BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top


สมุนไพรรักษากลาก   
   เกลื้อน

สมุนไพรสำหรับห้าม
   เลือดและรักษาแผลสด

สมุนไพรรักษาแผล
   เรื้อรัง
สมุนไพรรักษาไฟไหม้
   น้ำร้อนลวก ถอนพิษ

สมุนไพรรักษาแผล
   ในปาก

สมุนไพรรักษาอาการ
   อักเสบที่หนังศีรษะ 
   ชันตุ เม็ดผื่นคัน

สมุนไพรรักษาโรคผื่น
   คัน ผิวหนังอักเสบ

สมุนไพรรักษาหูด
สมุนไพรรักษาโรค
   น้ำกัดเท้า

สมุนไพรแก้อาการ
   อักเสบของผิวหนัง ช้ำ
   บวม แมลงสัตว์กัดต่อ


สมุนไพรรักษาอาการ
   ลมพิษ

สมุนไพรรักษาอาการ
   งูสวัด

สมุนไพรรักษาฝี
สมุนไพรรักษาอาการ
   หูอักเสบ หูเป็นฝี

สมุนไพรรักษาอาการ
   ปวด เสียวฟัน

สมุนไพรรักษากลิ่นปาก
สมุนไพรทำให้ผิวพรรณ
    สดชื่น แก้อาการผดผื่นคัน
สมุนไพรฆ่าเหา
สมุนไพรฆ่าหิด
สมุนไพรสำหรับสระผม
สมุนไพรทาไล่และกันยุง
สมุนไพรไล่แมลง


ประโยชน์และวิธีสมุนไพรแบบใช้
ภายนอกร่างกาย ทา ถู นวด    
เชิญคลิกหน้าต่อไป
Natural Thai Herbal for external used. Click here

พืชสวนครัวใกล้ตัวเป็นทั้ง     
      อาหารและบำรุงสุขภาพ

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์และวิธี สมุนไพรแบบใช้
ภายนอกร่างกาย ทา ถู นวด    
เชิญคลิกหน้าต่อไป
Natural Thai Herbal for external used. Click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์และวิธี สมุนไพรแบบใช้
ภายนอกร่างกาย ทา ถู นวด    
เชิญคลิกหน้าต่อไป
Natural Thai Herbal for external used. Click here

สมุนไพรที่นำมาใช้สำหรับการรักษาภายนอก   โดยไม่ได้นำมารับ
ประทานหรือนำมาดื่ม แต่เป็นการนำมาพอก ทา อาบ สระผม ซึ่งก็
มีความสำคัญเช่นเดียวกัน   ลองมาพิจารณาดูสมุนไพรชนิดใช้ภาย
นอกร่างกายกัน ท่านจะได้ทราบว่า จะเอาสมุนไพรต่างๆที่กล่าวมา      
เอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลดีที่สุด

สมุนไพรใช้ภายนอกส่วนใหญ่ควรเตรียมและใช้สดจึงจะได้ผลดีที่สุด
อาจทำให้การเตรียมใช้ประจำอาจยุ่งยากบ้าง   แต่ในปัจจุบันเริ่มใช้
เทคนิคการแผนแผนปัจจุบันมาช่วยในการสกัดและผลิตออกมาตาม
มาตรฐานยาแผนปัจจุบัน ทำให้สามารถใช้โดยได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
สดวกในการใช้งาน
สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น    ลองติดตามราย
ละเอียดเพิ่มเติม ได้สมุนไพรรักษากลาก เกลื้อน (ดูรายละเอียดของ กลาก เกลื้อน)
- ชุมเห็ดไทย

วิธีปรุง เอาใบสดของชุมเห็ดไทย ประมาณ 20 ใบ ล้างให้สะอาด 
นำมาโขลกให้ละเอียด เอาเหล้าขาวผสมลงไป คลุกให้เข้ากัน นำมา
ใช้ทันที
การใช้ เอาส่วนผสมที่โขลกเข้ากันดีแล้วมาทาบริเวณที่เป็น กลาก 
เกลื้อน เช้า กลางวัน เย็น รวมทั้งก่อนนอน ในไม่กี่วันอาการเป็น
กลาก เกลื้อนจะหายไป

 

