BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top

แผนภูมิช่วยตรวจ
  ความ ผิดปกติของ
  ระบบต่างๆของ
  ร่างกาย


แบบทดสอบสุขภาพ
  และประเมินผลการ
  ตรวจทางออนไลน์

การตรวจสุขภาพ
  ร่างกายประจำปี
  แบบบุคคลและแบบ
  หมู่คณะ/พนักงาน

การตรวจสุขภาพก่อนแต่ง
  การเตรียมความพร้อมก่อน
  ใช้ชีวิตคู่ อย่างมีความสุข


ความรู้เรื่องการใช้ยา
  ที่ถูกต้องของประชาชน
  ประโยชน์ /ปริมาณ /
  ผลข้างเคียงจากยาBlood Chemistry
  Testing
Serum Enzyme
  Testing
รายชื่อที่ให้บริการดูแล
  สุขภาพของราชการ
  โรงพยาบาล/คลีนิค
  ร้านขายยา / สถาน
  บริการรับตรวจสุขภาพ

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 


FastCounter by bCentral

 ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี - Health Checkup      

เพื่อนๆสมาชิกและผู้สนใจเมื่อท่านมาถึงหมวดการตรวจสุขภาพนี้นั้นหมายความว่า ท่านเป็นคนที่รักและห่วงใย
สุขภาพของตนเอง  คนที่รักสุขภาพมักหมั่นตรวจเช็คร่างกายของเราอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายพร้อมดำเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไป อาจพอเปรียบร่างกายได้เหมือนกับรถยนต์ ท่านที่ใช้รถอยู่คงทราบเข้าใจได้ดีว่า
หากเราต้องการขับรถอย่างไม่มีปัญหา  เราจำเป็นต้องนำรถเข้าตรวจสภาพเป็นระยะๆ ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
เครื่องไส้กรอง ดูแลหม้อน้ำ น้ำกลั่นแบตตารี่ ระบบเบรค อย่างสม่ำเสมอ ก็เพื่ออะไร ?  เพื่อที่เราจะสามารถขับรถ
ไปยังที่หมายได้โดยไม่เกิดอุปสรรค์ปัญหาใช่หรือไม่ เราคงไม่อยากเจออุปสรรค์รถสตารท์ไม่ติด / ไฟแบตตารี่
หมด / ยางแบน จริงหรือไม่  
ร่างกายของเราก็คล้ายกันอาจจะหนักกว่าเสียด้วยซ้ำเพราะบางอวัยวะของเราต้องทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
โดยไม่มีการหยุดเลยเช่น หัวใจ / ระบบการไหลเวียนโลหิต / การทำงานของปอด และระบบอื่นๆอีกมากมาย แม้
เราหลับอยู่ระบบต่างภายในร่างกายก็ยังทำงานทำหน้าที่ของแต่ละระบบอยู่ตลอดเวลา
เห็นไหมว่าร่างกายเราทำงานหนักแค่ไหน จากนาทีเป็นชั่วโมง เป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้น   การ
ทำงานของระบบต่างๆของร่างกายก็คงต้องเริ่มเสื่อมโทรมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว 
คุณจะไม่ใส่ใจต่อสุขภาพของเราเองบ้างเลยหรือ เราจะใช้ชีวิต ใช้สุขภาพของเราอย่างฟุ่มเฟื่อย โดยการใช้งาน
ร่างกายอย่างหนัก เพื่มสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย ปล่อยปละละเลยร่างกายเราไปตามยถากรรม   หรือรอให้ร่างกาย
ของเราน็อกเสียก่อนแล้วค่อยพาเข้าสู่โรงซ่อมสุขภาพหรือ?  อย่างลืมว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างร่างกายของเรา
กับรถยนต์ก็คือ เราไม่มีอะไหล่ที่จะนำมาเปลี่ยนได้เหมือนใหม่อย่างเช่นรถยนต์ ถึงแม้เราจะสามารถปลูกถ่ายอวัยวะ
ได้เช่น ไต / ตับ / หัวใจถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนอวัยวะของเราที่ติดตัวมาแต่แรก ท่านต้องค่อยทานยากดภูมิคุ้มกัน
ตลอดเวลา ต้องคอยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ ไม่รู้ว่าอวัยวะที่นำมาเปลี่ยนจะเสื่อมสภาพไปอีกเมื่อไร

