช้หลักการ โครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (Thin Layer Chromato-
graphy)
ในการจำแนกชนิดของสาร โดยเฟสเคลื่อนที (mobile phrase) จะเป็นตัวพาสารที่ต้องการ 
ทดสอบขึ้นไปตามเฟสที่อยู่กับที่ (stationary phrase) สารต่างชนิดกันที่มีขนาด น้ำหนักโมเลกุล 
และความสามารถในการละลายในตัวพาที่แตกต่างกันจะเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็ว และระยะทางที่ 
แตกต่างกัน ทำให้สามารถแยกสารต่างชนิดกันออกมาได้ แม้ว่าสารนั้นจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ไม่มีสี 
ไม่มีกลิ่นก็ตาม 


ชนิดของชุดทดสอบ PR

ปัจจุบันชุดทดสอบPR มีทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้
1. ชุดทดสอบ PR1 ใช้ตรวจสอบสารย่าแมลงในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต(Organophos-
phate) 4 ชนิด
ได้แก่ 
คลอไพริฟอส (Chlorpyriphos) 
ไดเมทโธเอท (Dimethoate) 
ไตรอโซฟอส (Triazophos) และ
มาลาไธออน (Malathion) 

วิธีการใช้ชุดทดสอบ PR1 ตรวจสอบสารพิษตกค้างออร์แกโนฟอสเฟต

1.นำตัวอย่างผัก หรือผลไม้สดที่ต้องการทดสอบหั่น หรือปั่น เป็นชิ้นเล็ก ขนาด 0.5 ซม.x 0.5 ซม. 
2.ใช้ปากคีบหนีบตัวอย่างที่หั่นแล้วใส่ลงในขวดสกัดตัวอย่าง (S1-S12) จนกระทั่งของเหลวใน 
    ขวดไหลขึ้นมาจนถึงขีดบนที่ทำเครื่องหมายไว้ (S-Re คือ สารสำหรับสกัดตัวอย่างที่13-24
     ขวดสกัดสารตัวอย่าง สามารถล้างให้สอาดเพื่อนำกลับมาใช้ตรวจใหม่ 13 - 24  ต่อไป) 

   
3.ปิดผาขวดแล้วเขย่า 3-5 ครั้ง เป็นเวลา 5 วินาที แล้วตั้งทิ้งไว้ 
4.นำของเหลวในขวด A2 เทใส่ลงในขวด A1( ก่อนใส่ A2 หากสารใน  A1 ลดลงให้ปรับระดับด้วย 
    A1-Re จนถึงขีดก่อนจึงใส่ A2 ) เขย่าให้เข้ากันแล้ววางทิ้งไว้  
    น้ำยาที่ผสมแล้ว  ใช้รันกระดาษทดสอบได้ครั้งละ 3 แผ่น(12การทดสอบ) ควรปิดฝาให้สนิทเพราะ
    น้ำยาระเหยได้ง่าย 
5.หยดสารละลายตัวอย่างที่สกัดแล้วจำนวน 5µl โดยใช้หลอดแคบปิลารี่ (Capillary tube) ขนาด 10µl
    (โดยใช้เพียงครึ่งหนึ่งของหลอด)ลงบนแผ่นตรวจสีเหลือง (4 จุด หรือ 4 ตัวอย่าง/แผ่น) บนจุดที่กำหนด 
    รอจนกระทั่งจุดแห้ง(การหยดให้หยดทีละน้อยรอให้แห้งแล้วจึงหยดซ้ำที่เดิม) 
   
6.ใช้ปากคีบจับที่ด้านบนของแถบตรวจ นำแผ่นตรวจนี้ใส่ลงในขวดแยกสาร(A1+A2) พยายามให้น้ำยานิ่ง
   ให้มากที่สุดในระหว่างใส่แผ่นตรวจลงไปในขวด ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำยา 
   รอจนกระทั่งของเหลวผสมไหลขึ้นมาจนถึงขีดบน ของแผ่นตรวจที่ทำเครื่องหมายไว้ 
   
