BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

op

อัลบัมภาพโรคผิวหนังต่างๆ


  
เชื้อราแคนดิคา   
  Candidiasis/ 
  Moniliasis

  Mycology  (English)
  Fungal/Yeast  
 โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ ผิวหนัง
ฝี / Abscess

แผลผุพอง / 
  Impetigo / Ecthyma
แผลอักเสบ
  Infected wound 

ผิวหนังอักเสบ 
  cellulitis

ไฟลามทุ่ง 
  Erysipelas
 Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

  เชื้อราแคนดิคา  Candidiasis/ Moniliasis      

โรคนี้พบได้ในบริเวณซอกผิวหนังที่มีเหงื่ออับชื้น ในช่องปาก และช่องคลอด ในคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง (เช่น เอดส์) อาจเกิดโรคเชื้อรานี้ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย 
(เช่น ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ) ได้ 
โรคนี้พบได้ในทุกวัย พบมากในเด็กอ่อน คนอ้วน ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เบาหวาน คนที่กินยาปฎิชีวนะนาน ๆ 
เอดส์

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ (Candida albicans) ซึ่งมีอยู่ในร่างกาย (ช่องปาก ทางเดินอาหาร ทางเดิน
ปัสสาวะ ช่องคลอด ผิวหนัง) เป็นปกติวิสัย เมื่อร่างกายมีภูมิต้านทานลดลง (เช่น กินยาสเตอรอยด์ หรือยารักษา
มะเร็ง เป็นเบาหวาน เอดส์) หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นกรดด่าง (เช่น การกินยาปฎิชีวนะ การตั้งครรภ์) 
ก็จะทำให้เชื้อราชนิดนี้เจริญแพร่พันธุ์จนเกิดเป็นโรคขึ้นได้

อาการ
ช่องปาก พบเป็นฝ้าขาวที่ลิ้น หรือตามเยื่อเมือกในช่องปาก (ดูโรคเพิ่มเติม)
ช่องคลอด มีอาการตกขาว คัน (ดูโรคที่เพิ่มเติม)
ผิวหนัง พบมากบริเวณซอกผิวหนังที่มีเหงื่ออับชื้น เช่น ซอกรักแร้ ขาหนีบ ใต้ราวนม สะดือ ซอกสะโพก 
ง่ามนิ้ว เป็นต้น ลักษณะเป็นผื่นแดงคล้ายรอยถลอก มีขอบเขตชัดเจน ขนาดต่าง ๆ ตรงกลางอาจมีสีขาว รอบ ๆ 
อาจมีผื่นแดงเล็ก ๆ มีลักษณะเป็นสะเก็ดเล็กน้อย อาจมีอาการคันร่วมด้วย

โรคเชื้อราแคนดิดาที่พบตามซอกผิวหนังนี้มีชื่อเรียกว่า “Intertriginous candidosis” 
เล็บ โรคเชื้อราแคนดิดาที่เล็บ (Candidal paronychia หรือ Onychomycosis) พบในคนที่ต้องใช้มือแช่น้ำหรือเปียกน้ำอยู่เสมอ หรือในคนที่เบาหวาน เริ่มแรกจะมีอาการบวมแดงที่ขอบเล็บ กดเจ็บ 
พบได้มากกว่า 1 นิ้วพร้อมกัน บางครั้งกดดูจะมีหนองออกจากใต้เล็บ เนื่องจากมีการติดเชื้อจากแบคทีเรียแทรกซ้อน 
เมื่อปล่อยให้เป็นเรื้อรัง เล็บส่วนปลายจะแยกจากเนื้อเยื่อใต้เล็บ (เรียกว่า onycholysis) 
และบริเวณใต้เล็บจะเห็นเป็นสีขาวหรือเหลือง ต่อมาเล็บจะเสียและเปลี่ยนรูปร่าง มีร่องขวางลักษณะขรุขระที่ตัวเล็บ 
แต่เล็บไม่ผุหรือกร่อน แบบโรคกลากที่เล็บ

การรักษา
1. ถ้าเป็นที่ซอกผิวหนัง หรือขอบเล็บ ทาด้วยครีมรักษาโรคเชื้อรา วันละ 2 ครั้ง นาน 1-2 สัปดาห์ควรรักษาบริเวณ
    นั้นให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ
2. ถ้าเล็บแยก ควรตัดเล็บส่วนนั้นออก แล้วใช้ยาทาตรงเล็บและเนื้อเยื่อใต้เล็บ
3. ถ้าไม่ได้ผลให้กินคีโตโคนาโซล  นาน 2 สัปดาห์
4. หากไม่แน่ใจหรือรักษาแล้วไม่ได้ผล ควรส่งต่อเพื่อตรวจเพิ่มเติม โดยการขูดเอาผิวหนังหรือเล็บส่วนนั้นใส่
    น้ำยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ขนาด 10% แล้วนำไปส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

การป้องกัน
1. พยายามทำความสะอาดซอกผิวหนัง อย่าให้มีเหงื่ออับชื้น และหลังอาบน้ำ ควรซับบริเวณซอกผิวหนังให้แห้ง 
    และใช้แป้งโรย
2. อย่ากินยาปฎิชีวนะติดต่อกันนาน ๆ 
3. ถ้าเป็นเบาหวาน ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณท์ปกติ   

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.