เมื่อท่านเห็นด้วยกับข้อมูลข้างต้น เราต้องตั้งหลักมาคิดกันใหม่แล้วละครับว่า การรักษานั้นออกจะเป็นการแก้ปัญหา
ที่ปลายเหตุ การซ่อมบ่อยๆสภาพร่างกายเราคงไม่มีทางดีเหมือนเดิม ซึ่งก็คงไม่มีอะไรมาแลกกับสุขภาพที่ดีของ
เราได้ ท่านว่าจริงหรือไม่ 

ดังนั้นวิธีการที่น่าจะดีกว่าก็คือการดูแลป้องกันที่ต้นเหตุ เรามาเริ่มสนใจเริ่มสุขภาพกัน     เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องว่า
ควรดูแลปฏิบัติต่อร่างกายและสุขภาพของเราอย่างไร จึงจะสามารถหลีกเลี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ เรียนรู้ว่าควรทำ
อย่างไร ร่างกายจึงจะมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บไข้หรือป่วยได้ง่าย ถึงแม้เมื่อป่วยการทราบความผิดปกติแต่เนิ่นๆก็จะ
ช่วยให้การรักษาง่ายขึ้น ร่างกายฟื้นสภาพได้เร็วขึ้น

 เชิญเพื่อนที่รักและห่วงใยสุขภาพตรวจสอบร่างกายสุขภาพได้ตามหัวข้อต่อไปนี้ เช่น แผนภูมิช่วยตรวจอาการ
ผิดปกติขั้นต้นด้วยตนเอง /  แบบทดสอบสุขภาพทางออนไลน์เบื้องต้น / และการตรวจสุขภาพจริง จากตัวอย่าง
เลือด และ ปัสสาวะ เป็นต้น
แผนภูมิช่วยในการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายด้วยตนเองขั้นต้น

 
แบบทดสอบสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตัวเอง ทางออนไลน์ ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วย
     ตนเองจากคอมพิวเตอร์ รวบรวมแบบทดสอบพร้อมให้คุณ  หาคำตอบได้ทันที เช่น  
     แบบทดสอบความอ้วน(BMI) / แบบทดสอบการทำงานของไต / แบบทดสอบการทำงาน
    ของกระเพาะ / แบบทดสอบวัดสายตา /ทดสอบการเป็นเบาหวาน / แบบทดสอบโรคหัวใจ 
    คุณกำลังเครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่  เชิญตรวจเช็คได้ตามความพอใจ 

    หากได้ผลออกมาว่าเริ่มมีความผิกปกติหรือมีความผิดปกติควรหา โอกาสปรึกษาแพทย์
    เพื่อหาทางดูแลให้สุขภาพกลับมาดีดังเดิม
 
     
 
   หรือท่านอาจจะทำการตรวจสุขภาพด้วยของจริงประจำปีได้ในหัวข้อถัดไป
โปรแกรมตรวจร่างกายประจำปีแบบบุคคล และแบบเป็นหมู่คณะ เชิญเลือก
 
  คู่มือความเข้าใจเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป แสดงประโยชน์ / 
    วิธีการใช้ / ผลข้างเคียง ของยา
เชิญคลิก

 

การตรวจสุขภาพร่างกายปกติในปัจจุบันนิยมเซ็ทให้เป็นแพ็คเก็จเลยเพื่อทำให้ง่ายต่อการพิจารณาเลือกว่าจะ
ต้องการตรวจเกี่ยวกับระบบใดบ้าง และต้องการตรวจในระดับมากน้อยเพียงใด อย่างเช่น ถ้าเราสงสัยว่าจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับตับ เช่นตับอักเสบ หรือสงสัยความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ไต เราก็เลือกตรวจ
เฉพาะกลุ่มนั้นๆเท่านั้น เช่นเกี่ยวกับตับ ดีซ่าน อาจจะตรวจดูการทำงานของตับว่าผิดปกติหรือไม่โดยการตรวจ
ระดับเอ็มไซม์ SGOT/ SGPT / ALK / Bilirubin / HBsAg / HBsAb เป็นต้น   
สำหรับการทดสอบการทำงานของไตก็สามารถตรวจหา BUN / Creatinine   ถ้าสงสัยว่าจะเป็นเบาหวาน
หรือไม่ ก็สามารถตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Glucose ทั้งในเลือด/ปัสสาวะได้

