BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

top

เลือดกำเดา 
      Nose Bleed
ไซนัส  
     Sinusitis
  -  ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน 
  -  โรคโพรงอากาศอักเสบ  
     (Sinusitis) 

  -  ไซนัสอักเสบ


  ต่อมทอลซิลอักเสบ  
     Tonsilitis

การอักเสบภายในลำคอ
     Pharyngitis

ไข้หวัดใหญ่     
     Influenza

วัณโรคปอด/ฝีในท้อง  
     Pulmomary   
     Tuberculosis
  ปอดอักเสบ   
      Pneumonia


อีสุกอีใส 
     Chickenpox
หัดเยอรมัน  
     Rubella


หวัดภูมิแพ้   
     หวัดแพ้อากาศ 
     โรคแพ้อากาศ /
     Allergic Rhinitis
     Hay fever

หอบหืด 
     Asthma

แนวทางการรักษาโรค
     หอบหืด สำหรับผู้ใหญ่

แนวทางการรักษาโรค
     หอบหืด สำหรับเด็ก

 Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้
Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์  ไซนัส Sinusitis

ลักษณะทั่วไป
ไซนัส (sinus) หมายถึง โพรงอากาศเล็ก ๆ ในกะโหลกซึ่งอยู่รอบ ๆ จมูกและมีทางเชื่อมต่อกับโพรง
จมูก ดังนั้น จึงอาจมีเชื้อโรคลุกลามจากโพรงจมูกเข้าไปในโพรงไชนัสได้ ตามปกติทางเชื่อมดังกล่าวจะเปิดโล่งให้มีการระบายของน้ำเมือกที่สร้างขึ้นในโพรงไซนัสได้สะดวก
จึงไม่เกิดการอักเสบ แต่ถ้าหากทางเชื่อมดังกล่าวเกิดการอุดตันขึ้นมา (เช่น เป็นหวัด ผนังกั้นจมูกคด 
มีเนื้องอกในรูจมูก 
ได้รับบาดเจ็บ นั่งเครื่องบิน หรือดำน้ำ) น้ำเมือกในโพรงไซนัสไม่สามารถระบายได้ ก็จะทำให้เชื้อโรค
ที่อยู่ในโพรงไซนัส สามารถเจริญงอกงามทำให้เกิดการอักเสบ และเป็นหนองขังภายในโพรงไซนัสได้

สาเหตุ
เชื้อที่เป็นสาเหตุ ที่พบบ่อย ได้แก่ บีตาสเตรปโตค็อกคัส, สแตฟฟีโลค็อกคัส, นิวโมค็อกคัส, ฮีโมฟิลุส
อินฟลูเอนซา นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการลุกลามของเชื้อโรค จากบริเวณรากฟันที่เป็นหนองเข้าไป
ในโพรงไซนัสโดยตรงก็ได้ ไซนัสอักเสบเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย มักพบเป็นโรคแทรก
ซ้อนของไข้หวัด, หวัดจากการแพ้, เยื่อจมูกอักเสบ, เนื้องอกในรูจมูก, ผนังกั้นจมูกคด, รากฟันเป็น
หนอง

อาการ
ปวดมึน ๆ หนัก ๆ ตรงบริวเณหัวตา หน้าผากโหนกแก้มหรือรอบ ๆ กระบอกตา บางคนอาจรู้สึกคล้าย
ปวดฟัน บริเวณขากรรไกรบน อาการปวดอาจเป็นมากในเวลาเช้าหรือบ่าย เวลาก้มศรีษะหรือเปลี่ยน
ท่า ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูก พูดเสียงขึ้นจมูก มีน้ำมูกข้นเหลืองหรือเขียว เจ็บคอ มีเสลดเหลืองหรือ
เขียวในลำคอ และอาจหายใจมีกลิ่นเหม็น ในรายที่เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลัน มักมีไข้ร่วมด้วย

สิ่งตรวจพบ
เยื่อจมูกบวมแดง คอแดงเล็กน้อย ที่สำคัญจะพบว่า ถ้าเคาะหรือกดแรง ๆ ตรงบริเวณหัวตา หน้าผาก
หรือใต้ตาจะรู้สึกเจ็บ อาจมีไข้ (ในรายที่เป็นเฉียบพลัน)

อาการแทรกซ้อน
อาจทำให้เป็นหูชั้นกลางอักเสบ , หลอดลมอักเสบ , ปอดอักเสบ , ฝีรอบกระบอกตา (Periorbital
abscess), เยื่อกระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)
ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงแต่พบได้น้อย ได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ , ฝีในสมอง

การรักษา
1. ให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ , ยาแก้คัดจมูก อาจช่วยลดการบวมของเนื้อเยื่อที่
อักเสบ ซึ่งจะช่วยถ่ายเทหนอง ส่วนยาแก้แพ้  ไม่ควรให้ อาจทำให้น้ำเมือกในโพรงไซนัสเหนียว ถ่าย
เทออกได้ไม่ดี ยกเว้นในรายที่มีอาการของภูมิแพ้มาก เช่น จาม มีน้ำมูกมาก อาจให้เพียง 2-3 วัน เพื่อ
บรรเทาอาการ
2. ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีซิลลิน , อีริโทรไมซิน   หรือ โคไตรม็อกซาโซล   ปกติอาการจะทุเลา
หลังกินยา 2-3 วัน ควรให้กินติดต่อกันนาน 10-14 วัน
ในรายที่เป็นเรื้อรัง ขณะที่มีอาการกำเริบ ควรให้ยาปฏิชีวนะนาน 3-4 สัปดาห์
ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือกำเริบบ่อย ควรส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจเอกซเรย์ไซนัส ถ้ามีหนองขังอยู่
อาจต้องทำการเจาะล้างโพรงจมูก ในรายที่เป็นมาก อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

