BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

top

Determine HIV1/2
   ดีเทอร์มีน HIV 1/2
DoubleCheck HIV 1/2
   ดับเบิ้ลเช็ค HIV1/2

Quikpac IV  HIV 1/2  
    ควิกแพ็คโฟว์ HIV1/2

 Bioline HIV1/2
  
ไบโอไลน์  HIV1/2

ImmunoSpot HIV 1/2 
   อิมมูโนสป็อท HIV 1/2

Hema-Strip HIV 1/2 
   ฮีมา-สตรีป HIV 1/2

รายละเอียดของโรคเอดส์
การติดเชื้อไวรัส เอช ไอ วี

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงาน
เพื่อจัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 


hiv4.JPG (6240 bytes)Quikpac-IV HIV 1/2
Rapid Screening Test for HIV 1/2

จากเลือดปลายนิ้วโดยตรง

ชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัส เอช ไอ วี 1/2 
แบบขั้นตอนเดียวจากตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้ว
โดยตรง / เลือดจากเส้นเลือด / ซีรั่ม
(แปลจากเอกสาร Clinical Laboratory 
International-CLI) ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมQuikpac IV HIV 1/2   ควิกแพ็คโฟว์ HIV1/2     cica.jpg (1901 bytes)
เป็นชุดทดสอบที่มีความคล่องตัวสูง เพราะสามารถ ใช้ตัวอย่างในการทดสอบได้หลาย
ชนิด ได้แก่

เลือดจากปลายนิ้วโดยตรง  ในกรณีที่ต้องการตรวจหาการติดเชื้อ เอช ไอ วี 
 โดยตรงเพียงอย่างเดียว
เลือดจากเส้นเลือด    ในกรณีที่มีการตรวจหลายชนิด ต้องมีการเจาะ
 เลือดจากเส้น
ซีรั่ม (น้ำเหลือง)    ในกรณีที่มีเครื่องปั่นเลือดเพื่อแยกเอาชั้นของเลือด
 ออกไปช่วยให้อ่านผลได้ดีมากยิ่งขึ้น

                                           
อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ
- ซองฟลอยด์บรรจุตลับสำหรับทดสอบ ปิดผนึกพร้อมสารป้องกันความชื้น
- อุปกรณ์ช่วยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว
- หลอดดูดพลาสติก สำหรับดูดน้ำยาบับเฟอร์   หยดลงในแบบตลับทดสอบ
- คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
- นาฬิกาจับเวลา
- สำลี และ 70 % อัลกอฮอล์ หรือ เบตาดีน สำหรับเช็ดทำความสอาด

วิธีทำการทดสอบ
- เตรียมตัวอย่างเลือด โดยใช้อัลกอฮอล์เช็ดทำความสอาดปลายนิ้วกลาง / นิ้วนาง
  บีบกดปลายนิ้วเล็กน้อย ใช้อุปกรณ์เจาะเลือดเจาะลงบริเวณกลางนิ้วอย่างรวดเร็ว
- ที่เจาะปลายนิ้วได้ถูกออกแบบให้เจาะลึกลงไปได้เพียง 2-3 มิลลิเมตรเท่านั้น
- บีบให้เลือดออกมาเป็นหยอกลมเล็กขนาดเท่าหัวเข็มหมุด ( หัวไม้ขีดไฟ)
- เมื่อพร้อมจะทดสอบ ให้ฉีกซองฟลอยด์และนำชุดทดสอบออกมา สังเกตุช่องกลม 
   "S1" เป็นช่องที่จะใช้แตะหยดเลือดเพื่อการทดสอบ
- หยิบตลับทดสอบขึ้นมาโดยให้ช่อง กลมใหญ่ "S1" มาแตะที่หยดเลือดจากปลายนิ้ว
- วางตลับทดสอบบนพื้นเรียบ ใช้สำลีกดเลือดที่ปลายนิ้ว สักครู่เลือดจะหยุดเอง
- กรณีใช้ซีรั่มให้ใช้หลอดดูด ดูดซีรั่ม (น้ำเหลือง) มาหยดในช่อง "s1" 1 หยด

