BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top

Determine HIV1/2
   ดีเทอร์มีน HIV 1/2
DoubleCheck HIV 1/2
   ดับเบิ้ลเช็ค HIV1/2

Quikpac IV  HIV 1/2  
    ควิกแพ็คโฟว์ HIV1/2

 Bioline HIV1/2
  
ไบโอไลน์  HIV1/2

ImmunoSpot HIV 1/2 
   อิมมูโนสป็อท HIV 1/2

Hema-Strip HIV 1/2 
   ฮีมา-สตรีป HIV 1/2

รายละเอียดของโรคเอดส์
การติดเชื้อไวรัส เอช ไอ วี

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณา แจ้งให้ทึมงาน
เพื่อจัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 


immuno.JPG (27565 bytes)
ImmunoSpot HIV 1/2
Rapid Screening Test for 
HIV 1/2 จากซีรั่ม (น้ำเหลือง)

ImmunoSpot  HIV 1/2      
อินมูโนสป็อท เอช ไอ วี 1/2
(แปลจากเอกสาร Clinical Laboratory 
International-CLI)

 

เป็นชุดทดสอบที่มีความคล่องตัวสูง ใช้เวลาในการทดสอบสั้นเพียง 2-3 นาที 
ใช้เฉพาะ ซีรั่มสำหรับทดสอบเพียงอย่างเดียว  
ในกรณีที่มีเครื่องปั่นเลือดเพื่อแยกเอาชั้นของซีรั่มและเลือดออกจากกัน แต่ถ้า
ไม่มีเครื่องปั่นเลือดอาจใช้วิธีตั้งรอไว้ให้เลือดแข็งตัวประมาณ 30นาที จะเริ่มมี
การแยกชั้น ค่อยๆใช้หลอดดูดดึงเอาส่วนซีรั่มมาทำการทำสอบต่อไป

อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ

immuno2.gif (18997 bytes)
- ซองฟลอยด์บรรจุตลับสำหรับทดสอบ ปิดผนึกพร้อมสารป้องกันความชื้น
- น้ำยาที่ใช้ร่วมในการทดสอบได้แก่   Conjugate / Reagent /  Buffer Reagent / 
  Washing Reagent
- หลอดดูดพลาสติก สำหรับดูดซีรั่มที่ต้องการทดสอบ  หยดลงในแบบตลับทดสอบ
- คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
นาฬิกาจับเวลา

วิธีทำการทดสอบ
immuno3.gif (12836 bytes)
- เตรียมตัวอย่างเลือดแล้วนำไปเข้าเครื่องปั่นเลือดเพื่อแยกเอาแต่ ซีรั่ม 
  มารอทำการทดสอบ
- เมื่อพร้อมจะทดสอบ ให้ฉีกซองฟลอยด์และนำชุดทดสอบ ออกมา สังเกตุ
   ช่องกลมตรงกลาง เป็นช่องที่จะใช้หยดซีรั่ม และน้ำยา เพื่อการทดสอบ
- หยดน้ำยา Buffer Reagent    ลงในช่องกลาง 2 หยด   รอให้น้ำยาซึมจนหมด
- ใช้หลอดดูด ดูดซีรั่มหยดลงไป 1 หยด รอให้น้ำยาซึมจนหมด
- หยดน้ำยา Buffer Reagent    ลงในช่องกลาง 2 หยด   รอให้น้ำยาซึมจนหมด
- หยดน้ำยา Conjugate Reagent ลงไป 2 หยด รอสังเกตุเครื่องหมาย
- รอให้ครบ 2 นาที จึงหยดน้ำยา Washing Reagent เพื่อช่วยให้อ่านผลง่ายขึ้น

การแปลผลการทดสอบ    วิธีอิมมูโนสป็อท   เอช ไอ วี

immuno4.gif (12291 bytes)
 

ปรากฏแถบสีม่วงแดง 2 จุด   =  POSITIVE    มีโอกาสได้รับการติดเชื้อไวรัส HIV
ปรากฏแถบสีม่วงแดง 1 จุด   =  NEGATIVE   ไม่มีการติดเชื้อไวรัส HIV

ในกรณีที่ให้ผลบวกโดยวิธีข้างต้นซึ่งเป็นการตรวจกรองเท่านั้น อาจเป็นผลบวกปลอม
ได้ จึงควรได้รับการตรวจยืนยันโดยแพทย์ซ้ำอีกครั้ง พร้อมรับฟัง ข้อมูลเพิ่มเติม

( แปลจากเอกสาร Clinical Laboratory International-CLI  เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคต่างๆ
ที่มีใช้ในการทดสอบแบบคัดกรองขั้นต้นในการหาแอนติบอดีย์ต่อไวรัส HIV )


bar1a.JPG (2030 bytes)

 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.