7.ใช้ปากคีบหนีบแผ่นตรวจขึ้นมาจากขวดแยกสาร(A1+A2) รอจนแผ่นตรวจแห้งวางทิ้งไว้ 
8. นำผงสีน้ำตาลที่อยู่ในขวดสีชา(D1)เทลงในขวดใสเล็กจำนวนเล็กน้อย แล้วนำไปวางในขวดX 
9.นำของเหลวในขวดD2 หยดลงในขวดใสที่มีผงสีน้ำตาลที่อยู่ในขวด X จนเกิดควันขาว หลังจาก นั้นนำ
    แผ่นตรวจที่พักไว้มาจุ่มในขวด X ครึ่งวินาที 
  
10.เกิดจุดสีส้มเหลือง บนพื้นสีแสดของแผ่นตรวจสอบ วัดระยะทางที่จุดเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้น 
 
   

ระยะทางที่วัดได้

ชื่อสารพิษตกค้าง

ความเข้มข้นที่สามารถตรวจพบ

A 1.0 , 3.0 ซม. ไตรอโซฟอส 0.1 ppm
B 1.7, 3.2 ซม. ไดเมทโธเอท 0.1 ppm
  C 2.0 ซม. มาลาไธออน 0.1 ppm
 D 3.5 ซม.    คลอไพริฟอส 0.01 ppm

PR1
Precision Value (Horal should < 2)

ค่า

0.03 ppm.

0.04 ppm.

0.06 ppm.

0.08 ppm.

0.10 ppm.

SD

7.4423

9.7665

13.9607

20.6355

30.6649

mean

281.1208

380.2373

646.3077

788.8817

938.5493

n

10

10

10

10

10

%RSD

2.6473

2.5685

2.1601

2.1658

3.2673

Horrat

0.2091

0.2119

0.1894

0.2395

0.3074

Predicted Horwitz

12.6580

12.1216

11.4040

10.9207

10.5600

เห็นได้ว่าค่า  Horrat (HR.) ซึ่งแสดงค่า Precision มีค่าน้อยกว่า 2 แสดงว่าชุดตรวจสอบ PR1 มีความเชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์

% Recovery
         
%Recovery at  0.03 ppm.  =  85.80%
         
%Recovery at 0.04 ppm.   =  84.20%
         
%Recovery at 0.06 ppm.   =  83.10%
         
%Recovery at 0.08 ppm.   =  84.60%
         
%Recovery at 0.10 ppm.   =  83.50%


ข้อควรระวัง 

- การจะใช้ชุดทดสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการสุ่มตัวอย่างต้องทำอย่างทั่วถึง
 
การสุ่มเตรียมตัวอย่าง ให้แบ่งแต่ละต้นหรือแต่ละผล ออกเป็น 4 ส่วน เลือก 2 ส่วนตรงข้าม
  มารวมกัน เพื่อเป็น ตัวแทนของตัวอย่างนั้นๆ ได้ สับ หั่น บด ตัวอย่างให้ละเอียด และคลุกเคล้า
  ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อนำไปใช้ตรวจต่อไป
- ผัก/ผลไม้ประเภทที่มีเมล็ดแข็ง เช่น พริก องุ่น ส้ม เป็นต้น (โดยเฉพาะพริก ไม่นำเมล็ดมา
  ตรวจวิเคราะห์)


- ตรวจสอบปริมาณ Solvent ให้ได้ระดับ(ตามขีดที่ระบุ) ก่อนเริ่มทำการตรวจ ถ้าปริมาณลด
  ให้ปรับเติมให้ได้ตามขีดที่กำหนดก่อน (
ควรทำตามคู่มือชุดทดสอบ) เนื่องจากจะมีผลทำให้ค่า
  ความเข้มของยาฆ่าแมลงสูงเกินจริง

- การหยดสารละลายโดยใช้หลอดแคบปิลารี่ ต้องหยดให้เป็นจุดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
  การหยดสารจุดใหญ่อาจทำให้ระยะทางการเคลื่อนที่ของสารที่ต้องการตรวจสอบผิดพลาด 
  หรือตรวจไม่พบได้
- ก่อนใส่แผ่นตรวจลงในขวดแยกสาร ต้องแน่ใจว่าสารละลายในขวดแยกสารนิ่งไม่สั่นและ
  ต้องปิดฝาขวดแยกสารให้สนิท

