Home Health Community I Lab Chemistry I Health Checkup I Health Chart I Parasite I Immunology

     

  Update Data : 14/9/2019  

  Date/Time :  17/9/2019 1:02:18

สอบถามปัญหาแบบออนไลน์

Free - ฟรี
Member
รับข่าวสุขภาพ
  Pregnancy Test (HCG)
    ทดสอบการตั้งครรภ์

 
Ovulation Test (LH)
    ตรวจหาวันไข่ตกสำหรับ
    สตรีที่มีบุตรยาก
  Drug Screening  (Drug)
    ตรวจหาสารเสพติด ใน
    ปัสสาวะ เช่นยาบ้า/กัญชา
    มอร์ฟีน-เฮโรอีน
  Hepatitis B Test (HBV)
    ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี
    HBsAg / HBsAb / HBcAb
  Hepatitis C Test (HCV)
    ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี
  HIV Antibody Test (HIV)
    ตรวจติดเชื้อไวรัส HIV
  Tumor MarkerTest
    ตรวจหาสัญญานก่อมะเร็ง
    AFP / CEA / PSA
  Syphilis Ab. Test VDRL
    ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
      Treponema Pallidum Ab.
    ตรวจหาแอนติบอดีย์ต่อเชื้อ
    ซิฟิลิสโดยตรง
  Pf. Malaria Test 
    ตรวจการติดเชื้อมาลาเรีย
  H.Pylori Test 
    ตรวจเชื้อ เอช. ไพโรไล
    แผลในกระพเพาะและลำไส้
  Leptospirosis test 
    ตรวจเชื้อเลปโตสไปโรซิส
    (โรคฉี่หนู)
  Dengue Hemorrhagic test
    ชุดตรวจหา แอนติเจน และ
    ชุดตรวจ Ab IgM / IgG
           
  Urine Chemistry
 
  Test Strip
    แถบตรวจวัดสารเคมีใน
    ปัสสาวะ ขนาด 2P/4P/ 5P/
    7P/9P/10P
  Q-dip Stain CBC
    ชุดสีย้อมเม็ดเลือดแบบจุ่ม
  Wright's Stain
    ชุดสีย้อมเซลเม็ดเลือด
  Gram's Stain 
    ชุดสีย้อมเชื้อแบคทีเรีย
  AFB Stain (TB)
    ชุดสีย้อมหาเชื้อวัณโรค
       
  Blood Glucometer
    ชุดตรวจระดับน้ำตาลจาก
    เลือดปลายนิ้ว
  Blood Cholesterol (CHOL) 
    / Triglyceride (TRIG)

    ชุดตรวจระดับไขมันและ
    ไตรกรีเซอร์ไรด์ในเลือด
. Automatic Blood 
    Pressure Meter

    เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
    แสดงผลเป็นตัวเลข
  Lab Timer Countdown 
    นาฬิกาจับเวลาในห้องแล็ป
  Rotator Plate
    เครื่องหมุนส่าย /ผสม
  Blood Centrifuge
    เครื่องหมุนปั่นเลือด/ซีรั่ม
  Hematocrite Centrifuge
    เครื่องปั่นหาความหนาแน่น
    เม็ดเลือดแดง (Hct)
  Photometer for Small 
      Laboratory

    เครื่องวัดความเข้มแสง
       -
  EZstrapTourniquet
     สายรัดแขนเจาะเลือดใหม่
  
  Digital Thermometer
     ปรอทวัดไข้แบบตัวเลข
  Flexxum gel
      Hot&Cold gel pack

    ถุงประคบร้อนเย็นแบบเจล
  Personal Lancet
     ชุดเจาะเลือดปลายนิ้ว
  Syrintube 2 in1
     Tube&Syringe
    ชุดเจาะและหลอดเลือด
    ในตัวเดียวกัน
        
โรคไวรัสตับอักเสบ เอ / บี / ซี

Natural Supplement 
อาหารเสริมจากธรรมชาติ
1. L-Glutathione
    เพิ่มความขาวให้กับผิว
    สาวเอเซีย
2. L - Carnitine
    ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลด
    ไขมันอย่างธรรมชาติ
3. Coenzyme Q10
    ริ้วรอย ความอ่อนเยาว์ผิว
    ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจ
4. Vitamines
     วิตามิน เสริมสุขภาพ
5. Minerals
    เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย
Copper Peptides
ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องผิวที่มี
ปัญหา ริ้วรอย จุดด่างดำและ
แผลเป็นจากสิว หลุมสิว ช่วย
เสริมสร้างคอลลาเจน อีลาสติน
ให้กับผิว

Skin and Acne
,มารู้เรื่องผิวของเรากัน รู้จัก
ผิวหนังของแบบรายละเอียด
ทั้งผิวของคนปกติและผิวที่
เป็นปัญหา เรื่องของ Aging
กับผิวของเราเกิดจากอะไร

ผิวที่มีปัญหาเรื่องสิว อักเสบ
จากสิว ทิ้งรอยของแผลเป็น
ให้เราได้อย่างไร การแก้ไขที่
ถูกต้อง การลบรอยแผลสิว

 น้ำยาช่วยผลัดเซลผิวหนัง
 Exfoliating Serum
 ( AHA / BHA )

 Derma Roller 
  ลูกกลิ้งเข็ม กระตุ้นระบบผิว
  ให้มีการสร้างคอลลาเจนและ
  อีลาสติน แก้ริ้วรอย แผลเป็น

Facial Mesotherapy
การใช้เทคนิคผสมในการช่วย
ลดใบหน้าหมองคล้ำ ริ้วรอย

ลดรอยแผลขรุขระบนใบหน้า
แผลหลุมสิว ด้วยตนเอง ที่บ้าน
 
 
ผลการสำรวจในหัวข้อ :

 

 
ท่านคิดว่าโรคใดต้องการ
 การความเข้าใจ การดูแล
 เอาใจใส่มากที่สุด ?