- ชุมเห็ดเทศ

วิธีปรุง นำใบสดของชุมเห็ดเทศมาประมาณ 10 ใบ ล้างให้สะอาด
นำมาโขลกให้ละเอียด เอาเกลือป่นใส่ลงไปเล็กน้อย
การใช้ ก่อนทาให้เอาเส้นตอกมาทำความสะอาด ลวกน้ำร้อน จาก
นั้นเอามาครูดบริเวณที่เป็นไปเรื่อยๆให้ผิวหนังถลอกเล็กน้อยแล้ว
จึงเอาใบที่โขลกแล้วมาทาให้ทั่ว เพียงไม่กี่วันก็จะหาย

 

- กะเพรา

วิธีปรุง เอาใบสดประมาณ 20-30 ใบมาล้างให้สะอาด โขลกให้แหลก
การใช้ นำมาทาบริเวณที่เป็นให้ทั่ว เช้า กลางวัน และเย็น และก่อน
นอนไม่กี่วันอาการก็จะหายไป

 

- ผักบุ้ง

วิธีปรุง เอาดอกผักบุ้งที่กำลังตูม มาล้างน้ำให้สะอาดสัก 10 ดอก
โขลกให้แหลก
การใช้ นำมาทาบริเวณที่เป็นให้ทั่ว เช้า กลางวัน และเย็น และ
ก่อนนอน ไม่กี่วันอาการก็จะหายไป

 

- กระเทียม

วิธีปรุง เอาหัวกระเทียมมา 1 หัว แกะเปลือกออก
การใช้ ส่วนหนึ่งหมั่นรับประทานด้วยทุกวัน อีกทางหนึ่งผ่าครึ่ง
กระเทียม นำมาทาถูบริเวณที่เป็นกลาก เกลื้อนโดยทา เช้า 
กลางวัน เย็น ก่อนนอน

 

- เหง่าข่าแก่

วิธีปรุง เอาเหง้าข่าแก่มาล้างทำความสะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
ประมาณ 1 นิ้ว ใส่ครกโขลกให้ละเอียดผสมเหล้าขาวคนให้เข้ากัน
การใช้ นำมาทาบริเวณที่เป็นให้ทั่ว เช้า กลางวัน และเย็น และ
ก่อนนอน ไม่กี่วันอาการก็จะหายไป

 

- ใบสดทองพันชั่ง

วิธีปรุง นำใบสดมาประมาณ 10 ใบล้างทำความสะอาด โขลกให้
ละเอียด เอาเหล้าขาวผสมลงไปเล็กน้อย คลุกให้เข้ากันดี
การใช้ นำมาทาบริเวณที่เป็นให้ทั่ว เช้า กลางวัน และเย็น และ
ก่อนนอน ไม่กี่วันอาการก็จะหายไป

 

- สูตรผสม แก้กลาก เกลื้อน

ใบชุมเห็ดไทย 7 ใบ / กระเทียม 3 กลีบ / เกลือ 3 เม็ด นำมา
โขลกให้เข้ากัน ทาบริเวณที่เป็น เช้า กลางวัน เย็น กลาก เกลื้อน
จะหายไป 

 

 

สมุนไพรสำหรับห้ามเลือดและรักษาแผลสด

- ใบเสือหมอบ

วิธีปรุง เอาใบสดของต้นเสือหมอบมาล้างน้ำให้สะอาดดีแล้ว นำมา
โขลกให้ละเอียด เพื่อให้ตัวยาออกมาจากใบ
การใช้ นำส่วนที่โขลกละเอียดดีแล้วมาพอกที่แผลสดทันทีกดให้
แน่นสักครู่ ทำการห้ามเลือดได้ดีมาก

- ใบฝรั่ง  

วิธีปรุง เอาใบสดหรือเปลือกสด มาล้างให้สะอาดสัก 5 ใบ 
โขลกให้ละเอียด เอาน้ำปูนใสมาผสมลงไปด้วย คลุกให้เข้ากัน
การใช้ เอาไปพอกที่แผล กดเอาไว้ ช่วยในการห้ามเลือดได้ดี

- น้ำยางหนุมาณนั่งแท่น

วิธีปรุง เอาน้ำยางจากก้านใบของต้นหนุมานนั่งแท่นมาใช้
การใช้ นำเอาน้ำยางมาหยดลงไปที่แผลสดทันทีสามารถช่วยให้
เลือดหยุดได้ดีมาก