- ตัวทำละลายที่ใช้ในชุดทดสอบนี้เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ดวงตาและ
  ผิวหนัง  และติดไฟได้ขณะทำงานจึงควรทำด้วยความระมัดระวัง และใช้อุปกรณ์ป้องกัน
  ที่แนบมาในชุดทดสอบ
- ชุดน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ หากหกเปื้อนมือให้ล้างด้วยน้ำ และฟอกสบู่ให้สะอาด
- อย่าวางชุดทดสอบไว้ไกล้มือเด็ก
2.ชุดทดสอบ PR2 ใช้ทดสอบสารยาฆ่าแมลงในกลุ่มไพเรทรอยด์(Pyretroid) 4 ชนิดได้แก่
ไซฮาโลทริน (Cyhalothrin) 
ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) 
เพอร์เมทริน (Permethrin) และ 
เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 1.นำตัวอย่างผัก หรือผลไม้สดที่ต้องการทดสอบหั่นเป็นชิ้นเล็ก ขนาด 0.5 ซม.x 0.5 ซม. 
2.ใช้ปากคีบหนีบตัวอย่างที่หั่นแล้วใส่ลงในขวดสกัดตัวอย่าง (S1-S12) จนกระทั่งของเหลวใน 
    ขวดไหลขึ้นมาจนถึงขีดบนที่ทำเครื่องหมายไว้ (S-Re คือ สารสำหรับสกัดตัวอย่างที่13-24)
 
   
3.ปิดผาขวดแล้วเขย่า 3-5 ครั้ง เป็นเวลา 5 วินาที แล้วตั้งทิ้งไว้ 
4.นำของเหลวในขวด A2 เทใส่ลงในขวด A1(ก่อนใส่A2 หากสารในA1 ลดลงให้ปรับระดับด้วย 
    A1-Re จนถึงขีดก่อนจึงใส่ A2)เขย่าให้เข้ากันแล้ววางทิ้งไว้ 
5.หยดสารละลายตัวอย่างที่สกัดแล้วจำนวน 5µl โดยใช้หลอดแคบปิลารี่ (Capillary tube) ขนาด 10µl
    (โดยใช้เพียงครึ่งหนึ่งของหลอด)ลงบนแผ่นตรวจสีเหลือง (4 จุด หรือ 4 ตัวอย่าง/แผ่น) บนจุดที่กำหนด 
    รอจนกระทั่งจุดแห้ง(การหยดให้หยดทีละน้อย) 
   

6.ใช้ปากคีบจับที่ด้านบนของแถบตรวจ นำแผ่นตรวจนี้ใส่ลงในขวดแยกสาร(A1+A2) พยายามให้น้ำยานิ่ง
   ให้มากที่สุดในระหว่างใส่แผ่นตรวจลงไปในขวด ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำยา 
   รอจนกระทั่งของเหลวผสมไหลขึ้นมาจนถึงขีดบน ของแผ่นตรวจที่ทำเครื่องหมายไว้ 
   
7.ใช้ปากคีบหนีบแผ่นตรวจขึ้นมาจากขวดแยกสาร(A1+A2) รอจนแผ่นตรวจแห้งวางทิ้งไว้ 
   นำแผ่นตรวจไปตากแดดนาน10-  20 นาที หรือใช้ไดร์เป่าจนแห้งสนิท

  
8. เกิดจุดสีน้ำเงิน บนพื้นสีเขียวของแผ่นตรวจสอบ วัดระยะทางที่จุดเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้น

ระยะทางที่วัดได้

ชื่อสารพิษตกค้าง

ความเข้มข้นที่สามารถตรวจพบ

1.7 ซม. ไซฮาโลทริน 0.2 ppm
2.0 ซม. ไซเปอร์เมทริน 0.2 ppm
  3.7 , 3.1  ซม.  เพอร์เมทริน 0.1 ppm
 4.1 ซม. เดลต้าเมทริน 0.05 ppm

PR2
 
Precision Value (Horal should < 2)

     conc.

  0.3   ppm.

      0.4 ppm.

      0.6 ppm.

      0.8 ppm.

      1.0 ppm.