 A 48.1% : AIDS
 B .5% : Cancer
 C 4.3% : Emphysema
 D 47.1% : Alzheimer

 
Total Votes: 2938

การตรวจและความผิดปกติ

  พบโปรตีนสูงในปัสสาวะ
     Proteinuria

 
ภาวะระดับไขมันในเลือด
    ผิดปกติ (dyslipidemia)
 
ไขมันโคเลสเตอรอล Chol
    Trig / LDL / HDL

 
Phenylketonuria 
    (PKU)
 
อีเลคโตรไลท์ในร่างกาย
     Na / K / Cl / CO2
       Ca / P


ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ
 อาการที่ปรากฏโดยแยกตามระบบต่างๆของ
 ร่างกาย/ การใช้ยาให้ถูกต้องถูกวิธี คลิก!!!

 
Disease and Condition by system

 Lab Diagnostic test

การทดสอบ และ
การตรวจวินิจฉัย
โรคทางห้อง
ปฏิบัติการ
(Lab)

การทดสอบตรวจกรองขั้นต้น  แบบขั้นตอนเดียว  วิธี
การไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 5-10 นาที 
มีทั้งแบบที่สามารถทดสอบได้ทั้ง  ในเลือดหรือซีรั่ม
และปัสสาวะ  ตัวอย่างการทดสอบ    เช่น การตรวจ
การตั้งครรภ์ Pregnancy test  /   การตรวจหา
สารเสพติด(ยาบ้า) Drug abuse /   การตรวจหา
การเกิดมะเร็ง Tumor markers/ การติดเชื้อ HIV
การตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิด  บี / ซี  Hepatitis
B/C profile/ การตรวจหาวันไข่ตกสำหรับสตรีที่มี
บุตรยาก
 รายละเอียดเพิ่มเติม   
คลิก

2
 Healthcare products
ผลิตภัณฑ์ทดสอบ และ
ช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพ
ทั้งแบบสำหรับในสำนักงาน
และแบบประจำบ้านสำหรับ
ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ

 ช่วยให้เราสามารถตรวจและทดสอบสุขภาพของเรา 
 ได้อย่าง สดวกรวดเร็วกว่าเดิม  มีระบบดิจิตอลช่วย
 ให้สามารถทำการทดสอบได้ผลอย่างถูกต้องแม่นยำ 
 ไม่ต้องมีความชำนาญอย่างมากแต่อย่างใด เช่น
 เครื่องวัดระดับน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว  เครื่องวัด
 ระดับไขมันจากเลือดปลายนิ้ว    เครื่องวัดความดัน
 โลหิต ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เป็นต้น    
 สนใจรายละเอียด
  คลิก

2
 Clinical Chemistry

การตรวจหาสารเคมีในเลือดทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อ จะนำไปช่วย
 ในการวินิจฉัยโรคเพื่อให้ได้ความถูกต้อง แม่นยำ  จะ
 ใช้วิธีการส่งตรวจเป็นชุดหรือกลุ่มการ ทดสอบหรือ
 ที่เรียกว่า Profile test     โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการ
 ตรวจหา activity เอ็นไซม์ โดยคุณสมบัติของ
 เอ็นไซม์นั้นการตรวจหา activity  เพียงอย่างใด
 อย่างหนึ่งอาจไม่สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคร่วม
 กับทางคลีนิคได้ชัดเจนและรวดเร็วได้      ดังนั้นการ
 ตรวจแบบเป็นกลุ่ม (profile) จะช่วยให้ผลที่แม่นยำ 
 ถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 รายละเอียดข้อมูลขั้นพื้นฐานต่อไปนี้    คงจะช่วยให้
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนำไปประยุกต์ 
 แก้ไขปัญหา เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลา  และยังเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเสริมความมั่นใจ
 ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามภาคทฤษฏี/ปฏิบัติ
 โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคอาจต้องการ
 ข้อมูลเพื่อช่วยแก้ปัญหา/สถานการณ์ ซึ่งอาจมีระยะ
 เวลาอันจำกัด  ข้อมูล   คลิก