- ต้นแห้วหมู หรือหญ้าแห้วหมู

วิธีปรุง เอาต้นและใบหญ้าแห้วหมูมาล้างให้สะอาดประมาณ 10 ต้น 
เอามาโขลกให้ละเอียด ผสมกับน้ำปูนเล้กน้อย
การใช้ นำมาพอกที่แผลสดได้เลย ช่วยห้ามเลือดและประสานแผล
ให้สนิทได้ดี

- น้ำมะนาว
วิธีปรุง บีบเอาน้ำมะนาวจากผลมะนาว
การใช้ บีบลงไปที่บาดแผลเลือดไหลน้ำมะนาวช่วยห้ามเลือดได้ดี
มาก ช่วยรักษาแผล

- ใบบัวบก  

วิธีปรุง เอาต้นและใบสดยัวบกมาล้างทำความสะอาดประมาณ 1 
กำมือ เอามาโขลกให้ละเอียด
การใช้ นำมาพอกที่แผลสดได้ทันที ช่วยห้ามเลือดได้ดีมาก ช่วยให้
แผลหายเร็ว

 

 

 

 

สมุนไพรรักษาแผลเรื้อรัง

- ผักเบี้ยใหญ่
วิธีปรุง เอาต้นสดของผักเบี้ยใหญ่สัก 3 ต้นมาล้างทำความสะอาด นำ
มาโขลกให้ละเอียด
การใช้ นำมาพอกบริเวณที่เป็นแผลเรื้อรัง และแผลเน่าเปื่อย พอก
เช้าและเย็นประมาณ 3-4 วัน แผลจะทุเลาจนหาย

- แพงพวยน้ำ
วิธีปรุง เอาต้นสดของแพงพวยน้ำมาสัก 1 ยอด ทำความสะอาดโขลก
ให้ละเอียด
การใช้ นำมาพอกบริเวณที่เป็นแผลเรื้อรัง และแผลเน่าเปื่อยพอก
เช้าและเย็นประมาณ 2-3 อาทิตย์ แผลจะทุเลาจนหาย

- ชันสน
วิธีปรุง เอาชันจากต้นสน โดยเอามาระมาณ 1 ก้อนเล็กๆ บดให้
ละเอียด เอาพิมเสนผสมลงไปด้วย
การใช้ นำมาโรยบริเวณที่เป็นแผลเรื้อรัง เช้าและเย็น ชะล้างทำ
ความสะอาดแผลก่อนโรย ทำเช่นนี้ประมาณ 4-5 วัน จะค่อยๆทุเลา
จนหาย

 

 

 

 

สมุนไพรรักษาไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ถอนพิษ

- ใบชา

วิธีปรุง นำเอากากใบชาที่ชงน้ำแล้วจากกาน้ำชามาใช้ประโยชน์ได้ 
นำมาพอประมาณ
การใช้ นำกากใบชามาพอกบริเวณที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวกกาก
ใบชาจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบ ปวดแสบปวดร้อนได้ดี ช่วยรักษา
แผลให้หายเร็วขึ้น

- ยาเส้น
วิธีปรุง
การเอายาเส้นมาคลุกกับน้ำมันมะพร้าวในสัดส่วนพอ
ประมาณ ไม่มากจนเกินไป
การใช้ เอายาเส้นืที่คลุกน้ำมันมะพร้าวแล้วไปปิดที่แผลไฟไหม้ 
น้ำร้อนลวกทันที หมั่นเปลี่ยนบ่อยๆ เช้า เย็น อาการอักเสบจะลดลง
ไม่ปวดแสบปวดร้อน

- ชัน
วิธีปรุง เอาชันจากต้นยางมาเล็กน้อย มาโขลกให้ละเอียด ผสมกับ
น้ำมันมะพร้าวรวมกับน้ำปูนใส ละลายคนให้เข้ากันดี
การใช้ นำมาทาที่แผลบริเวณไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้ดี ลดอาการ
ปวดแสบปวดร้อน ทาเช้า เย็นไปเรื่อยๆจนหาย

- ใบบัวบก  

วิธีปรุง
เอาต้นและใบสดของบัวบกมาล้างทำความสะอาดเสียก่อนสัก 
1 กำมือ โขลกให้ละเอียด
การใช้ นำมาพอกที่แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ทันที ช่วยทุเลาการ
อักเสบ ปวดแสบปวดร้อนได้ดี