- ตัดปลายหลอดน้ำยาและบีบหยดน้ำยาลงในช่องกลมเล็ก " S2"  จนหมด
  กรณีเป็บแบบขวดหยดให้หยดบับเฟอร์ลงในช่องเล็ก " s2 " ประมาณ 6-7 หยด
hivtest3.gif (28262 bytes)

- ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที จะสังเกตุเห็นการเคลื่อนตัวของเลือดและน้ำยาขึ้นไปอีกด้าน
   ของตลับ
- สังเกตุเครื่องหมาย และแปลผลการตรวจ

การแปลผลการทดสอบ   วิธีควิกแพ็ค โฟว์  เอช ไอ วี

hivresul.gif (73024 bytes)
ปรากฏแถบสีม่วงแดง 2 แถบ    
=   POSITIVE
มีโอกาสได้รับการติดเชื้อไวรัส HIV

ปรากฏแถบสีม่วงแดง 1 แถบ    
=   NEGATIVE
ไม่มีการติดเชื้อไวรัส HIV

 ในกรณีที่ให้ผลบวกโดยวิธีข้างต้น
ซึ่งเป็นการตรวจกรองเท่านั้น
อาจเป็นผลบวกปลอมได้ จึงควรได้
รับการตรวจยืนยันโดยแพทย์
ซ้ำอีกครั้ง พร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม

 

สำหรับกรณีที่ทำการทดสอบแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่ปรากฏเครื่องหมาย
ใดๆเลย ที่ช่องอ่านผล อาจเกิดได้จากความผิดพลาดเช่น
- ฉีกตลับออกจากซองฟลอยด์มาตั้งทิ้งไว้นานเกินไป ความชื้นในอากาศทำให้ชุด
ทดสอบเสียได้ ดังนั้นควรเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนนำตลับออกมาทำการทดสอบ 
(ฉีกซองแล้วควรทำการทดสอบภายใน 1 ชั่วโมง)
- บีบน้ำยาบับเฟอร์รวดเดียว เร็วเกินไป ควรค่อยๆหยดน้ำยาบับเฟอร์ลงในช่อง 
 S2 ช้าๆ
- เลือดจากปลายนิ้วลงในช่อง S1  ทิ้งไว้นานเกินไป  ทำให้เลือดแข็งตัวเกินไปทำให้ 
เวลาหยดน้ำยาบับเฟอร์ แล้วน้ำยาไม่วิ่ง สามารถแก้ไขได้โดยหยดบับเฟอร์ 1 หยดลง
ในช่อง S1 ก่อน  แล้วจึงค่อยหยดเลือดลงไป จากนั้นจึงหยดบับเฟอร์ลงในช่อง  S2
ตามปกติ
( แปลจากเอกสาร Clinical Laboratory International-CLI  เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคต่าง
ที่มีใช้ในการทดสอบแบบคัดกรองขั้นต้นในการหาแอนติบอดีย์ต่อไวรัส HIV )

bar1a.JPG (2030 bytes)

 

 

 

 

 


BioLine HIV 1/2                    cica.jpg (1901 bytes)
Rapid Screening Test for HIV 1/2 
จากเลือดและซีรั่ม
   