2
 Hematology
เม็ดเลือดหรือเลือด
 สิ่งสำคัญในการ
 ดำเนินชีวิต


 
เลือดสีแดงๆที่ท่านเคยเห็นประกอบด้วยส่วนสำคัญ
 ย่อยๆได้หลายชนิด ที่สำคัญตัวหนึ่งคือเม็ดเลือดแดง 
 เมื่อผ่านขบวนการย้อมสีแล้วจะเห็นลักษณะเหมือน
 ขนมโดนัท ขอบเข้มเว้าตรงกลาง ตามรูป 
 มีหน้าที่คอยแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนไปสู่เซลต่างๆ
 ทั่วร่างกายและรับเอากาซคาร์บอนไดออกไซด์มาขับ
 ออกที่ปอด    
 เห็นความสำคัญแล้วยัง นอกจากนี้ในเลือดของเรายัง
 ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวอีกหลายชนิดที่ทำหน้าที่
 ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกาย 
 ลักษณะของเม็ดเลือดขาว จะมีขนาดใหญ่กว่าเม็ด
 เลือดแดง มีนิวเคลียสอยู่ภายใน แบ่งออกได้ประมาณ
 5 ชนิด ในเลือดปกติทั่วไป PMN /Lymphocyte
 Monocyte / Eosinophile / Basophile
 แอนติบอดีย์ Antibody  คือสารภูมิคุ้มกันที่ช่วยต่อ
 ต้านสิ่งแปลกปลอม สร้างจากเม็ดเลือดขาวชนิด 
 ลิมโฟไซต์ มีนิวเคลียสกลมติดสีม่วงเข้มในภาพ 
 เป็นต้น  
 นอกจากนี้ยังมีเกล็ดเลือด ชิ้นเล็กที่สุด  มีหน้าที่ช่วย
 ทำให้เลือดแข็งตัวและหยุดได้ ขาดเกล็ดเลือดรับรอง
 เวลาเลือดออก ไหลหมดตัวแน่ มารุ้จักเลือด/เม็ดเลือด
 เราอย่างใกล้ชิด        
      คลิก

2
 Human Anatomy
สรีระร่างกายของเรา
 
คุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหน ?
 ถ้าอยากรู้จักภายในร่างกาย
 ของเรา เชิญทางนี้ได้เลย
 ลองมาดูระบบกายวิภาค
 ของร่างกายมนุษย์เราแยก
 ตามระบบต่างๆของร่างกาย
 เช่น ระบบสูบฉีดโลหิต ประกอบด้วย
 อวัยวะใดบ้าง  หัวใจ / หลอดเลือดแดง / เสันเลือด
 ดำและเม็ดโลหิต   

 ระบบกล้ามเนื้อประกอบด้วยมัดกล้ามเนื้อมัดต่างๆ
 กระจายทั่วร่าง ที่ช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้ 
 ระบบขับถ่ายปัสสาวะมีไตเป็นตัวสำคัญแล้วยังมี
 กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะที่จะช่วยนำของเสีย
 ออกจากร่างกาย    ระบบข้อและกระดูก โครงสร้าง
 หลักให้เราทรงตัวได้ โดยเฉพาะส่วนกระดูกสันหลัง
 vertebra  เป็นแกนหลักของร่างกาย 
 นอกจากนี้ยังมีกระดูกแขน ขา  ข้อมือ ข้อเท้าที่ทำให้
 เราสามารถเคลื่อนไหว หมุนไปมาได้ คุณจะได้ทราบ
 ถึงตำแหน่งที่ตั้งของอวัยวะที่อยุ่ภายในร่างกายเรา
 เช่น  ลำไส้ของเราอยู่และขดตัวอย่างไร   กระเพาะ
 อาหารอยู่ทางซึกไหนของร่างกาย   เจ้าไส้ติ่งทำไม
 ต้องปวดด้านขวาด้วย  ไตมีหน้าตาคล้ายเม็ดถั่วจริง
 ไม่   เชิญค้นหาสิ่งที่อยู่ในตัวเราได้มากมาย   
  คลิก

 อัลบัมเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของมนุษย์แสดงให้เห็น
 ตั้งแต่เด็กเกิดขึ้นมาได้อย่างไร การเจริญเติบโตใน
 ท้องแม่เป็นอย่างไร วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น พัฒนา
 การอย่างไร การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่
 วัยผู้ใหญ่ จนเข้าสู่วัยชรา  รายละเอียดคลิก

2
 Our company / About us
รายละเอียด จุดมุ่งและวัตถุประสงค์
ของทึมงานที่ต้องการสนับสนุนเผย
แพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่
สนใจดูแลสุขภาพอนามัยให้มีความ
รุ้มีสุขภาพที่ดี  ท่านจะสามารถ
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
อย่าลืมใช้รถยนต์ยังต้องหมั่นนำเข้า

 ศูนย์เพื่อตรวจเช็ค ร่างกายเราต้องทำงานตลอด 24  
 ชั่วโมงเราควรหมั่นเอาใจใส่สุขภาพ แบ่งเวลาให้กับ    
 ร่างกายของเราบ้าง เพื่อให้ชีวิตสามารถขับเคลื่อนไป
 ได้โดยไม่มีปัญหา ไม่ต้องไปเคาะปะผุ หรือยกเครื่อง
 ร่างกายของเราบ่อยๆ    
 เชิญติดตามสาระความรู้ ประโยชน์ต่างๆต่อสุขภาพ
 ได้ที่นี้ เชิญบุ๊คมาร์กเว็ปไซด์นี้ไว้เพื่อประโยชน์ใน
 โอกาสต่อไป  เมื่ออยากได้ข้อมูลความรู้เรื่องสุขภาพ 
 จะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหานาน
   คลิก