- ว่านหางจรเข้  

วิธีปรุง
นำเอาวุ้นจากใบสดของว่านหางจรเข้ โดยการฝานเอา
เปลือกแข็งออก
การใช้ นำเอาวุ้นใสๆมาพอก ทาบริเวณแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 
หมั่นทาบ่อยๆอย่าให้แผลแห้ง จะช่วยลดการอักเสบ ปวดแสบปวด
ร้อน ได้มาก แผลหายเร็ว

- ผักบุ้งไทย

วิธีปรุง เอาผักบุ้งไทยสดๆ มาล้างทำความสะอาดเสียก่อน โขลกให้
ละเอียด เอาน้ำตาลโตนดผสมลงไปเล็กน้อย คลุกเคร้าให้เข้ากัน
การใช้ เอามาพอกบริเวณไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เปลี่ยน เช้าและเย็น


 

 

 

 

สมุนไพรรักษาแผลในปาก

- แตงโม
วิธีปรุง เอาเนื้อแตงโมสดมาคั้นเอาแต่น้ำ ไม่ต้องปรุงแต่งอะไร
ทั้งสิ้น
การใช้ เอาน้ำคั้นแตงโมมาอม กลั้วปากบ่อยๆ โดยอมเอาไว้สักพัก 
วันละ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น อาการอักเสบในปากและคอจะ
ค่อยๆทุเลาลงได้

- ต้นส้มกบ
วิธีปรุง เอาต้นสดของส้มกบมาล้างทำความสะอาดเสียก่อนสัก 4-5 
ต้น นำมาโขลกให้ละเอียด
การใช้ คั้นเอาแต่น้ำมาอมไปเรื่อยๆ กลั้วคอวันละ 3 ครั้ง เช้า 
กลางวัน เย็น

- ใบหญ้างวงช้าง
วิธีปรุง เอาใบสดหญ้างวงช้างมาล้างทำความสะอาดเสียก่อน นำมา
โขลกให้ละเอียด ผสมน้ำสุกเล็กน้อย คั้นเอาแต่น้ำ
การใช้ เอามาอม กลั้วคอ เช้า กลางวัน เย็น ไม่กี่วันอาการเจ็บคอ 
อักเสบในปากก็จะหายไป

 

 

 สมุนไพรรักษาอาการอักเสบที่หนังศีรษะ ชันตุ เม็ด
ผื่นคัน

- ผลมะระ

วิธีปรุง นำเอาผลมะระแก่จัด แต่ไม่สุกมาหั่น เอาเมล็ดออก เอาแต่
เนื้อมาโขลกให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ำมะระเข้มข้น ผสมกับดินสอ
พองให้เข้ากัน
การใช้ เอามาทาบริเวณที่อักเสบที่ผิวหนังศีรษะ ทาทุกเช้า กลางวัน 
เย็น และก่อนนอน

- ผลมะคำดีควาย
วิธีปรุง เอาผลมะคำดีควายมาสัก 2 ผล ผ่าเอาเนื้อมาผสมกับน้ำ
สะอาดตีจนเกิดฟอง เอาฟองนี้ไปใช้
การใช้ เอาฟองของมะคำดีควายนี้มาทาที่บริเวณผิวหนังที่อักเสบที่
หนังศีรษะ ทิ้งเอาไว้นานๆ แล้วสระออก ใช้เช้าและเย็น

- เหง้าขมิ้นชัน

วิธีปรุง เอาเหง้าขมิ้นชันมาสัก 1 ชิ้น ยาวประมาณสัก 1 นิ้ว ล้างให้
สะอาดนำมาโขลกให้ละเอียด ผสมสารส้มเล็กน้อย รวมกับน้ำมัน
มะพร้าวเล็กน้อย
การใช้ นำมาทาผิวหนังบริเวณที่อักเสบที่หนังศีรษะ ทาเช้าและเย็น
จนกว่าจะหาย 

 

 

 

สมุนไพรรักษาโรคผื่นคัน ผิวหนังอักเสบ

- ใบสดใบละบาท
วิธีปรุง เอาใบสดใบละบาทมาสัก 5 ใบ นำมาล้างให้สะอาด นำมา
โขลกให้ละเอียด
การใช้ นำมาทาบริเวณที่คัน ทาเช้า เย็น ก่อนนอน ใช้เวลาประมาณ 
2-3 วัน