เป็นชุดทดสอบที่มีความคล่องตัวสูง เพราะสามารถ ใช้ตัวอย่างในการทดสอบ
ได้หลายชนิด

 เลือดครบส่วน  ในกรณีที่ต้องการตรวจหาการติดเชื้อ เอช ไอ วี 
 โดยตรงเพียงอย่างเดียว
 เลือดจากเส้นเลือด  ในกรณีที่มีการตรวจหลายชนิด ต้องมี
 การเจาะเลือดจากเส้นเลือด
 ซีรั่ม  ในกรณีที่มีเครื่องปั่นเลือดเพื่อแยกเอาชั้น
 ของเลือดออกไปช่วยให้อ่านผลได้ดีมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ
- ซองฟลอยด์บรรจุตลับสำหรับทดสอบ ปิดผนึกพร้อมสารป้องกันความชื้น
- น้ำยาที่ใช้ร่วมในการทดสอบได้แก่ Buffer Reagent
- หลอดดูดพลาสติก สำหรับดูดซีรั่มที่ต้องการทดสอบ  หยดลงในแบบตลับ
  ทดสอบ
- คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
- นาฬิกาจับเวลา
- สำลี และ 70 % อัลกอฮอล์ เบตาดีน สำหรับเช็ดทำความสอาด
- เครื่องปั่นเลือด

วิธีทำการทดสอบ
- เตรียมตัวอย่างเลือดแล้วนำไปเข้าเครื่องปั่นเลือดเพื่อแยกเอาแต่ ซีรั่มมารอ
  ทำ การทดสอบ
- ในกรณีที่ไม่มีเครื่องปั่นเลือด ให้ใช้จากหลอดเลือดโดยตรง แต่การใช้ซีรั่มจะ
   อ่านผลได้ดีกว่า
- เมื่อพร้อมจะทดสอบ ให้ฉีกซองฟลอยด์และนำชุดทดสอบออกมา สังเกตุช่อง
  กลมรี  "S" ตรงด้านล่างของตลับ  เป็นช่องที่จะใช้หยดซีรั่ม / เลือด และน้ำยา 
  เพื่อการทดสอบ
- กรณีที่ใช้เป็นซีรั่มให้ใช้หลอดดูด ดูดซีรั่ม พลาสม่า หรือเลือดครบส่วนหยดลง
  ในช่องใส่ตัวอย่าง  "S"  1 หยด ( ปริมาณ 10 ul. )
- รอให้เลือดซึมจนหมด
- หยดน้ำยา Buffer Reagent    ลงในช่อง 3 หยด (รอให้ซึม หยดทีละหยด)
- รอให้ครบ 10 นาที แล้วให้อ่านผลที่ช่องอ่านผลด้านบนของตลับ ไม่อ่านผลเกิน   
  20 นาที


การแปลผลการทดสอบ  วิธีควิกไลน์ เอช ไอ วี

hepres3.gif (68646 bytes)
ปรากฏแถบสีม่วงแดง 2 แถบ = POSITIVE
มีโอกาสได้รับการติดเชื้อไวรัส HIV
ควรมีการตรวจยืนยันซ้ำ
ปรากฏแถบสีม่วงแดง 1 แถบ = NEGATIVE
ไม่มีการติดเชื้อไวรัส HIV

 


ในกรณีที่ให้ผลบวกโดยวิธีข้างต้นซึ่งเป็นการตรวจกรองเท่านั้น อาจเป็นผลบวก
ปลอมได้ จึงควรได้รับการตรวจโดยวิธียืนยันโดยแพทย์ซ้ำอีกครั้งพร้อมรับฟัง
ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับกรณีที่ทำการทดสอบแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่ปรากฏเครื่องหมาย
ใดๆเลยที่ช่องอ่านผล อาจเกิดได้จากความผิดพลาดเช่น
- ฉีกตลับออกจากซองฟลอยด์มาตั้งทิ้งไว้นานเกินไป ความชื้นในอากาศทำให้
  ชุดทดสอบเสียได้ ดังนั้นควรเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนนำตลับออกมาทำ
  การทดสอบ (ฉีกซองแล้วควรทำการทดสอบภายใน 1 ชั่วโมง)
- บีบน้ำยาบับเฟอร์รวดเดียว เร็วเกินไป ควรค่อยๆหยดน้ำยาบับเฟอร์ลงในช่อง 
  S ช้าๆbar1a.JPG (2030 bytes)


 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.