BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top

Determine HIV1/2
    ดีเทอร์มีน HIV 1/2
DoubleCheck HIV 1/2
   ดับเบิ้ลเช็ค HIV1/2

Quikpac IV  HIV 1/2  
    ควิกแพ็คโฟว์ HIV1/2

 Bioline HIV1/2
   
ไบโอไลน์  HIV1/2

ImmunoSpot HIV 1/2 
    อิมมูโนสป็อท HIV 1/2

Hema-Strip HIV 1/2 
    ฮีมา-สตรีป HIV 1/2

รายละเอียดของโรคเอดส์
การติดเชื้อไวรัส เอช ไอ วี

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณา แจ้งให้ทึมงาน
เพื่อจัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

  hema.JPG (8342 bytes)
Hema-Strip HIV 1/2
Rapid Screening Test for HIV 1/2
จากเลือดปลายนิ้วโดยตรง


cica.jpg (1901 bytes)
ฮีมาสตริป เอช ไอ วี
เป็นชุดทดสอบที่มีความคล่องตัวสูง เพราะสามารถ 
ใช้ตัวอย่างในการทดสอบเลือดจากปลายนิ้วโดยตรง 
ในกรณีที่ต้องการตรวจโดยตรงเพียงอย่างเดียวทำให้
เกิดความสดวก และปลอดภัยในระหว่างการทำการ
ทดสอบ

(แปลจากเอกสาร Clinical Laboratory International-CLI)

 

 

อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ
- ซองฟลอยด์บรรจุหลอดสำหรับทดสอบ พร้อมถ้วยน้ำยา   ปิดผนึกพร้อมสารป้องกัน
  ความชื้น
- อุปกรณ์ช่วยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว
- คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
นาฬิกาจับเวลา
สำลี และ 70 % อัลกอฮอล์ เบตาดีน สำหรับเช็ดทำความสอาด

วิธีทำการทดสอบ
hemahiv3.gif (43685 bytes)

- เตรียมตัวอย่างเลือด โดยใช้อัลกอฮอล์เช็ดทำความสอาดปลายนิ้วกลาง / นิ้วนาง บีบกด
  ปลายนิ้วเล็กน้อย ใช้อุปกรณ์เจาะเลือดเจาะลงบริเวณกลางนิ้วอย่างรวดเร็ว
  ที่เจาะเลือด  ได้ถูกออกแบบให้เจาะลึกลงไปได้เพียง 2-3 มิลลิเมตรเท่านั้น  บีบให้
   เลือดออกมาเป็น หยดกลมเล็กขนาดเท่าหัวเข็มหมุด( หัวไม้ขีดไฟ)
- เมื่อพร้อมจะทดสอบ ให้ฉีกซองฟลอยด์และนำชุดทดสอบออกมา ใช้ด้านปลายเรียวเล็ก
  มาแตะที่หยดเลือดเพื่อการทดสอบ เลือดจะไหลเข้าไปด้านในเอง (เพียง 3 ไมโครลิตร)
- ดึงถ้วยน้ำยาที่อยู่ด้านบนของหลอดทดสอบออกมาวางไว้ที่พื้นราบ
- ดันด้านปลายเรียวที่มีเลือด ผ่านกระดาษฟลอยด์ลงไปจนสุด (แน่นไม่หลุดออก)
- น้ำยาในถ้วยจะถูกดึงขึ้นไปเอง จะสังเกตุเห็นเลือดวิ่งขึ้นไปยังด้านบน
- รอเวลาประมาณ 15 นาที สังเกตุเครื่องหมาย

การแปลผลการทดสอบ    วิธีฮีมา-สตริป เอช ไอ วี
hemahiv2.gif (19230 bytes)

สังเกตุบริเวณส่วนกลางของหลอดทดสอบ จะเป็นที่
อ่านผลสังเกตุผลการทดสอบ

ปรากฏแถบสีม่วงแดง 2 แถบ    =   POSITIVE
มีโอกาสได้รับการติดเชื้อไวรัส HIV
ปรากฏแถบสีม่วงแดง 1 แถบ    =   NEGATIVE
ไม่มีการติดเชื้อไวรัส HIV

ในกรณีที่ให้ผลบวกโดยวิธีข้างต้นซึ่งเป็นการ
ตรวจกรอง เท่านั้น อาจเป็นผลบวกปลอมได้ 
จึงควรได้รับการตรวจ ยืนยัน โดยแพทย์
ซ้ำอีกครั้ง พร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม
Key Benefits         Ball27.gif (8972 bytes)
1. เป็นชุดตรวจคัดกรอง เพื่อหาผู้ที่มีโอกาสได้รับเชื้อไวรัส เอช ไอ วี ในระดับขั้นต้น
2. มีขั้นตอนในการทำการทดสอบที่ไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนที่ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่น
3. สามารถเลือกชุดตรวจที่จะใช้ได้หลากหลาย เช่นใช้เลือดจากปลายนิ้ว / เลือด / ซีรั่ม
4. ใช้เวลาในการอ่านระหว่าง 3 -15 นาที
5. ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง แต่หากได้ผลที่สงสัย ควรได้รับการตรวจแบบยืนยันผล
      อีกครั้งก่อนโดยแพทย์ หรือโรงพยาบาล

( แปลจากเอกสาร Clinical Laboratory International-CLI  เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคต่างที่มีใช้ในการ
ทดสอบแบบ คัดกรองขั้นต้นในการหาแอนติบอดีย์ต่อไวรัส HIV )

bar1a.JPG (2030 bytes)

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.