- เมล็ดกระเบา
วิธีปรุง เอาเมล็ดกระเบามาประมาณ 10 เมล็ด นำมาล้างให้สะอาด 
นำมาโขลกให้ละเอียด เอาเปลือกออก เอาแต่เนื้อใยเมล็ดกระเบา
เท่านั้น เอาน้ำมันมะพร้าวผสมลงไปด้วยเล็กน้อย
การใช้ เอามาทาที่ผิวหนังบริเวณที่เกิดปัญหาผื่นคัน ทาวันละสาม
เวลาจนอาการคันหายไป

- รากเจตมูลเพลิงขาว
วิธีปรุง เอารากเจตมูลเพลิงขาว มาล้างทำความสะอาด แล้วโขลก
ให้ละเอียด ผสมกับน้ำมันพืช น้ำมันมะพร้าวเล็กน้อย
การใช้ นำมาทาบริเวณที่คัน ควรระมัดระวังสังเกตุด้วยว่าเมื่อทา
แล้วอาการดีขึ้นหรือไม่ หากไม่หายหรืออักเสบมากขึ้นให้หยุดทา
ทันที เนื่องจากการทาที่มากเกินไปจะทำให้ผิวหนังเกิดอาการ
พุพองได้

- ต้นน้ำนมราชสีห์ใหญ่
วิธีปรุง เอาต้นสดน้ำนมราชสีห์ใหญ่มาล้างให้สะอาด เอามาผสมกับ
เหล้าขาว
การใช้ นำมาทาบริเวณที่เกิดอาการคัน อาการคันจะหายไปเมื่อทา
ได้สัก 2-3 ครั้ง

- เหง้าขมิ่นชัน  

วิธีปรุง
เอาเหง้าขมิ้นชันมาตากแห้ง โขลกให้ละเอียด
การใช้ เอามาทาบริเวณที่เป็นผด ผื่น คัน ทาบ่อยๆ อาการคันจะ
หายไป

- ใบยาสูบ
วิธีปรุง เอาใบยาที่หั่นแล้วมาสัก 1 กำมือ โขลกให้ละเอียดเอา
ขมิ้นชันที่โขลกละเอียดแล้วมาผสม ใส่น้ำมันมะพร้าวเล็กน้อย
การใช้ เอามาทาบริเวณที่เป็นผด ผื่น คัน ทาบ่อยๆ อาการคันจะ
หายไป

- ต้นเหงือกปลาหมอ
วิธีปรุง เอาใบและต้นเหงือกปลาหมอสดๆมาสัก 1/2 กิโล ล้างให้
สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ต้ม เคี่ยว รอให้น้ำเคี่ยวเย็นลง
การใช้ เอามาผสมน้ำอาบสัก 3-4 ครั้ง ต่อเนื่องกัน อาการคันจะ
หายไป

- สำมะงา
วิธีปรุง เอากิ่งและใบสดของสำมะงามาล้างให้สะอาดประมาณ 2 
กำมือ ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ทุบให้แตก นำไปต้มให้ตัวยาออกมา
การใช้ นำมาผสมน้ำอาบเพื่อแก้อาการคัน วันละ 3-4 ครั้ง อาการคัน
จะทุเลาจนหายไปใน 2-3 วัน


 

 

 

 

 

สมุนไพรรักษาหูด

- ใบกระเพราสด

วิธีปรุง เอาใบกระเพราสดมาล้างให้สะอาด ขยี้ให้แหลก
การใช้ เอามาถูๆ ทาๆ ที่บริเวณหัวหูด ทาบ่อยๆ หัวหูดจะหายไป

- ยางต้นน้ำนมราชสีห์ใหญ่
วิธีปรุง เอาน้ำยางมาใช้
การใช้ เอายางจากต้นน้ำนมราชสีห์ใหญ่จากต้นสดๆ มาทาที่
บริเวณหัวหูด ทาวันละ 4-5 ครั้ง จนหัวหูดหลุดหายไปเอง

- ยางต้นสลัดได
วิธีปรุง เอายางสดๆจากต้นสลัดได
การใช้ เอายางจากต้นสลัดไดมาหยดลงบริเวณที่หัวหูด วันละ
ประมาณ 4-5 ครั้ง จนหัวหูดหายไป