2
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ในเลือด แบบเร่งด่วน โดยใช้
น้ำลายเป็นตัวตรวจวัด

ปัญหาของการขับรถในขณะ
ที่มึนเมาเป็นสาเหตุใหญ่ใน
การเกิดอุบัติเหต และมีการ
สูญเสียมหาศาลทั้งส่วนตัว
และการรักษาโดยภาครัฐ การรู้ถึงผลของการดื่มสุรา
ที่มีต่อร่างกาย การมีชุดตรวจวัดที่ไม่ยุ่งยาก พกพาได้
สดวก พร้อมใช้งานได้ทันที จะช่วยให้ผู้ที่ดื่มสุราได้
ตัดสินวางแผนการเดินทางได้
Blood Alcohol Concentration (BAC) ของ
ไทยกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 0.05% มาดูว่าที่ระดับต่างๆ
จะมีผลต่อผู้ดื่มอย่างไรบ้าง ข้อมูลเพื่อให้ดื่มอย่างมี
ความรู้ และควรจัดการอย่างไร

สาระเรื่องน่ารู้ วิธีการทดสอบทางห้องแล็ปการแพทย์
พร้อมวิธีการและหลักการใหม่ ติดตามได้ที่  Click 
2

How You Catch a Cold
An upper respiratory infection,  or cold, is an infection of the nose and throat.

All About Allergies
Allergies are the immune system's response to normally harmless substances

 Body CheckUp Health
  

 การตรวจสุขภาพร่างกาย
 Body Checkup


 
ร่างกายที่ผ่านการใช้งานอย่างต่อ
 เนื่องอวัยวะภายในของท่านต้องทำงานตลอดเวลา
 สารเคมีต่างๆที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายของเรา เมื่ออายุมาก
 ขึ้นก็เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ ที่ต้องมีการตรวจเช็ค
 สภาพ ปรับปรุงเพื่อ ให้มีประสิทธิภาพมีสุขภาพที่ดี
 พร้อมดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตลอดเวลา
 รายละเอียดเพิ่มเติมการตรวจสุขภาพ  
คลิก

2
 Virology

ไวรัส จุลชีพที่มี
ขนาดเล็กมากต้อง
ขยายด้วยกล้อง
จุลทรรศน์กำลัง
ขยายสูงจึงเห็นได้

ไวรัสสามารถทำให้เกิดโรคได้มากมาย เช่นไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่ ไข้สมองอักเสบ เอดส์ เป็นต้น  ไวรัส 
(virus) มีอยู่มากมายหลายร้อยชนิด แบ่งเป็นกลุ่ม
ใหญ่ได้หลายกลุ่มกลุ่มด้วยกัน กลุ่มไวรัสที่สำคัญ ได้แก่ 
กลุ่มไรโนไวรัส (Rhinovirus) ซึ่งมีมากกว่า 100 
ชนิด, นอกนั้นก็มีกลุ่มโคโรนาไวรัส (Coronavirus)
, กลุ่มอะดิโนไวรัส (Adenovirus), กลุ่มอาร์เอสวี
(Respiratory syncytial virus/RSV), กลุ่ม
ไวรัสพาราอินฟลูเอนซา (Parainfluenza virus),
กลุ่มเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus),
กลุ่มเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus), กลุ่มเชื้อเริม 
(Herpes simplex virus) เป็นต้น 
การเกิดโรคขึ้นในแต่ละครั้ง อาจจะเกิดจากเชื้อตัวเดิม
หรือตัวอื่นในกลุ่มก็ได้ เมื่อเป็นแล้วคนเราก็จะมีภูมิต้าน
ทานต่อเชื้อหวัดชนิดนั้น ในการเจ็บป่วยครั้งใหม่ก็จะ
เกิดจากเชื้อชนิดใหม่ หมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ
สนใจรายละเอียด
  คลิก

2
 Bacteriology
แบคทีเรียเจ้าเชื้อโรค
 ตัวจิ๋วที่สามารถล้ม
 ยักษ์อย่างคนได้
 

 แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิต
 ขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  ดังนั้น
 ในการที่จะค้นหาต้นตอของการเกิดโรคจำเป็นที่จะ
 ต้องเอาสารคัดหลั่งเช่นหนองจากบริเวณแผลที่เป็น
 ปัญหา มาย้อมเพื่อแยกชนิดแล้วนำมาส่องด้วยกล้อง
 จุลทรรศ์    จึงจะเห็นตัวได้  
 ในการรักษานอกจากจะต้องทราบชนิดแล้ว เรายัง
 ต้องมีการนำมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ หลาน
 คนอาจส่งสัยว่า   เมื่อไม่ดีแล้วไปเลี้ยงเจ้าแบคที่เรีย
 ทำไม ที่เราต้องเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างที่มีจำนวน
 น้อยๆ ให้มีจำนวนมากขึ้นก็เพื่อให้ได้ปริมาณเชื้อที่
 เป็นต้นเหตุมากพอที่จะมาทดสอบความไวต่อกับยา
 ปฏิชีวนะที่สามารถฆ่าเชื้อได้ หมอจะได้ไม่ต้องจ่าย
 ยาโดยไม่จำเป็น แล้วเราก็มีโอกาสหายมากขึ้น
 จากภาพคือลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่โตเพิ่มจำนวน
 อย่างมากในอาหาร เลี้ยงเชื้อ เชื้อแต่ละชนิดจะมี
 ลักษณะโคโลนีจำเพาะ จากภาพจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่
 2 ชนิด อยากรู้จักแบคทีเรียมากกว่านี้อะไรคือ 
 แกรมโพสซิทีฟ  อะไรคือแกรมเนกกาตีฟ / รุปร่าง
 ทรงกลม / ูรูปร่างเป็นท่อนๆ มีมากมายมาดูกัน
 