สำหรับการตรวจแบบประจำปีนั้นเปรียบเหมือนกับการนำรถเข้าศูนย์เป็นระยะ หมายถึงว่าระยะเวลาที่ผ่านมา
อาจจะยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ หรือผิดปกติเพียงเล็กน้อย ก็มาดำเนินการตรวจเลือดแบบครอบคลุมแบบกว้างๆไว้
เป็นการสุ่มหาโอกาสเกิดความผิดปกติต่อระบบต่างๆภายในร่างกาย ซึ่งบ่อยครั้งที่เราสามารถตรวจหาความผิดปกติ
ได้ก่อนที่จะแสดงอาการออกมาให้เห็น 
นั้นหมายความว่าการตรวจพบแต่เนินก็สามารถรีบรักษาให้หายได้ง่ายกว่าการปล่อยให้อาการหนักแล้วค่อยไปรักษา 
(ความคิดของคนรุ่นเก่า) ซึ่งหากแพทย์รักษาได้ทันท่วงทีก็รอดไป   แต่หากรักษาได้ไม่ทันเราอาจไม่มีโอกาสได้แก้
ตัวใหม่ หวังว่าท่านๆคงจะเริ่มตระหนักและเห็นประโยชน์ของการตรวจสุขภาพร่างกายของเราเป็นประจำ  หมั่น
สังเกตุความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ เมื่อมีความผิดปกติการรีบรักษาตัวได้เร็วเท่าใดก็มีโอกาสหายเป็นปกติ
ได้มากขึ้น ( การตรวจ PAP Smear เพื่อหาโอกาสเกิดมะเร็งของปากมดลูก หากตรวจเป็นประจำ เมื่อพบในระยะ
แรกโอกาสรักษาให้หายเป็นปกติก็จะทำได้ง่ายกว่าการตรวจพบในระยะท้ายๆของโรคแล้ว การรักษาอาจไม่ได้ผล 
แล้วเราก็ไม่มีโอกาสแก้ตัว หรือพูดในใจว่ารู้อย่างนี้หมั่นตรวจสุขภาพแต่เนิ่นๆดีกว่า)

ชนิดของตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสุขภาพ
การเจาะเก็บตัวอย่างเลือด
- จากเลือดปลายนิ้ว
  เพื่อตรวจหาความเข้มข้นของเม็ดเลือด
  การตรวจหาระดับน้ำตาล
- เจาะจากเส้นเลือดดำ
  การทดสอบส่วนใหญ่จะใช้เลือด นำไปปั่นเพื่อ
  แยกเอาน้ำเหลือง Serum / Plasma เพื่อ
  ไปทำการตรวจอื่นๆต่อไป
การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
- การเก็บตัวอย่างปัสสาวะหลังตื่นนอนตอนเช้า
  เพื่อเน้นตรวจการตั้งครรภ์แต่เน่น
- การเก็บตัวอย่างปัสสาวะแบบ 24 ชั่วโมง
  เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของไต
การเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งต่างๆ
ของร่างกาย

- เก็บตัวอย่างอสุจิ เพื่อตรวจการเป็นหมันฝ่ายชาย
- การเก็บ PAP smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก
- การเก็บตัวอย่างน้ำลาย เซลกระพุ้งแก้ม เพื่อตรวจ
  หาโครโมโซมที่ผิดปกติ
- การขูดผิวหนัง เพื่อตรวจย้อมหาการติดเชื้อรา
- การตรวจเสมหะเพื่อตรวจเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุ
การเก็บตัวอย่างอุจจาระ
- การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาพยาธิ์
- การเก็บตัวอย่างตรวจภาวะการมีเลือดออกในระบบ
  ทางเดินอาหาร เป็นต้น

ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างจ่างๆข้างต้น พร้อมการดำเนินการตรวจคือ นักเทคนิคการแพทย์ / เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ การทำการตรวจวินิจฉัยโรคจะทำการตรวจในห้องที่เรียกว่า ห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรโรคหรือเรียกสั้นๆว่า ห้องแล็ป ( Laboratory )


  

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.