     SD

      9.2437

      12. 8513

     14.6286

     21.1158

     20.7128

     mean

      280.337

      390.906

     625.294

    726.824

      945.972

         n

          10

          10

         10

         10

         10

     % RSD

       3.2974

      3.2876

     2.3395

      2.9052

      3.2498

    Horrat*

      0.2605

      0.2712

     0.2051

      0.2660

      0.3077

Predicted Horwitz

    12.6580

    12.1216

    11.4040

     10.9207

    10.5600

% Recovery
         
%Recovery at  0.3 ppm.  =  83.10%
         
%Recovery at 0.4 ppm.   =  85.30%
         
%Recovery at 0.6 ppm.   =  85.80% 
         
%Recovery at 0.8 ppm.   =  84.20%
   
%Recovery at 1.0 ppm.  =  80.40%

เห็นได้ว่าค่า  Horrat (HR.) ซึ่งแสดงค่า Precision มีค่าน้อยกว่า 2 แสดงว่าชุดตรวจสอบ PR2 มีความเชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์ข้อควรระวัง 

- การจะใช้ชุดทดสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการสุ่มตัวอย่างต้องทำอย่างทั่วถึง
 
การสุ่มเตรียมตัวอย่าง ให้แบ่งแต่ละต้นหรือแต่ละผล ออกเป็น 4 ส่วน เลือก 2 ส่วนตรงข้าม
  มารวมกัน เพื่อเป็น ตัวแทนของตัวอย่างนั้นๆ ได้ สับ หั่น บด ตัวอย่างให้ละเอียด และคลุกเคล้า
  ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อนำไปใช้ตรวจต่อไป
- ผัก/ผลไม้ประเภทที่มีเมล็ดแข็ง เช่น พริก องุ่น ส้ม เป็นต้น (โดยเฉพาะพริก ไม่นำเมล็ดมา
  ตรวจวิเคราะห์)

- ตรวจสอบปริมาณ Solvent ให้ได้ระดับ(ตามขีดที่ระบุ) ก่อนเริ่มทำการตรวจ ถ้าปริมาณลด
  ให้ปรับเติมให้ได้ตามขีดที่กำหนดก่อน (
ควรทำตามคู่มือชุดทดสอบ) เนื่องจากจะมีผลทำให้ค่า
  ความเข้มของยาฆ่าแมลงสูงเกินจริง

- การหยดสารละลายโดยใช้หลอดแคบปิลารี่ ต้องหยดให้เป็นจุดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
   การหยดสารจุดใหญ่อาจทำให้ระยะทางการเคลื่อนที่ของสารที่ต้องการตรวจสอบผิดพลาด 
   หรือตรวจไม่พบได้
- ก่อนใส่แผ่นตรวจลงในขวดแยกสาร ต้องแน่ใจว่าสารละลายในขวดแยกสารนิ่งไม่สั่นและ
   ต้องปิดฝาขวดแยกสารให้สนิท

- ตัวทำละลายที่ใช้ในชุดทดสอบนี้เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ดวงตาและ
  ผิวหนัง  และติดไฟได้ขณะทำงานจึงควรทำด้วยความระมัดระวัง และใช้อุปกรณ์ป้องกัน
  ที่แนบมาในชุดทดสอบ
- ชุดน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ หากหกเปื้อนมือให้ล้างด้วยน้ำ และฟอกสบู่ให้สะอาด
- อย่าวางชุดทดสอบไว้ไกล้มือเด็ก3. ชุดทดสอบ PR3 ใช้ทดสอบสารยาฆ่าแมลงในกลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate) และ 
   ออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphate)
2 ชนิด ได้แก่
 เมโธมิล (Methomyl) และ 
 เมธามิโดฟอส (Methamidophos) 
1.นำตัวอย่างผัก หรือผลไม้สดที่ต้องการทดสอบหั่นเป็นชิ้นเล็ก ขนาด 0.5 ซม.x 0.5 ซม. 
2.ใช้ปากคีบหนีบตัวอย่างที่หั่นแล้วใส่ลงในขวดสกัดตัวอย่าง (S1-S12) จนกระทั่งของเหลวใน 
    ขวดไหลขึ้นมาจนถึงขีดบนที่ทำเครื่องหมายไว้ (S-Re คือ สารสำหรับสกัดตัวอย่างที่13-24
     ขวดสกัดสารตัวอย่าง สามารถล้างให้สอาดเพื่อนำกลับมาใช้ตรวจใหม่ 13 - 24  ต่อไป) 

