BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com


op

  ปอดทะลุ-ปอดรั่ว / 
   มีลมในช่องปอด  / 
   Pneumothorax

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

    ปอดทะลุ-ปอดรั่ว / มีลมในช่องปอด  / Pneumothorax      


ปอดทะลุ หมายถึง ภาวะที่มีลมรั่วออกจากถุงลม (alveoli) เข้าไปขังอยู่ในช่องหุ้มปอด (pleural cavity) 
ลมที่รั่วจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และดันให้เนื้อปอดแฟบลง ทำให้มีอาการหายใจลำบาก และอาจเกิดภาวะช็อกถึง
ตายได้ เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก

สาเหตุ
อาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บเรียกว่า ปอดทะลุจากการบาดเจ็บ (traumatic pneumothorax) เช่น ถูกยิง 
ถูกแทง รถชน เป็นต้น
หรืออยู่ดี ๆ อาจเกิดขึ้นเองก็ได้ เรียกว่า ปอดทะลุที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous pneumothorax) เกิดขึ้น
เพราะมีการแตกของถุงลมที่ผิดปกติ มักพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมพอง  นอกจากนี้ยังอาจพบในคนที่เป็น
โรคหืด , ปอดอักเสบ , ภาวะมีหนองในช่องปอด , วัณโรคปอด  เป็นต้น 
บางรายอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุก็ได้ มักพบในคนที่สูบบุหรี่  ถ้ารูรั่วไม่มาก อาจไม่มีอาการรุนแรง 
และหายได้เองภายในไม่กี่วัน  แต่ถ้ามีลมรั่วออกมามาก มักจะทำให้เกิดอาการหอบรุนแรง หากช่วยเหลือ
ไม่ทันอาจตายได้

อาการ
มีอาการแสดงได้หลายอย่าง ขึ้นกับขนาดของรูที่รั่ว และสภาพของผู้ป่วย
บางคนอาจรู้สึกเจ็บหน้าอกแปล๊บขึ้นมาทันทีทันใด และอาจเจ็บร้าวไปที่ไหล่ หรือแขนข้างเดียวกัน แล้วต่อมา
รู้สึกหายใจหอบ บางคนอาจมีอาการไอแห้ง ๆ ร่วมด้วย
บางคนอาจเพียงแต่รู้สึกแน่นอึดอัดในหน้าอก หรือเจ็บหน้าอกเป็นครั้งคราว คล้ายกับอาการของเยื่อหุ้มปอด
อักเสบ  เมื่อปล่อยไว้หลายวัน ถ้าลมยังรั่วออกมาเรื่อย ๆ จนทำให้ปอดข้างหนึ่งแฟบ ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการ
หอบมาก ชีพจรเต้นเร็ว และความดันต่ำ

สิ่งตรวจพบ
หน้าอกข้างที่เจ็บเคาะโปร่งกว่าอีกข้างหนึ่ง ใช้เครื่องฟังที่ปอด จะไม่ได้ยินเสียงหายใจ หรือได้ยินค่อยมาก หลอดลมใหญ่อาจเบี้ยวไปด้านตรงข้าม

อาการแทรกซ้อน
ถ้าเป็นรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute pulmonary failure) หรือเกิดภาวะ
ช็อกได้

การรักษา
1. หากสงสัย ให้รีบส่งโรงพยาบาล อาจต้องเอกซเรย์ดูให้แน่ใจ หรือใช้เข็มต่อกับกระบอกฉีดยาเจาะที่ช่องใต้
    ซี่โครงซี่ที่ 2 (โดยฉีดยาชาก่อน) ถ้าพบมีลมดันเข้าไปในกระบอกฉีดยา แสดงว่ามีลมในช่องหุ้มปอดจริง ก็จะทำ
    การเจาะระบายเอาลมออก  หากพบมีสาเหตุชัดเจน ก็จะให้การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุร่วมด้วย
2. ในรายที่มีอาการหอบมาก และพบว่าหลอดลมใหญ่ถูกดันให้เบี้ยวไปด้านตรงข้าม แต่ไม่สามารถส่ง
    โรงพยาบาลได้ ให้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยใช้เข็มต่อเข้ากับสายน้ำเกลือให้แน่น ปล่อยปลายสายน้ำเกลือ
    อีกปลายหนึ่งจุ่มไว้ในขวดหรืออ่างใส่น้ำ มีระดับน้ำสูง 15-20 ซม. แล้วแทงเข็มเข้าที่ช่องใต้ซี่โครงที่ 2 พอ
    ให้ทะลุผนังหน้าอก  จะพบมีฟองอากาศผุดให้เห็น แล้วให้รีบนำส่งโรงพยาบาล   คอยระวังอย่าให้ปลายสาย
    น้ำเกลือโผล่พ้นระดับน้ำเป็นอันขาด เมื่อเห็นว่าฟองอากาศออกน้อย และอาการดีขึ้นแล้ว อาจเอาเข็มออกได้

ข้อแนะนำ
ผู้ป่วยที่มีภาวะปอดทะลุเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อรักษาหายแล้ว ประมาณ 50% อาจมีอาการกำเริบ
ซ้ำได้อีก และถ้ามีประวัติสูบบุหรี่ ควรงดสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันมิให้มีการกำเริบซ้ำ

เสริม
อาการเจ็บแปล๊บในหน้าอกเวลาหายใจเข้า อาจเป็นยื่อหุ้มปอดอักเสบ หรือปอดทะลุก็ได้


   


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.