คลิก

2
 Mycology / Fungi
เชื้อรา มีทั้งคุณและโทษ
 หน้าตาและการทำให้เกิดโรค  เชื้อราสิ่งมีชีวิตขั้นต่ำ
 ขนาดเล็กมีทั้งที่เป็นประโยชน์ เช่นเชื้อรา ที่นำมาทำ
 ยาเพนนิซิลินในการรักษาโรค เชื้อราที่ช่วยย่อยสลาย
 ซากพืช      และราชนิดที่เป็นโทษต่อร่างกายมนุษย์ 
 ทำให้เกิดพยาธิ สภาพภายนอกเช่นที่ผิวหนัง  เล็บ
 หรือลีกเข้ามาในชั้นใต้ผิวหนัง  ถึงชนิดที่เข้าสู่ใน
 กระแสเลือด เช่น  คริปโตคอคคัส นีโอโฟแมน มีผล
 ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบถึงเสียชีวิตได้ มาดูหน้าตา
 เจ้าเชื้อราที่คืบคลานอย่างช้า เช่น น้ำกัดเท้าหรือเรียก
 ว่า ฮ่องกงฟุต ทั้งแสบทั้งคันก็เพราะเชื้อรา 
 เชื้อราที่ผิวหนังเช่น กลาก เกลื้อน เชื้อราที่เกิดกับเล็บ
 มือเล็บเท้า ใช้เวลารักษานานกว่าจะหาย  เชื้อราที่ทำ
 ให้เกิดอาการคันในร่มผ้า โดยเฉพาะบริเวณที่อับชื้น
 เป็นประจำ เป็นที่โปรดปรานเลย  
 ไม่อยากยุ่งกับเชื้อราหมั่นดูแลความสะอาด ไม่หมัก
 หม่ม ไม่เปียกชื้น เดี่ยวราจะมาเยือน 
คลิก

Dermatlas : dermatology digital image resource 
แหล่งภาพความผิดปกติทางผิวหนังพร้อมคำอธิบาย  
By Johns Hopkins University School of Medicine 

2
 Insects /Parasites
พาราไซต์หรือพยาธิ์
อยู่ได้โดยการอาศัย
เกาะดูดชีวิตอื่น ไม่ช่วยแล้วยังคอย
แย่งอาหารจนแย

 เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เกาะอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อ
 เป็นแหล่งอาศัย มีทั้งชนิดอยู่ภายนอกเช่น  หิต เหา
 และประเภทตั้งหลักปักปักฐานภายในร่างกายเรา
 แน่นอนต้องก่อปัญหาและความรำคาญให้กับผู้ถูก
 อาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เจ้าพยาธิ์เข้ามาในร่างกาย
 เราได้อย่างไร หน้าตาของพยาธิใบไม้ตับมีหน้าตา
 อย่างไร เจ้าพยาธิตัวตืดทีเกาะดูดอาหารในลำไส้
 ของเราได้อย่างไร  คุณๆคงไม่อยากมีเจ้าสัตว์เลี้ยง
 ที่ไม่ได้เชิญในตัวเราหรอกนะ
 มาดูวิธีป้องกันและวิธีกำจัดเจ้าพาราไซต์ที่คอยเอาแต่
 เกาะดูดอาหารจากเรา ตัวผอมแห้ง  ซีด จนไม่มีเรียว
 ไม่มีแรง กินเท่าไรก็ไม่อ้วน แถมพุงโรอีกต่างหาก
 ในเด็กๆอาจแถมอาการคันก้นเข้าให้อีก 
  คลิก

 ภาพอย่างใกล้ชิดของเหา ไร เห็บ หมัด  ว่ามีหน้าตา 
 วงจรชีวิต และสร้างความลำคาญให้ เราอย่างไร
 มาดูว่ายุงที่เป็นพาหะไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรค
 ไข้สมองอักเสบ นั้นแพร่เชื้อมาติดต่อเราได้อย่างไร
 ดูรายละเอียดได้ที่นี่  คลิก

2
 สุขภาพ/การแพทย์

 ชุดตรวจการติดเชื้อ Candida/Trichomonas
จากสิ่งคัดหลั่ง(ตกขาว)  อาการช่องคลอดอักเสบ


C.alb/T.V Combo Rapid Card Test

There is a new rapid test to determine the prevalence of Candida albicans ( C.albs) and Trichomonas vaginalis (T.V) in the sample of woman, with or without symptoms of vaginitis.

