BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Top


  พืชสวนครัวใกล้ตัวเป็น
      ทั้งอาหารและบำรุงสุขภาพ
        - 
พริก
        - 
พริกไทย
        -
 ข่า

     


  ระบบย่อยอาหารโรงงาน
     ผลิตพลังงานของร่างกาย

  เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา
 การบริโภคเนื้อสัตว์กับ
       ความ เสี่ยงในการการเกิด
       มะเร็ง
พฤติกรรมการบริโภคที่
      มีผลต่อความผิดปกติ
      ของระบบย่อยอาหาร

น้ำแครอทคั้น ประโยชน์
สู้กับโรคร้ายด้วย
      สารจากธรรมชาติ
คุณค่าของสารอาหารที่
      จำเป็นที่ช่วยพัฒนาและ
     เสริมสร้างร่างกาย

พูดเรื่องเต้าหู้ คุณค่าและ
       ประโยชน์มากมาย


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา
แจ้งให้ทึมงานเพื่อจัดเตรียมสาระให้


Contact :
  vichai-cd@usa.net
ชมรมเรารักสุขภาพ
 ไทยแล็ปออนไลน์

  พริก พริกขี้หนู / พริกชี้ฟ้า

พริกนก  พริกแจว  พริกแกว  ดีปลีขี้นก


Bird chilli, Chilli, Cayenne Peper; 
Capsicum frutescens L.

 

 

ส่วนที่ใช้  ผลและใบสด

ส่วนประกอบ  คาร์โบไฮเดรต  เส้นใย (4.5%) โปรตีน  
แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  เหล็ก  เบต้าแคโรทีน  วิตามินเอ  
วิตามินบี
1  วิตามินบี 2  วิตามินซี  มีสารรสเผ็ดร้อนชื่อ  
แคปไซซิน
(capsaicin) สารให้สีแดงส้มชื่อแคปแซนทิน 
(capsanthin) น้ำมันหอมระเหย    
เมล็ดพริก
มีแอลคาลอยด์จำพวกโซลานีน
(solanine) และ
โซลานิดีน
(solanidine)

สรรพคุณและวิธีใช้
ผล  -  ช่วยเจริญอาหาร  ขับลม  แก้ตานซางในเด็กที่ซูบซีด
พุงโรก้นปอด ช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงธาตุ ขับเสมหะ ใช้สาร
สกัดทาถูนวดแก้อาการตะคิว กลากเกลื้อน แก้การบวม เคล็ด
และอาการปวดเมื่อย  ทำเป็นครีมแก้ไขข้ออักเสบและลด
อาการปวด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยเร่งระบบสลาย
ลิ่มเลือด  ทำให้ทางเดินหายใจโล่ง  สลายเมือกในปอด  ป้องกัน
หลอดลมอักเสบและถุงลมโป่งพอง    มีสารต้านแบคทีเรียและ
สารต้านอนุมูลอิสระ  ช่วยเร่งการสันดาป เร่งเมตาโบลิซึ่ม ช่วย
ใช้แคลอรีให้หมดไป  ทำให้ลดน้ำหนัก  ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ 
รวมทั้ง 
LDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในสัตว์ทดลองได้ 
ยอดพริก  -  มีรสเผ็ด  ช่วยขับลม  เพิ่มน้ำลาย  เจริญอาหาร
ต้น  -  รสเผ็ด  ขับปัสสาวะ  แก้กระษัย  แก้เส้นเอ็นพิการ  แก้
            ปวดเมื่อยตัวพริกชี้ฟ้า

ส่วนที่ใช้
ผล
ส่วนประกอบ  มีสารประกอบทั่วไป มีสารแคปไซวิน สารเบต้า
คาโรทีน มีสารแอลคาลอยด์ เช่นเดียวกับพริกขี้หนู
สรรพคุณและวิธีใช้  
ผล แก้ลมจุกเสียด แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม เจริญอาหาร
ใช้ทาถูนวด แก้เคล็ดขัดยอก แก้ปวดตามข้อ ทำให้เลือดไหล
เวียนได้ดีขึ้น แก้ปวดเมื้อย
ต้น เผาเป็นถ่านใช้ขับปัสสาวะ แก้ปวดเมื้อย แก้เส้นเอ็นพิการ

*พริกทุกชนิดมีสารแคปไซซิน ซึ่งมีสรรพคุณ ช่วยระบบหายใจ
ความดันโลหิต และหัวใจ บำรุงธาตุ เจริฐอาหาร ขับลม ลดกรด
ในกระเพาะ ขับเหงื่อ ลดน้ำหนักตัวได้ดี ลดอาการหวัดคัดจมูก
สารต้านอนุมูลอิสสระป้องกันการเกิดมะเร็ง และโรคหัวใจ ช่วย
ทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดี
* ปัจจุบันสารสกัดแคปไซซินจากพริกมาใช้ประโยชน์และยา
มากมาย เช่น ยาธาตุ ยาเจริญอาหาร ขับลม แก้ปวดท้อง เป็น
เจลหรือครีมใช้ทาถูนวดแก้ปวดเมื้อย เคล็ดขัดยอก
* พริกทุกชนิดมีไวตามินเอ สูง เป็นสารต้านอนุมูลอิสสระ 

 

 

 