   
3.ปิดผาขวดแล้วเขย่า 3-5 ครั้ง เป็นเวลา 5 วินาที แล้วตั้งทิ้งไว้ 
4.นำของเหลวในขวด A2 เทใส่ลงในขวด A1( ก่อนใส่ A2 หากสารใน  A1 ลดลงให้ปรับระดับด้วย 
    A1-Re จนถึงขีดก่อนจึงใส่ A2 ) เขย่าให้เข้ากันแล้ววางทิ้งไว้  
    น้ำยาที่ผสมแล้ว  ใช้รันกระดาษทดสอบได้ครั้งละ 3 แผ่น(12การทดสอบ) ควรปิดฝาให้สนิทเพราะ
    น้ำยาระเหยได้ง่าย 
5.หยดสารละลายตัวอย่างที่สกัดแล้วจำนวน 5µl โดยใช้หลอดแคบปิลารี่ (Capillary tube) ขนาด 10µl
    (โดยใช้เพียงครึ่งหนึ่งของหลอด)ลงบนแผ่นตรวจสีเหลือง (4 จุด หรือ 4 ตัวอย่าง/แผ่น) บนจุดที่กำหนด 
    รอจนกระทั่งจุดแห้ง(การหยดให้หยดทีละน้อยรอให้แห้งแล้วจึงหยดซ้ำที่เดิม) 
   
6.ใช้ปากคีบจับที่ด้านบนของแถบตรวจ นำแผ่นตรวจนี้ใส่ลงในขวดแยกสาร(A1+A2) พยายามให้น้ำยานิ่ง
   ให้มากที่สุดในระหว่างใส่แผ่นตรวจลงไปในขวด ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำยา 
   รอจนกระทั่งของเหลวผสมไหลขึ้นมาจนถึงขีดบน ของแผ่นตรวจที่ทำเครื่องหมายไว้ 
   
7.ใช้ปากคีบหนีบแผ่นตรวจขึ้นมาจากขวดแยกสาร(A1+A2) รอจนแผ่นตรวจแห้งวางทิ้งไว้ 
8. นำผงสีน้ำตาลที่อยู่ในขวดสีชา(D1)เทลงในขวดใสเล็กจำนวนเล็กน้อย แล้วนำไปวางในขวดX 
9.นำของเหลวในขวดD2 หยดลงในขวดใสที่มีผงสีน้ำตาลที่อยู่ในขวด X จนเกิดควันขาว หลังจาก นั้นนำ
    แผ่นตรวจที่พักไว้มาจุ่มในขวด X ครึ่งวินาที 
  
10.เกิดจุดสีส้มเหลือง บนพื้นสีแสดของแผ่นตรวจสอบ วัดระยะทางที่จุดเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้น 
  
   

ระยะทางที่วัดได้

ชื่อสารพิษตกค้าง

ความเข้มข้นที่สามารถตรวจพบ

3.5  ซม. เมโธมิล 0.5 ppm
2.5 ซม. เมธามิโดฟอส 0.1 ppm


ข้อควรระวัง 
- การจะใช้ชุดทดสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการสุ่มตัวอย่างต้องทำอย่างทั่วถึง
 
การสุ่มเตรียมตัวอย่าง ให้แบ่งแต่ละต้นหรือแต่ละผล ออกเป็น 4 ส่วน เลือก 2 ส่วนตรงข้าม
  มารวมกัน เพื่อเป็น ตัวแทนของตัวอย่างนั้นๆ ได้ สับ หั่น บด ตัวอย่างให้ละเอียด และคลุกเคล้า
  ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อนำไปใช้ตรวจต่อไป
- ผัก/ผลไม้ประเภทที่มีเมล็ดแข็ง เช่น พริก องุ่น ส้ม เป็นต้น (โดยเฉพาะพริก ไม่นำเมล็ดมา
  ตรวจวิเคราะห์)

- ตรวจสอบปริมาณ Solvent ให้ได้ระดับ(ตามขีดที่ระบุ) ก่อนเริ่มทำการตรวจ ถ้าปริมาณลด
  ให้ปรับเติมให้ได้ตามขีดที่กำหนดก่อน (
ควรทำตามคู่มือชุดทดสอบ) เนื่องจากจะมีผลทำให้ค่า
  ความเข้มของยาฆ่าแมลงสูงเกินจริง