เทคนิคใหม่ชุดตรวจหาเชื้อราแคนดิดา และเชื้อ
ทริโคโมแนส ช่วยในการตรวจหาการระบาดของ
เชื้อแคนดิดาและทริโคโมแนส ที่เป็นสาเหตุของ
อาการช่องคลอดอักเสบ มีการอักเสบ คัน ตกขาว จากช่องคลอดในสตรี สามารถตรวจได้ทั้งก่อนมี
อาการหรือมีอาการแล้ว อาศัยหลักการอิมมูโน
โครมาโตรกราฟฟิก แบบรวดเร็ว ขั้นตอนการ
ทดสอบที่ง่าย ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ สามารถ
อ่านผลได้ด้วยตาเปล่า เป็นการใช้แอนติบอดีย์
ในการตรวจหาโปรตีนผิวชั้นนอกของพาราไซต์
ทริโคโมแนสหาโปรตีนแอนติเจนของเชื้อแคนดิดา 
จากสารคัดหลั่ง (ตกขาว) จากช่องคลอด ให้ความ
ไวและความจำเพาะมากขึ้นกว่าเดิม
ดูรายละเอียดของอาการตกขาวเพิ่มเติม
ชมรมรักสุขภาพ  ไทยแล็ปออนไลน์

2

ชุดตรวจหาสารตกค้าง ของสารพิษหรือยาฆ่าแมลง
 - ชุดทดสอบสารบอแร็กซ์ในอาหาร (สารกันเสีย) เช่น
   ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูสด หมูสับ ผลไม้ดอง เป็นต้น
 - ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันเชื้อรา)
 - ชุดทดสอบสารฟอร์มาลินในน้ำแช่อาหาร(ทะเล)
 - ชุดทดสอบสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์(ฟอกขาว)
   ถั่วงอก น้ำตาลมะพร้าว ขิงฝอย หน่อไม้ดอง

 - ชุดทดสอบสารโคลีนเอสเตอเรส สำหรับผู้แพ้พิษ
    สารกำจัดศัตรูพืชพวกออร์กาโนฟอสฟอรัสและ
นอกจากนี้ยังมีชุดตรวจหาสารตกค้างอื่นๆอีกหลาย
ชนิดเพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ น้ำนมดิบ

STD Testing: Do YOU have an STD?
Get more STD videos here:
How to Perform Hands-Only CPR
CPR is an emergency situation can  make a life-saving 

How to Treat A Nosebleed Knowing what to do when a nosebleed springs on you is crucial to treating it correctly.

Immune System, White Blood Cells, T-Cells, Cancer Cells
2

ข่าวสารความรู้ทางการแพทย์

รายละเอียด/การตรวจเลือด

ข้อมูลสุขภาพ/ตรวจสุขภาพ

 
พบคำแนะนำ สาระความรู้
เรื่องสุขภาพ   การตรวจ
วินิจฉัยโรคทางห้องแล็ป
ด้วยตนเองได้ง่ายๆ เพียง 
คลิกในหน้านี้ ท่านจะได้
คำตอบตลอดเวลา เหมือน
ได้ผู้ชำนาญที่คอยให้คำ
แนะนำ ไทยแล็ปออนไลน์
 

 โลหิตวิทยา/โรคเลือด

ข้อมูลการตรวจเลือด/แล็ป

การตรวจสุขภาพร่างกาย
     เพื่อการทำงาน

  การตรวจสุขภาพร่างกาย
     ก่อนแต่งงานใช้ชีวิตคู่

 
 
คุณไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียว  
 อีกต่อไป.ปัญหาสุขภาพที่
 ท่านอยากปรึกษาใครซักคน 
 แลกเปลี่ยนความเห็นกับ
 เพื่อนๆ ที่สนใจสุขภาพเช่น
 กัน ได้ตลอดเวลาเพียงฝาก
 คำถามข้อสงสัยผ่านทาง
 กระดานสุขภาพ


 หากต้องการให้ทีมงานชมรม
 รักสุขภาพช่วยตอบให้ ทาง 
 อีเมล์โดยตรง คลิกที่นี่


อัลบัมภาพแสดงสรีระกาย
ของมนุษย์แยกตามระบบ

 
แหล่งรวมเว็ปไซด์สุขภาพ
ทั้งในและต่างประเทศ

 
Sign to Thailabonline Guest book/Member
แวะมาเยี่ยมเพื่อนๆสมาชิก
ชมรมรักสุขภาพกัน

 
มุมสนทนาแลกเปลี่ยนปัญหา
เรื่องสุขภาพทั่วๆไปในแบบ
ออนไลน์ ใช้นามแฝงและคุย
ด้วยคำพูดแบบสุภาพชน


Send mail to 
  ThaiLabOnLine 
  Webmaster :

 
info@thailabonline.com
 with questions or 
comments about
 this Healthsite.Crystal Diagnostics
is a fully distributed
and seller of  state 
of the art 
rapid diagnostics. 
 
Immunodiagnostic 
rapid tests employ 
the use of the latest 
recombinant antigen 
and or antibody 
technologies 
applied to lateral flow
 onestep diagnostics.

Our main focus has
 been development 
of rapid tests for 
infectious and 
tropical diseases  
that yield test results 
comparable to
laboartory/
reference methods.