ข้อแนะนำ
1. ขณะที่มีอาการกำเริบ ควรงดว่ายน้ำ ดำน้ำ ขึ้นเครื่องบิน ประมาณ 2 สัปดาห์
2. โรคนี้มักเป็นเรื้อรัง แต่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องติดต่อกันเป็นเวลา
นาน หรือแก้ไขสาเหตุ เช่น ผนังกั้นจมูกคด
3. ไม่ควรรักษากันเองตามแบบพื้นบ้าน เช่น ใช้สารกรดบางอย่าง หยอดเข้าจมูก(ทำให้มีน้ำมูกไหล
ออกมามาก เพราะเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อจมูก) อาจทำให้เกิดการอักเสบ และจมูกพิการได้
4. ระวังอย่าให้เป็นหวัดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้คัดจมูกหรือจาม (เช่น ฝุ่น อากาศเย็น ขนสัตว์)
และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ

 

เลือดกำเดา เกิดจากเส้นเลือดฝอยที่บริเวณเยื่อจมูกมีการแตกทำลาย ทำให้มีเลือดไหลออกทางจมูก ส่วนมาก
มักเกิดขึ้นเฉียบพลัน และมักออกเพียงข้างเดียว บางคนอาจออกทั้ง 2 ข้าง บางคนอาจมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ 
บ่อย พบได้บ่อยในคนทุกวัย ส่วนมากจะไม่มีอันตรายร้ายแรง และหายได้เอง

สาเหตุ
โดยมากมักไม่มีสาเหตุร้ายแรง ซึ่งจะมีเลือดออกเพียงเล็กน้อย และหยุดได้เอง เช่น เกิดจากไข้หวัด
หวัดจากการแพ้  ไซนัสอักเสบ  เยื่อจมูกอักเสบ  เส้นเลือดฝอยเปราะเนื่องจากอากาศแห้ง (เช่น ในฤดู
หนาว) การแคะจมูกแรง ๆ เป็นต้น บางคนอาจเกิดจากได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกแรงกระแทกที่ดั้งจมูก
ผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง  บางครั้งก็อาจมีเลือดกำเดาไหล บางครั้งก็อาจพบร่วมกับโรคติดเชื้อ
เช่น ไข้หวัดใหญ่ , มาลาเรีย , ไทฟอยด์ , ไข้เลือดออก , คอตีบ เป็นต้น ส่วนน้อยที่อาจมีสาเหตุร้ายแรง
เช่น โรคเลือด ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว , โลหิตจางอะพลาสติก, ไอทีพี เป็นต้น ซึ่งมักมีเลือดออก
ตามไรฟันมีจ้ำเขียวขึ้นตามตัว หรือตับโตม้ามโตร่วมด้วยนอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากมะเร็งหรือเนื้องอก
ในจมูกหรือลำคอ ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่พบได้น้อยมากสาเหตุของอาการเลือดกำเดาไหล

อาการ
มีเลือดสด ๆ ไหลออกทางรูจมูก

อาการแทรกซ้อน
ถ้าออกมากอาจทำให้เกิดภาวะซีดได้ (ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย)

การรักษา
1. ให้การปฐมพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยเงยหน้าขึ้นหรือก้มหน้าลงมาก ๆ ใช้นิ้วมือบีบ (กด) ปีกจมูกทั้ง 2
 ข้างให้แน่นเป็นเวลา 5-10 นาที บอกให้ผู้ป่วยหายใจทางปากแทน ส่วนมากมักจะได้ผลโดยวิธี
ดังกล่าว ถ้าไม่ได้ผลให้ทำซ้ำอีกครั้งนาน 10 นาที ถ้าเลือดยังไม่หยุด ให้ใช้ผ้ากอซหรือผ้าสะอาด
ชิ้นเล็ก ๆ ชุบอะดรีนาลิน ขนาด 1:1,000 ให้ชุ่มสอดเข้าในรูจมูกข้างที่มีเลือดออก ยัดให้แน่น ยานี้จะ
ช่วยให้เส้นเลือดฝอยตีบลงและเลือดหยุดได้ ควรยัดผ้ากอชไว้นาน 2-3 ชั่วโมง เมื่อแน่ใจว่าเลือดหยุด
ดีแล้ว จึงค่อย ๆ ดึงเอาออก
2. ควรหาสาเหตุ เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต คลำตับม้าม ดูรอยจ้ำเขียวตามตัว เป็นต้น ถ้าพบสาเหตุ
ที่แน่ชัดให้ทำการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุด้วย เช่น ถ้าพบว่าความดันโลหิตสูง ก็ให้การรักษาแบบ
ความดันโลหิตสูง ถ้าเกิดจากไข้หวัดใหญ่, เยื่อจมูกอักเสบ , ไซนัสอักเสบ ก็ให้การรักษาตามสาเหตุ
ที่พบถ้าพบว่า ตับม้ามโต หรือมีเลือดออกตามที่อื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งชวนให้คิดว่าเป็นโรคทางเลือด
 ควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
3. ถ้าเลือดออกไม่หยุด หรือเป็นเรื้อรัง ซึ่งชวนให้สงสัยว่ามีสาเหตุที่ร้ายแรง ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อ
ตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัดในรายที่เลือดออกไม่หยุด อาจต้องรักษาด้วยการจี้ด้วยไฟฟ้า (electro
cautery) 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.