 พืชสมุนไพรไทย
สรรพคุณช่วย
ป้องกันและการ
รักษาโรคอาการ
เจ็บป่วย ใช้รับ
ประทานเป็น
ประจำ โดยให้
มีการทานแบบ
หมุนเวียนไม่จำเจ
แต่เพียงชนิดใด
ชนิดเดียว ซึ่ง
จะให้ประโยชน์
สำหรับดูแล
เสริมสร้าง
สุขภาพให้
แช็งแรง ห่าง
ไกลจากโรคภัย
ไข้เจ็บ
 

สำหรับการทาน
เป็นยาเพื่อช่วย
ในการรักษาโรค
ควรให้แพทย์
เฉพาะทางหรือ
ควรจะศึกษา
ถึงข้อดีและผล
เสียของพืชสมุน
ไพรไว้ด้วย
เพื่อให้ได้คุณ
ประโยชน์สูงสุด
ประหยัด และ
ไม่เกิดอันตราย
หรือผลอันไม่
พึงประสงค์

รายละเอียด
พืชสมุนไพร
ธรรมชาติ
เชิญคลิกที่น
ี่

  พริกไทย


พริกน้อย

Pepper, Pepper Corn; Piper nigrum L.

 

 

ส่วนที่ใช้ ดอก  ผลอ่อน  ผลแก่  ใบ  และเถา

ส่วนประกอบ
  คาร์โบไฮเดรต  เส้นใย  โปรตีน (11.3%)  
แป้ง
(50%)  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  เหล็ก  วิตามินเอ  
วิตามินบี
1  วิตามินบี 2  ไนอาซิน  วิตามินซี  มีน้ำมันหอม
ระเหยที่มีสีเหลืองราว
1-2%  เช่น  โมโนเทอร์ปีน 
(monoterpene)  และเซสควิเทอร์ปีน (sespuiterpene) 
ไปนีน
(pinene) โอลีโอเรซิน (olearesin)  12-14% ประกอบ
ด้วยสารที่ให้กลิ่นฉุนเย็นเป็นแอลคาลอยด์  คือ  ไปเปอรีน 

(piperine) สารที่ใช้รสเผ็ดคือคาวิซีน (chavicine) ประมาณ
1%  และสารพวกฟีนอลิกส์ (Phenolics)

สรรพคุณและวิธีใช้
ดอก  - 
แก้ตาแดงเนื่องจากความดันโลหิตสูง
เมล็ด  - 
เป็นยาช่วยย่อยอาหาร   ย่อยพิษตกค้างที่ไม่สามารถ
ย่อยได้ ขับเสมหะ บำรุงธาตุ แก้ท้องอืด  แก้ปวดท้อง ขับเหงื่อ
ขับปัสสาวะ  แก้มุตกิด  แก้ลมอัมพฤกษ์

- สารไปเปอรีนและสารฟีนอลิกส์  เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วย
  ป้องกันมะเร็ง  มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท
ใบ  -  แก้ลมจุกเสียด  แก้ปวดท้องมวนท้อง
เถา  - แก้อุระเสมหะ  แก้อติสาร
ราก -  ขับลมในลำไส้  แก้ปวดท้อง  แก้ลมวิงเวียน  และช่วย
             ย่อยอาหาร 

 

 

 

 

 

  ข่า


ข่าใหญ่  ข่าหลวง

Galangal, Greater Galangal, 
Siamese ginger;
Alpinia galanga (L.) Sw.

 


ส่วนที่ใช้  เหง้าอ่อน  ต้นอ่อน  ใบ  ดอกอ่อน  ผล  และราก

ส่วนประกอบ 
พลังงาน  เส้นใย  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  เหล็ก
เบต้าแคโรทีน  วิตามินบี
1  วิตามินบี 2  ไนอาซิน  วิตามินซี  
มีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิด  เช่น  จินเจอรอล 
(gingerol)  
โชโกล
(shogoal) ซินีออล (cineol)  การบูร (camphor) และ
ซินนามิคอัลดีไฮด์
(cinnamicaldehyde)  เป็นต้น

สรรพคุณและวิธีใช้
ในเหง้าข่ามีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยขับลม  แก้ท้องอืดท้อง
เฟ้อ  แก้ปวดท้อง  จุกเสียด  ช่วยย่อยอาหาร  และมีฤทธิ์ฆ่า
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา  และมีสารต้านมะเร็ง

เหง้าสด – ผลมเหล้าโรง  ใช้ทาแก้โรคผิวหนัง  กลากเกลื้อน   
เหง้าแก่
– แก้ปวดท้องจุกเสียดแน่น  ขับลม  แก้บวม  แก้พิษ
แก้บิด  แก้ตกเลือด  แก้ลมป่วง  แก้กลากเกลื้อน

ใบ – ฆ่าพยาธิ  กลากเกลื้อน  ต้มอาบแก้ปวดเมื่อย
ดอก – แก้กลากเกลื้อน
ผล – ช่วยย่อยอาหาร  แก้ปวดท้อง  แก้คลื่นไส้อาเจียน แก้
ท้องอืด ท้องเฟ้อ  แก้บิด

ราก – ขับเลือดลม  แก้เหน็บชา  แก้เสมหะ  แก้โลหิต
น้ำมัน – ขับลม  แก้โรคกระเพาะ  ลดไขมัน  แก้หลอดลม
อักเสบ
 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.