Contract our Staff
info@thailabonline.com 

 เรื่องสารเสพติด/การตรวจค้นข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภาพ  โรคภัยไข้เจ็บตามระบบ
ต่างๆของร่างกาย

การตรวจในผุ้ป่วยเบาหวาน

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ
ตรวจ Hemoglobin A1c
ตรวจระดับ Cholesterol

  การแปลผลตรวจเลือดของ
    ไวรัสตับอักเสบ บี โปรไฟล์

 

 
We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
Burkitt's Lymphoma
Leukemia มะเร็ง
    เม็ดเลือดขาว
PAP smear การตรวจ
    ภายใน/ภาพและแปลผล
 

 
 
 

พบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

ในสวนลุมไนท์บาซาร์
อยุธยาโฃน 7 ห้อง C90

พบกับสินค้าสุขภาพที่มีแสดง
ในเว็ปไทยแล็ปออนไลน์นี้ โดย
เฉพาะ Aromatherapy

 


แถบตรวจวัดสารเคมีในสัตว์
วัดสุขภาพของสัตว์  เช่น
เบาหวาน / คีโตน / BUN/BHB


รวมเรื่องราว ข่าวสาร
ใหม่ทางด้านสุขภาพ
โตยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ
เทคนิคการดูแลตัวเอง
ของผู้ป่วย/ผู้เชี่ยวชาญ

 


  ตลาดช็อปปิ้งสุขภาพ มี
 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัด
 สรรจากทีมงานของ
 iHEALTHSITE จัด
 หาและตรวจคุณภาพให้
 กับท่านที่รักสุขภาพ
 ทีมงานจะดูแลตรวจสอบ
 ก่อนการจัดส่งถึงมือท่าน
 เพื่ออำนวยความสดวก
 และประหยัดการเดินทาง
 เพียงส่งรายการสั่งซื้อมา
 ทีมงานจะจัดส่งโดยทาง
 ไปรษีย์ด่วนให้ถึงท่าน  
 โดยทันที
 ให้ทีมงานได้บริการท่าน
 ความสะดวกสบายและได้
 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  หากไม่พอใจผลิตภัณฑ์
  สามารถส่งคืนกลับได้


 คำแนะนำ พร้อมสาระ
 ความรู้เรื่องสุขภาพ
 และ การตรวจวินิจฉัย
 โรคทางห้องแล็ป
 ด้วยตนเองได้ง่ายๆ 
 จากปลายนิ้ว คลิกอ่าน
 ตลอดเวลา เหมือนได้
 ผู้ชำนาญคอยให้คำ
 แนะนำตลอดเวลา
 
 ไทยแล็ปออนไลน์

     


