BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 
 

top

ได้ทบทวนความรู้
ท้าทายแถมได้รางวัล

 

การหยุดหายใจ
   ในขณะหลับ

    

 

กลับหน้าหลัก


ตลาดช็อปปิ้งสุขภาพ
มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
คัดสรรจากทีมงานของ
iHEALTHSITE  ช่วย
จัดหาและตรวจคุณภาพ
ให้กับท่านที่รักสุขภาพ
ทีมงานจะดูแลตรวจ
สอบก่อนการจัดส่ง
ถึงมือเพื่ออำนวยความ
สดวกและประหยัดการ
เดินทางเพียงส่งรายการ
 ทีมงานจะจัดส่งโดย
ไปรษีย์ด่วนให่ถึงมือ
ท่าน โดยทันที
ให้ทีมงานได้บริการท่าน
ความสะดวกสบาย และ
ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
หากไม่พอใจใน
ผลิตภัณฑ์ สามารถ
ส่งคืนกลับได้


ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สารสกัดธรรมชาติ

มาตรฐานการผลิตแบบ
แผบปจจุบัน ดูแลกำกับ
โดยองค์การเภสัชกรรม
มีทั้งชนิดครีม เจล ทาถู
ภายนอก   แบบแคปซูล
ช่วยอำนวยความสดวก
ในการทาน เป็นประจำ
ได้มาตรฐานสากล   มี
คุณภาพ   และปริมาณ
สารออกฤทธิ์ที่แน่นอน
และได้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง

  การหยุดหายใจในขณะหลับ

Sleep apnoea หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดการหยุดหายใจมากกว่า 10 วินาที ใน
ขณะที่กำลังนอนหลับ ช่วงของการหยุดหายใจสามารถเกิดขึ้นได้เป็นร้อยๆครั้ง
ในคืนหนึ่ง และอาจถึงกับทำให้คุณรู้สึกตัวชั่วประเดียวประดาว ซึ่งมีผลทำให้
การหลับนั้นไม่ประติดประต่อในระหว่างช่วงนี้ระดับออกซิเจนในร่างกายจะลด
ลงจนอยู่ในระดับอันตราย ซึ่งสามารถทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติได้
คุณมีอาการต่างดังต่อไปนี้บ้างหรือไม่
- นอนกรนเสียงดัง กรนจนเป็นนิสัย
- คุณตื่นขึ้นมาบ่อยกลางดึก โดยไม่ได้ปวดปัสสาวะอะไรเลย
- คุณรู้สึกยังง่วงนอน ยังเพลียเหมือนนอนไม่เต็มอิ่ม
- คุณมีน้ำหนักตัวมากเกินปกติ
- คุณเคยรู้สึกหรือสังเกตุด้วยตนเองว่า เกิดสำลัก อ้าปากเวลานอน และมีการ
   หยุดหายใจระหว่างหลับ

สาเหตุของการหยุดหายใจที่พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 90     ของผู้ที่มีอาการ
สลีป แอปเนีย ก็คือ ทางเดินหายใจถูกปิดกั้น
(Obstructive apnoea)  เกิดขึ้น
จากทางเดินของอากาศถูกขัดขวางโดยลิ้น ทอลซิน ลิ้นไก่ หรือไขมันที่พอกพูน
บริเวณคอซึ่งมักเกิดกับคนอ้วนที่มีน้ำหนักมาก ทำให้เกิดการนอนกรนเสียงดัง 
มีการหยุดกรนและหยุดหายใจเป็นช่วงสั้นๆ   จากนั้นก็เริ่มต้นของอาการใหม่
พร้อมกับการดิ้นไปมา และหายใจเฮือกเหมือนขาดอากาศ

อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากความผิดปกติที่ศูนย์หายใจในสมอง ( Central sleep 
apneoa) พบได้ประมาณ ร้อยละ 10 ของผู้ที่มีอาการหยุดหายใจในขณะหลับ 
ศูนย์กลางของสมองซึ่งควบคุมการหายใจส่งสัญญาณผิกปกติทั้งที่ทางเดิน
หายใจโล่ง แต่โครงสร้างในการหายใจที่หน้าอกและหน้าท้องไม่ได้รับข้อมูล
จากสมอง      สิ่งที่เกิดขึ้นคือกาซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นในกระแสเลือด
ขณะที่ระดับออกซิเจนลดลงในระดับต่ำมากจนอาจเกิดอันตราย    สมองก็จะ
สั่งการให้คุณตื่น ชั่วประเดียวประดาวเพื่อหายใจ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ
ในวงจรของการนอน ทำให้นอนหลับไม่สนิท เต็มที่
อาการข้างเคียงของภาวะ
การหยุดหายใจขณะหลับก็คือ คุณจะรู้สึกปวดหัวในตอนเช้า รู้สึกง่วงนอนใน
เวลาที่ไม่เหมาสม
ความดันโลหิตสูง ปากแห้งเวลาตื่น ซึมเศร้า เหงื่ออกเวลา
หลับ หากปล่อยให้อาการเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รับการรักษา ก็มีแนว
โน้มที่จะเกิดโรคหัวใจ  เส้นเลือดในสมองแตก  กามตายด้าน  หัวใจเต้นผิด
จังหวะ ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้การนอนไม่เพียงพอก็จะเพิ่มโอกาสเกิด
อุบัติเหตุได้

ส่วนวิธีการรักษาคือ หากน้ำหนักมากเกินให้พยายามลดน้ำหนักที่เกินลง   แก้
ปัญหาการกรนโดยการไม่นอนหงาย หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   หรือยา
นอนหลับ ในผู้ที่มีอาการหนักอาจต้องใช้เครื่องเป่าอากาศช่วย หรืออาจจำเป็น
อาจต้องใช้วิธีผ่าตัดเลย


 

 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.