- การหยดสารละลายโดยใช้หลอดแคบปิลารี่ ต้องหยดให้เป็นจุดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
   การหยดสารจุดใหญ่อาจทำให้ระยะทางการเคลื่อนที่ของสารที่ต้องการตรวจสอบผิดพลาด 
   หรือตรวจไม่พบได้
- ก่อนใส่แผ่นตรวจลงในขวดแยกสาร ต้องแน่ใจว่าสารละลายในขวดแยกสารนิ่งไม่สั่นและ
   ต้องปิดฝาขวดแยกสารให้สนิท

- ตัวทำละลายที่ใช้ในชุดทดสอบนี้เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ดวงตาและ
  ผิวหนัง  และติดไฟได้ขณะทำงานจึงควรทำด้วยความระมัดระวัง และใช้อุปกรณ์ป้องกัน
  ที่แนบมาในชุดทดสอบ
- ชุดน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ หากหกเปื้อนมือให้ล้างด้วยน้ำ และฟอกสบู่ให้สะอาด
- อย่าวางชุดทดสอบไว้ไกล้มือเด็ก
ค่าความเข้มข้นที่ตรวจสอบได้
ค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารยาฆ่าแมลงตกค้างในพืช ผัก และผลไม้ที่ชุดทดสอบ PR สามารถตรวจพบ
ได้เป็นดังนี้ 

PR1
คลอไพริฟอส 0.01 พีพีเอ็ม
ไดเมทโธเอท 0.1 พีพีเอ็ม
ไตรอโซฟอส 0.1 พีพีเอ็ม
มาลาไธออน 0.1 พีพีเอ็ม

PR2 
ไซฮาโลทริน 0.2 พีพีเอ็ม
ไซเปอร์เมทริน 0.2 พีพีเอ็ม
เพอร์เมทริน 0.1 พีพีเอ็ม
เดลต้าเมทนิน 0.05 พีพีเอ็ม

PR3
เมโธมิล 0.5 พีพีเอ็ม
เมธามิโดฟอส 0.1 พีพีเอ็ม

ชุดทดสอบ PR สามารถแยกแยะประเภทของสารยาฆ่าแมลงตกค้างรวมถึงปริมาณขั้นต่ำที่ พบในพืช
 ผัก ผลไม้ได้ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากชุดทดสอบPR ตรวจไม่พบมิได้หมายความว่า พืช ผัก ผลไม้
ดังกล่าวไม่มีสารยาฆ่าแมลงตกค้างแต่อย่างใด อาจมีอยู่ในปริมาณที่น้อยกว่า หรือมีชนิดอื่น ซึ่งชุด PR
 ไม่สามารถจำแนกได้

 ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ Pesticide Residue Test /kit 
 คลอไพริฟอส ไดเมทโธเอท ,พาราไธออนเมทธิล ,เฟนนิโตรไธออน มาลาไธออน 

 ชุดทดสอบ PR1 ใช้ตรวจสอบสารย่าแมลงในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต(Organophosphate) 
                4 ชนิด คลอไพริฟอส (Chlorpyriphos) ไดเมทโธเอท (Dimethoate) 
                ไตรอโซฟอส (Triazophos) และมาลาไธออน (Malathion)
                ขนาด 24 การทดสอบ / กล่อง 
 ชุดทดสอบ PR2 ใช้ทดสอบสารยาฆ่าแมลงในกลุ่มไพเรทรอยด์(Pyretroid) 4 ชนิดได้แก่
                ไซฮาโลทริน (Cyhalothrin) ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) 
                เพอร์เมทริน (Permethrin) และ เดลต้าเมทริน (Deltamethrin)
                ขนาด 24 การทดสอบ / กล่อง 
 ชุดทดสอบ PR3 ใช้ทดสอบสารยาฆ่าแมลงในกลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate) และ 
                ออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphate) 2 ชนิด ได้แก่ เมโธมิล(Methomyl) 
                และ เมธามิโดฟอส(Methamidophos) 
                ขนาด 24 การทดสอบ / กล่อง 
 
 


สอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ 02 803 7310  02 803 7311
บริษัท คริสตัล ไดแอกนอสติก จำกัด

   

สนใจผลิตภัณฑ์ลดการเกิดสิว ชุดลบรอยแผลเป็นจากหลุมสิว คลิกช็อปปิ้ง

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.