Host By Nineweb

   ดูหัวข้อข่าวที่น่าสนใจทั้งหมด- All Head Line News
หัวข่าวโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลรักษา  / หัวข่าวการดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัด 
Date
  ระดับน้ำตาลในเลือด เรียนรู้เรื่องการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจหา
  ระดับน้ำตาลจากปัสสาวะ  การตรวจวัดระดับ Hemoglobin A1c และการตรวจ
   วัดระดับไขมันในเลือด  มาเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้อง  การตรวจด้วยตนเอง ชุด
  ทดสอบหาระดับน้ำตาลแบบวิธีต่างๆ 
2/6/2002
  ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองหรือนายจ้างที่มีบุคคลในปกครองไปเกี่ยวข้องกับ
  สารเสพติด  ที่สำคัญคือการดำเนินการหรือการจัดการอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะ
  ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ยังเป็นการกดดันในถลำลงไปกับเรื่องยาเสพติดอีก
  จะสังเกตุอย่างไรว่าคนในปกครองเราเริ่มใช้สารเสพติดแล้ว
6/5/2002
  อาการปวดหลัง ปวดเอว Although back pain is common, it's also quite 
 possible for you to prevent most back problems with simple 
 steps such as exercise and  adopting new ways to sit and stand. 
 Even if you've injured your back before, you can learn 
 techniques to help avoid recurrent injuries.
10/4/2002
  Irritability, sadness, sudden mood changes, tension, bloating. 
  If you suffer from many of these symptoms month after month 
  and they clearly interfere with your daily activities and 
  relationships you could have PMDD. 
  PMDD, Premenstrual Dysphoric Disorder
25/3/2002
  ก้อนเนื้อที่เต้านม Breast Mass เนื่องจากมะเร็งของเต้านมเป็นปัญหาสำคัญทาง
  สาธารณสุข และเป็นมะเร็งที่พบบ่อย จัดเป็นอันดับสองของหญิงไทย และเป็น
  สาเหตุของการเสียชีวิตมากสาเหตุหนึ่ง จึงมีการตื่นตัวในการตรวจหาและรักษา
  ปัญหาก้อนที่เต้านมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยมะเร็งของเต้านมในระยะแรก /รักษา
  ก่อนที่จะมีการแพร่กระจายของโรคออกไป กับเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้น
2/1/2002
   อาการตาบอดจากโรคเบาหวานหากเป็นมานานและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะ
   ทำให้เกิดพยาธิสภาพในลูกตาได้มากมายและอาจทำให้ตาบอดได้ อาการตามัวลง
   ช้าๆ อาจเกิดจากม่านตาอักเสบจากเบาหวาน ต้อกระจก จากเบาหวาน สายตาสั้น
   เป็นครั้งคราว ต้อหิน ขั้วประสาทตาอักเสบ จากเบาหวานและพยาธิภาวะที่เรติน่า 
   เนื่องจากเบาหวานทำให้สายตามัว เป็นพยาธิสภาพที่พบบ่อยในบ้านเรา
15/12/2001
   โยคะ Yoka หมายถึง การสร้างความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ และจิตวิญญาณ 
   โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียว หะฐะโยคะ (HATHA YOGA) เป็น 1 ในสาขาโยคะ
   ทั้งหมด เป็นการใช้ศิลปการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เกิดความ
   สมดุลของพลังด้านบวกและด้านลบ โยคะจึงช่วยบรรเทาและบำบัดโรคได้ 
25/11/2001
   การโคลนตัวอ่อนมนุษย์เพื่อการศึกษารูปแบบการนำเอาเซลต้นแบบมาใช้ใน
   การรักษาทางการแพทย์ เช่นการรักษาโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โรคเลือด 
   หรือแม้การปลูกถ่ายอวัยวะ มีการเริ่มต้นการทดลองโคลนนิ่งตัวอ่อนมนุษย์แล้ว
   แม้กระแสความขัดแย้งทางจริยธรรมยังค่อนข้างรุนแรง  ดูวิธีการโคลนนิ่ง
   Using cloned human embryos for research
19/11/2001
   Aroma Candle Gel เทียนแบบเจล  ใกล้วันปีใหม่กันแล้วของขวัญเล็กๆน้อยๆ
   ด้วยฝีมือของเราเอง ภูมิใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  มารู้จักเทียนแบบเจลที่สามารถจุด
   ได้นานกว่าเทียนไขแบบพาราฟินทั่วไปประมาณ 3-4 เท่า สามารถสร้างสรรตาม
   จินตนาการได้มากมาย เทียนแบบแฟนซี เทียนแบบกลิ่นหอมอโรม่า มีชุดแบบ
   สำเร็จรูปในการเริ่มต้นทดลองในการทำเทียนแบบเจลได้ทันที
2/11/2001
   หมู่โลหิต / Immunohematology Blood group เรื่องราวเกี่ยวกับอิมมูโน
    วิทยาของเม็ดเลือด การจัดหมวดหมู่เลือดของคนเราเป็น ABO / Rh / MN / 
    Lewis / Ii ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นจากการให้เลือดผิดกลุ่ม  ขบวนการตรวจเลือดของ
    ผู้ให้และของผู้รับว่าเข้ากันได้หรือไม่ (cross matching) ก่อนการให้เลือดเพื่อ
    ป้องกันการการผิดพลาดและอันตรายของผู้ได้รับเลือด
30/9/2001
  อัลบัมภาพการแพทย์ - Hematology album ภาพชุดแสดงลักษณะเม็ดเลือดแดง
  เม็ดเลือดขาวที่เป็นปราการค่อยดักจับทำลายสิ่งแปลกปลอม เช่นเชื้อโรค  เซล
  ของร่างกายเองที่เสื่อมสภาพ  หรือเซลที่ผิดปกติที่อาจกลายไปเป็นเซลมะเร็งได้
  ชมภาพแสดงความผิดปกติเกี่ยวกับโรคเลือด ภาพแสดงการกินเชื้อที่บุกรุกเข้ามา
  Phagocytosis
2/8/2001

 

INTERHEALTHCARE

บริการตรวจสุขภาพ
 แยกตามระบบต่างๆที่
สงสัยแบบเป็นชุด
ติดตามรายละเอียด Click

ความหมายการตรวจแล็ป
ประโยชน์ของการตรวจ
   เลือดทางแล็ป ในแต่ละชนิด
  Lab Test Description
 Thyroid Markers Test
TSH
 
Thyroid Stimulating 
 Hormone
T3
Triiodothyronine(T3) 
FT3 Free
Triiodothyronine(FT3)
T4
 
Total Thyroxine (T4)
freeT4
 
Free Thyroxine (fT4)
 Tumor Markers 
  ตัวช่วยบ่งชี้ภาวะการเกิด
  มะเร็งของอวัยวะต่างๆ
PSA
   ภาวะมะเร็งต่อมลูกหมาก
CEA
   ภาวะมะเร็งลำไส้
AFP
   ภาวะมะเร็งตับ
b-HCG
   ตรวจภาวะมะเร็งมดลูก
CA125
  
Ovarian Cancer 
   Antigen
 
ตรวจภาวะมะเร็งรังไข่
CA 15-3
  
Breast Cancer 
   Antigen
 
ตรวจภาวะมะเร็งเต้านม
CA19-9
 
Gastrointestinal 
  Cancer Antigen
 
ตรวจภาวะมะเร็งลำไส้
AP
   Acid Phosphatase
  ภาวะมะเร็งต่อมลูกหมาก
 


สาระความรู้เรื่องสุขภาพ
เทคนิคการดูแล/ยาใหม่ๆ
จากต่างประเทศ

 
  ค้นหารายละเอียดเรื่อง
 โรคต่างๆ แยกตามระบบ
 ของร่างกาย อาการความ
 ปกติที่แสดงและการดูแล
 รักษาเบื้องต้น
 
  ท่านทราบหรือไม่ว่าได้
 เป็นคุณแม่คนใหม่หรือ
 ยัง หลังขาดประจำเดือน
 วิธีทดสอบการตั้งครรภ์
 ด้วยตนเองแบบขั้นตอน
 เดียว 

  

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.