- ยางต้นพญาไร้ใบ  
วิธีปรุง นำเอาต้นพญาไร้ใบ สดๆ เอายางมาใช้ได้เลย
การใช้ เอาน้ำยางสดๆมาถูทาบริเวญหัวหูด ทาวันละ 4-5 ครั้ง จน
หัวหูดหลุดหายไป

 

 

 

 

 

 

 

สมุนไพรรักษาโรคน้ำกัดเท้า

- เปลือกผลมังคุด
วิธีปรุง
เอา
การใช้
นำมาทาลงบริเวณที่เป็นแผลน้ำกัดเท้า อาการอักเสบ คัน
และแผลจะค่อยหายไปในที่สุด  โดยให้ทาวันละหลายๆครั้ง

- ผลหมากดิบ
วิธีปรุง
เอาผลหมากดิบมาซัก 1 ผล เอาเนื้อหมากดิบมาปิ้งไฟ
การใช้
เอามาวางลงบนแผลน้ำกัดเท้าได้ทันที แล้วเอาไปปิ้งไฟอีก
เอามาวางแปะที่แผลอีก ซ้ำได้หลายๆครั้ง ทำเช่นนี้สัก 2-3 วัน 
อาการจะหายไป

- ยางต้นสีเสียดลาว
วิธีปรุง
เอายางที่ได้จากแก่นต้นสีเสียดลาวมาสัก 1 ก้อน เอามาฝน
กับน้ำปูนใสจนมีลักษณะเหนียว ข้น

การใช้
เอามาทาตรงบริเวณที่เป็นแผลน้ำกัดเท้า ทาบ่อยๆ วันละ
หลายๆครั้ง จนกว่าจะหาย

 

 

 

 

 

 

 

สมุนไพรแก้อาการอักเสบของผิวหนัง ช้ำบวม แมลงสัตว์กัดต่อย

- รากต้นสารพัดพิษ
วิธีปรุง
เอารากต้นสารพัดพิษสดๆ มาล้างให้สะอาดซัก 1 ท่อนสั้นๆ 
ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ นำมาโขลกให้ละเอียด

การใช้
ข้นเอามาพอกที่บาดแผลหรือที่ถูกพิษของแมลงกัด ต่อย 
หมั่นเปลี่ยนบ่อยๆ เช้า กลางวัน เย็น อาการอักเสบจะหายได้

- ใบตำลึงสด

วิธีปรุง
เอายอดอ่อนใบตำลึงสด ใส่ครกโขลกให้ละเอียด ผสมกับ
น้ำซาวข้าว พิมเสนเล็กน้อย สัก 4-5 เกล็ด

การใช้
เอามาพอกที่แผล อาการอักเสบจะหายไปได้ วันหนึ่งพอก
สัก 2-3 ครั้ง เปลี่ยนยาบ่อยๆ

- ใบเสลดพังพอน  
วิธีปรุง
เอาใบสดเสลดพังพอนมาล้างใบสะอาด นำมาโขลกให้
ละเอียด

การใช้
เอามาทา พอกตรงบริเวณที่เป็นแผลอักเสบ ทาพอกบ่อยๆ
จนกว่าจะหาย

- รากพุงดอ
วิธีปรุง
เอารากหญ้าพุงดอสดๆ มาล้างทำความสะอาดเสียก่อน เอา
มาฝนกับน้ำปูนใส นำมาใช้ได้ทันที

การใช้
นำมาทาบริเวณที่เป็นแผลอักเสบ ที่ถูกแมลงสัตว์กัด ต่อย
หรือไปสัมผัสสิ่งที่มีพิษบางอย่างมา เช่นตัวบุ้ง ทาก หรือแมลงคัน
ทาบ่อยๆ วันละหลายหนจนกว่าจะหาย

- รากเท้ายายม่อม
วิธีปรุง
- รากเท้ายายม่อม
วิธีปรุง เอารากสดๆของต้นเท้ายายม่อมมาล้างให้สะอาด เอามาโขลก
ให้ละเอียด ผสมกับเหล้าขาวเล็กน้อย

การใช้
เอากากมาพอกทาที่แผลอักเสบที่ถูกแมลงกัดต่อย ทาบ่อยๆ
จนกว่าจะหาย

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.